Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Pneumatiska transportsystem för spannmål

En otrolig mängd spannmål flyttas över hela världen hela tiden, till exempel till och från silor, inom bearbetningsanläggningar och på lastbilar, tåg och fartyg. 

Under de senaste åren har pneumatisk transport utvecklats som den föredragna (och bästa) metoden för att transportera spannmål. Dess effektivitet och tillförlitlighet erbjuder inte bara ekonomiska fördelar utan även driftsfördelar.

Det krävs dock rätt utrustning för att utnyttja den fulla potentialen hos pneumatiska transportsystem för spannmål. 

Hur transporteras spannmål?

grain, pneumatic conveying materials

Pneumatisk transport är den perfekta tekniken för transport av bulkmaterial som spannmål. Alla typer av spannmål är dock inte desamma. Storleken, vikten och typen av spannmål kan påverka det flöde och tryck som krävs och därmed storleken på blåsmaskinen eller kompressorn som krävs. Lyckligtvis finns det olika typer av pneumatiska transportsystem för spannmål att välja mellan för att perfekt passa den typ av spannmål som måste flyttas. I synnerhet görs en skillnad mellan transport i tunn fas och tät fas. För spannmål kan både tunn och tät fas användas, vilket är ytterligare en anledning till att pneumatisk transport är den optimala tekniken för att flytta det.

Förutom att veta i vilken fas ditt material transporteras måste du ta hänsyn till storleken på din nya eller befintliga installation. Du måste se till att du har rätt flöde och lufttryck för den typ av spannmål du måste transportera. Du måste storleksanpassa systemet för att skapa en smidig och effektiv transportprocess. En blåsmaskin eller kompressor av fel storlek kan leda till höga elräkningar, frekventa blockeringar och långa avlastningstider.

Säkerhets- och kvalitetsaspekter att ta hänsyn till vid transport av spannmål

Till skillnad från andra bulkmaterial måste du, när du transporterar spannmål, uppfylla vissa säkerhetsstandarder för livsmedel. Eftersom spannmålsdamm är mycket lättantändligt måste du dessutom ta hänsyn till den fysiska säkerheten i produktions-/bearbetningsanläggningen.

Av båda anledningarna ska spannmål transporteras vid en temperatur som inte överstiger 40 °C. Högre temperaturer kan utlösa en explosion eller minska spannmålens kvalitet

Eftersom luften kommer i direkt kontakt med de transporterade materialen är det dessutom viktigt att du använder oljefria blåsmaskiner och kompressorer för den här processen för att säkerställa att produkten inte förorenas av olja. 

Utforma det optimala pneumatiska systemet för transport av spannmål 

Ett välkonstruerat system bemöter alla dessa problem och gör att du effektivt och säkert kan flytta stora volymer av spannmål utan att påverka dess kvalitet.  

Oljefria blåsmaskiner och kompressorer för transport av spannmål

För att säkerställa optimal effektivitet för ditt system behöver du en blåsmaskin eller luftkompressor av rätt storlek. Det kan vara svårt att definiera rätt storlek och det kanske kräver särskild programvara. Även om du har att göra med en befintlig installation är ett direkt utbyte av den gamla utrustningen ofta inte den mest effektiva lösningen. Därför bör du se till att kontrollera dimensioneringen innan du investerar i en ny blåsmaskin eller kompressor. 

Klass 0 för att undvika oljeförorening

Dessutom måste den perfekta kompressorn eller blåsmaskinen för ditt spannmålstransportsystem leverera klass 0-certifierad eller oljefri luft. Klass 0-certifieringen säkerställer att ingen olja avges i luften under kompressionsprocessen. 

Certifierad för högriskmiljöer

Dessutom kräver vissa typer av spannmål utrustning som är certifierad för användning i högriskmiljöer för att förhindra explosioner. Du bör kontrollera lokala och nationella föreskrifter för att säkerställa att utrustningen uppfyller alla relevanta krav.

Efterkylare

Beroende på typen av spannmål måste du hålla lufttemperaturen under en viss punkt. För de flesta typer av spannmål får temperaturen inte överstiga 40 °C. Förutom en kompressor eller blåsmaskin behöver du alltså en efterkylare. Det säkerställer att spannmålet inte antänds, att det bibehåller sin kvalitet och inte antänds.  

Vissa kompressorer har en integrerad efterkylare. För en blåsmaskin måste den dock installeras separat. Om du bestämmer dig för att använda en vattenkyld efterkylare kan det också vara nödvändigt att lägga till en kylare. Den sänker vattentemperaturen till en hanterbar och jämn nivå för att säkerställa att efterkylaren kan utföra sitt arbete. 

Vattenavskiljare eller tork

Eftersom efterkylare skapar fukt måste en vattenavskiljare eller en tork också läggas till för att upprätthålla spannmålens kvalitet. De flesta integrerade efterkylare har en inbyggd vattenavskiljare.

I vissa fall kan en tork användas istället för en vattenavskiljare för att avlägsna fukten från luften.

 

Fluidiseringens roll 

Tryckluft kan också användas för den så kallade ”fluidiseringsprocessen” vid transport av spannmål från en silo. Här sprutas luft med mycket lågt tryck in vid silons nedre sidoväggar. Det säkerställer att spannmålet inte fastnar på silons sidor och gör det enklare att transportera, vilket minskar energikostnaderna.

Vid livsmedelsrelaterade material som spannmål kräver de internationella kvalitetsstandarderna att du kyler ner och avlägsnar fukt från tryckluften. Det innebär att du, till skillnad från fluidiseringsprocesser för material som inte är relaterade till livsmedel, behöver tillbehör som efterkylare och vattenavskiljare eller tork när du fluidiserar spannmål i en silo. 

Behöver du hjälp med att optimera ditt transportsystem för spannmål?

Är du osäker på hur du byter ut ditt gamla tryckluftssystem mot ett nytt? Låt oss hjälpa dig. Rätt dimensionering av installationen är avgörande: Den hjälper dig inte bara att spara energikostnader, den förkortar också tiden för avlast och hjälper dig att undvika blockeringar. Att göra en korrekt dimensionering av installationen är svårt och kräver specifik programvara och kompetens. Vi kan hjälpa dig att hitta det optimala pneumatiska transportsystemet för pulvermaterial genom att erbjuda dig en kostnadsfri dimensionering.

Checklista för transportsystem för spannmål:

  • Korrekt dimensionerad blåsmaskin eller kompressor
    • Klass 0-certifierad
    • Certifierad för drift med lättantändligt material
  • Efterkylare för kylning av luft
  • Vattenavskiljare eller tork för att avlägsna fukt

Hämta