Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Event! Atlas Copco talar på SLAO Digitala mässa 2021

Den 28 april deltog Atlas Copco Compressor i SLAO:s digitala mässa 2021. Där presenterade vår expert Per Sivander Atlas Copco och hur vi kan bidra till att våra snöanläggningar får tillgång till den snö de behöver under vinterhalvåret

Läs mer om tekniskt framställd snö

Kompressorer och underhåll för svenska skidbackar och längdspår

Atlas Copco har sålt tillförlitliga och robusta kompressorer till svenska skidanläggningar under många år. Vi är måna om att de som äger och driver dessa anläggningar ska vara medvetna om vilka kompressorlösningar som finns och hur olika lösningar bör underhållas för att undvika driftstopp och andra negativa konsekvenser.

Vi har lokalt förankrade servicetekniker som utgår från cirka 70 olika orter i Sverige. Till det kommer ett väl utvecklat partnernätverk. Det innebär att det alltid finns en professionell och kunnig tekniker nära dig. Vi har stor erfarenhet av de maskiner och den service som är lämplig för snöanläggningar och vi kan erbjuda dig ett servicepaket som är specifikt anpassat för just snöanläggningar. Kontakta oss för att få veta mer om det!

Kolvkompressorer i anpassade “snow-utförande” för tuffa omgivningsförhållanden

 L range - LF power pack

Specialanpassade kolvkompressorer för snökanoner

Atlas Copco erbjuder små kolvkompressorer som kan byggas in i de snökanoner som används på olika platser i backen. Dessa maskiner är specifikt anpassade till de förhållanden där de ska verka. Bland annat sitter insuget ovanför motorn, något som dels förhindrar att snö sugs in i maskinen och att det uppstår kondens som sedan orsakar driftsproblem. Även kylningen av kompressorn är anpassad efter kall omgivningsmiljö. Kolvkompressorer för inbyggnad i snökanoner finns både i oljefritt (LF-serien) och oljesmort (LE-serien) utförande. De är utbytbara på så vis att en anläggning som vill minimera sitt klimatavtryck kan välja att byta ut en oljesmord variant mot en oljefri modell. Detta kan vara särskilt aktuellt om den befintliga kompressorn börjar bli till åren.

Kompressorer med marknadsledande kapacitet och energieffektivitet

I anläggningar som installerat olika typer av snölansar tas ofta tryckluften från en central kompressoranläggning (inte sällan placerad på samma ställe som pumpcentralen). Även för dessa kunder kan Atlas Copco erbjuda både oljesmord och oljefri teknik beroende på behov och budget. Oljesmorda skruvkompressorer finns från 2,2 till 500 kW medan oljefria tand- och skruvkompressorer finns från 15 till 750 kW.

I anläggningar som kräver kompressorer från 355 kW och uppåt kan turbokompressorer vara ett bra alternativ. Dessa maskiner är oljefria och extremt energieffektiva, det vill säga de producerar maximalt med tryckluft per tillförd kilowatttimme. Tidigare har dessa maskiner varit dyra att köpa in, men i takt med att utvecklingen gått framåt har priset på dessa maskiner gått ned. För större anläggningar med stort fokus på energieffektivitet och miljö är en turbokompressor sannolikt det mest kostnadseffektiva valet. 

Mellanspänningsmotorer

Atlas Copco kan erbjuda kompressorer med så kallade mellanspänningsmotorer i standardutförande 3, 6 och 11 kV. Fördelen med sådana motorer är att de ger mer effekt per tillförd ampere och därför blir kablaget för kraftmatningen billigare och enklare att installera eftersom kabelarean kan var mindre. Behovet av transformatorer minskar och därmed även förlusterna. Sammanfattningen är att driften blir mer energieffektiv samtidigt som installationen blir enklare och billigare.

Tekniskt oljefri luft kräver korrekt och kontinuerligt underhåll

Sweden-Engineering-Contaminant-Oil

En tunn oljehinna är absolut inget man vill ha ha i skidbacken eller i vattendrag

I snöanläggningar med oljesmorda kompressorer är det viktigt att underhåll och service sköts på rätt sätt. Stora mängder snö produceras under kort tid och även om oljehalten i tryckluften är mycket liten så blir den sammantagna mängden sådan att den kan ge negativa effekter för den omgivande miljön i skidbacken eller i längdspåret. För att undvika miljöföroreningar, och de konsekvenser som vanligtvis uppkommer för företag som förknippas med sådant, är det mycket viktigt att filtrering och kondensathantering sköts på rätt sätt. Kompressorns separatorfilter och efterföljande oljefilter för tryckluften måste bytas med jämna mellanrum och kompressorkondensatet måste renas från olja innan det får ledas bort. Risken är annars stor att en tunn regnbågshinna blir synlig i snön eller i smältvattnet, något som kan leda till anmärkningar och sanktionsavgifter från tillsynsmyndigheterna.

Kompressorer Service