LF – industriella oljefria kolvkompressorer med aluminiumkolvar - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

LF – industriella oljefria kolvkompressorer med aluminiumkolvar

Kontakta en expert på oljefri tryckluft +46 87439500

Hög tillförlitlighet

Tack vare LF-kompressorernas unika, robusta konstruktion och optimala kombination av kvalitetsmaterial ger de förbättrad prestanda och längre produktlivslängd

Enkelt underhåll och låg driftskostnad

LF:s komponenter och servicepunkter är lättåtkomliga. Låga driftskostnader även efter en lång produktlivslängd

Spara golvutrymme

Kompressorn är direkt kopplad till motorn som är utformad med lätta material som aluminium och ger utmärkta kylegenskaper. Perfekt när du har begränsat utrymme

Det oljefria alternativet

Atlas Copcos innovativa oljefria LF-kompressor med aluminiumkolvar är utformad för att ge bästa möjliga luftkvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Föroreningar i luftförsörjningen kan orsaka sämre prestanda, ökade underhållskostnader och produktivitetsförlust. LF kan däremot användas där olja inte får förekomma.

Certifierad 100 % oljefri luft

LF-kompressorerna ger 100 % ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 KLASS 0 (2010). KLASS 0 innebär noll risk för föroreningar, skador eller farliga produkter, förluster på grund av stilleståndstid och noll risk för skada av företagets anseende.

LF – oljefritt arbetstryck

De oljefria LF-enstegskolvkompressorerna är utformade för att fungera med maximalt arbetstryck på 10 bar (145 psi) och kapaciteter från 3,1 till 15,5 l/s vid 50 Hz, 7,6 till 38,6 cfm vid 60 Hz.

LF – oljefria kolvkompressorer med aluminiumkolvar i detalj

LF – teknisk specifikation

Kapacitet FAD l/s

0 l/s - 0 l/s

Kapacitet FAD

0,19 m³/h - 0,93 m³/h

Arbetstryck

10 bar(e) - 0 bar(e)

Installerad motoreffekt

1,5 kW - 7,5 kW
Home of industrial ideas - male

​Våra idéer formar framtidens industri

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.