Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

SMARTLINK upptäcker fel

SMARTLINK upptäcker

SMARTLINK och vårt center för fjärrdiagnostik övervakar din tryckluftsinstallation dygnet runt så att problem inte förvärras och blir till fel. I den här artikeln tar v upp några autentiska situationer som bevisar hur data från SMARTLINK-anslutna kompressorer, upptäcker fel och därmed avstyr oväntade produktionsavbrott.

Detektering av en felfungerande avstängningsventil som undviker korrosion av vitala skruvelement.

SMARTLINK-algoritmen varnade för överkylning av en ZR75-enhet, även när enheten inte arbetade. Det kunde eventuellt bero på att kylvattnet fortsatte att rinna. Eftersom vatten har en förmåga att tränga igenom kunde det i sin tur leda till korrosion på en avgörande skruvkomponent i kompressorn. En servicetekniker kom till platsen, upptäckte ett fel med vattenavstängningsventilen och åtgärdade problemet innan anläggningen nådde gränsen för säkerhetsstopp.

Snabb kundreaktion på SMARTLINK-varning som avstyr en oplanerad avstängning.

Ett meddelande från SMARTLINK informerade vårt globala diagnostikteam om en lågtryckspunkt, som orsakas av ett igensatt luftfilter på en oljefri ZR200-luftkompressor. Eftersom kunden inte hade ett serviceavtal skickades ett proaktivt meddelande för att underlätta åtgärder från kundens sida. Tack vare SMARTLINK och kundens snabba reaktion byttes luftfiltret ut i tid, vilket förhindrade ett säkerhetsstopp.

Låg utloppstemperatur meddelar en dåligt ansluten magnetventil

SMARTLINK upptäckte en utloppstemperatur som var för låg för en installation under pålast. När serviceteknikern anlände till kundens lokaler visade Elektronikon att enheten var i pålastat läge trots att den kördes utan belastning. Efter att ha kontrollerat magnetventilen konstaterade teknikern att den inte var korrekt ansluten, vilket orsakade förvirring i styrenheten. Problemet löstes genom återanslutning av ventilen.

Minskande torkprestanda indikerade en övermättad torkrotor.

Vårt globala diagnostikteam fick en varning från en ZR200FF-installation om att den integrerade torkrotorn hade stannat. Eftersom torkrotorn står för 60 % av torkens kapacitet kan övermättnad leda till permanenta skador. Tack vare SMARTLINK skickades en tekniker ut som snabbt återställde torkens prestanda till normala nivåer.

 

Varför ska du koppla upp din tryckluftsutrustning?

Vi presenterar SMARTLINK som något alla vinner på. Systemet hjälper dig inte bara att få kontroll över din tryckluftsutrustning, utan vi blir också bättre på att hjälpa dig.

 

Smarta fabriker Campaigns Styrning och övervakning