Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

SMARTLINK förhindrar problem

SMARTLINK förhindrar

Tänk dig att du inte längre behöver förlita dig på besök i kompressorrummet eller en loggbok för att få information om tryckluftsutrustningens status. Föreställ dig att du kan upptäcka problem som uppstår, lösa dem proaktivt och därmed uppnå maximal tillgänglighet. Det låter för bra för att vara sant, eller hur? Med SMARTLINK blir Atlas Copcos system för fjärrövervakning av data verklighet.

Låt oss lägga den teoretiska delen åt sidan och fokusera på de autentiska situationer som visar hur data från SMARTLINK-anslutna kompressorer hjälpte våra kunder att förhindra produktionsavbrott.

Dålig smörjning av kompressorelementet korrigerad hos ståltillverkare.

Vårt globala diagnostikcenter fick en varning hos en ståltillverkare med en GA250FF som omfattas av ett heltäckande serviceavtal, och som tydde på en avvikelse mellan den förväntade elementtemperaturen och den faktiska uppmätta temperaturen. Med andra ord var installationen för varm för att fungera effektivt. En tekniker skickades ut för att utföra de nödvändiga serviceåtgärderna och avstyrde därmed bristfällig smörjning av kompressorelementet och i första hand garanterad drifttid.

Ogynnsamma driftförhållanden upptäckta hos kund med GA110 VSD+

SMARTLINK upptäckte ogynnsamma driftförhållanden hos en av våra kunder som har fyra GA110VSD+-kompressorer vilka omfattas av ett heltäckande serviceavtal. Dessa förhållanden kunde leda till ansamling av kondensat i kompressoroljan som i sin tur kan ge upphov till irreparabla skador på kompressorn. Tack vare installation av en tropisk termostatventil avstyrde man risken och undvek ett haveri.

Oljebrist upptäckt tack vare stigande utloppstemperatur.

SMARTLINKs maskinintelligens upptäckte en stigande trend för ett elements utloppstemperatur, vilket kan orsakas av brist på olja. Under ett besök av en servicetekniker observerade vi att observationen var korrekt utifrån datavärdena. Ett litet oljeläckage upptäcktes och reparerades, vilket gav en automatiskt minskande utloppstemperatur.

 

 

Varför ska du koppla upp din tryckluftsutrustning?

Med SMARTLINK kan du hålla koll på driften var och när som helst. 

 

  • Du meddelas när ett problem uppstår och du bör vidta åtgärder 
  • Du får användbar information om maskinprestanda och framtida servicebehov. 
  • Du kan förlita dig på anpassade rapporter och rekommendationer om energieffektivitet 

Även om SMARTLINK känner till alla små detaljer i din tryckluftsutrustning är det upp till dig att avgöra hur mycket information du vill få. Välj den SMARTLINK-lösning som passar dina behov.

Smarta fabriker Service