Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

SMARTLINK sparar pengar

SMARTLINK sparar

Genom att använda intelligensen i SMARTLINK sparar du inte bara pengar, utan blir även mer hållbar. Rekommendationerna är unikt baserade på de faktiska arbetsförhållandena i dina maskiner och ger verkliga möjligheter att förbättra effektiviteten i ditt luftsystem.
I den här artikeln hittar du autentiska situationer som visar hur våra kunder sparar energi och kostnader.

Bättre kylningsprestanda sänker energikostnaderna

Genom analys av SMARTLINK-data under en viss tidsperiod lade märkte vi, innan varningen eller ens säkerhetsstoppnivån uppnåddes, att den luftkylda ZT145-enhetens kylprestanda försämrades. Eftersom maskinen omfattades av ett heltäckande serviceavtal skickades en tekniker för att genomföra en noggrann rengöring av kylsystemet. Därmed avstyrde vi inte bara ett eventuellt säkerhetsstopp utan gjorde också att kunden kunde minska den månatliga elkostnaden med 500 euro.

Energiförlust förhindras genom att en maskin som inte är pålastad körs

SMARTLINK upptäckte att elementets utgångstemperatur var för låg när maskinen kördes i pålastat tillstånd. Enheten flaggades av maskinintelligens med SMART-händelsen "”maskinen körs inte”. Teknikern upptäckte att magnetventilen inte var korrekt ansluten. När kontakten hade anslutits igen var problemet åtgärdat.
Tack vare SMARTLINK och kundcentrets snabba svar kunde inspektionsbesöket sparas och maskinen åtgärdades i tid så att produktions- och energiförluster kunde undvikas.

Biltillverkaren uppnår hållbar värmeåtervinning med ZR-kompressorn

En biltillverkare stod inför utmaningen att effektivt generera varmvatten för produktion, byggnadsvärme och sanitära anläggningar. Tidigare hade de använt gas och vedeldade pannor, vilket förbrukade betydande mängder energi. Vårt team föreslog den innovativa lösningen att utnyttja spillvärmen från sin ZR900-VSD-kompressor. Den här omställningen minskade inte bara deras koldioxidavtryck utan resulterade också i årliga energibesparingar på upp till 100 000 euro. Vår kund kan enkelt följa upp besparingarna via instrumentpanelen för energiåtervinning i SMARTLINK.

Varför ska du koppla upp din tryckluftsutrustning?

Med SMARTLINK kan du enkelt följa upp energiförbrukningen i din tryckluftsinstallation. Få en snabb översikt på instrumentpanelen eller se detaljerna i anpassade rapporter.

Smarta fabriker Styrning och övervakning