Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Testutrustning för tryckluftskvalitet

Luftbehandling Service Luftkvalitet Tryckluftsguiden

Hur kan man testa tryckluftens kvalitet?

Lyckligtvis har mätning av luftkvalitet blivit mycket enklare än tidigare tack vare ett antal tillgängliga verktyg. 

Låt oss titta på de tekniker du kan använda för respektive förorening.  

Hur mäter man fukten i tryckluft?

Att mäta fukt har länge varit en svår utmaning, och om du använder en mycket gammal tryckluftstork är risken stor att den inte har en exakt fukthaltssensor.

Fuktindikator

Ett mycket prisvärt alternativ är att använda en fuktindikator som kan installeras var som helst i systemet nedströms från en lufttork (ända fram till användningsstället). En färgförändring från blått till rosa indikerar att fuktnivån ökar. Det är viktigt att notera att indikatorn endast ger en indikation och inte gör en exakt mätning. 

Tekniken med kyld spegel

I den andra änden av spektrat vad gäller kostnad hittar vi tekniken med kyld spegel, som också är den mest exakta men samtidigt mycket känslig. Här används en kyld spegel och en optoelektronisk mekanism för detektering av kondens på spegelns yta. 

Dessa enheter är inte bara dyra utan kräver även regelbunden rengöring, en utbildad användare och regelbunden kalibrering för att bibehålla sin höga noggrannhet. Därför används de inte för kontinuerlig fuktmätning och har också blivit ett allt mindre populärt alternativ för avläsning.  

Kapacitiva daggpunktsgivare

Kapacitiv daggpunktsgivare
Sedan finns det kapacitiva daggpunktsgivare som är lämpliga för kontinuerlig övervakning av daggpunkten för din tryckluft. Genom att ge återkoppling till torken kan de, i kombination med lämpliga torkstyrenheter, ge dig energibesparingar. Den här utrustningen är inte bara tillgänglig för torkmedel, utan även för kyltorkar, vilket gör den till den teknik som föredras för avläsning och för kontinuerlig övervakning.

Hur mäter man oljeinnehållet i tryckluft?

Det finns olika tekniker varmed du kan mäta oljeinnehållet i din tryckluft för att säkerställa att du uppfyller tillämpliga luftkvalitetsstandarder. 

Provtagningslösningar

provtagningslösning
En O-box från Atlas Copco är en billig provtagningslösning som indikerar en hög oljekoncentration i luften när oljan förekommer i flytande form eller aerosolform. Det innebär att detta är en lösning för tillämpningar där luften inte behöver vara mycket ren (upp till klass 2).

Provrör av glas

Provrör av glas
Provrör av glas är ett annat kostnadseffektivt sätt att regelbundet kontrollera oljeförekomst. Den används vanligtvis bakom ett QDT och kan mäta låga koncentrationer av oljeångor ned till ISO 8573-1 klass 1. Resultatet talar om huruvida du uppfyller alla de strängaste luftkvalitetsstandarderna.

Fotojoniseringsdetektorer (PID-givare)

PID-givare
Och så finns det fotojoniseringsdetektorer (PID-givare), vilka utgör en kostnadseffektiv metod för att bestämma innehållet av oljeånga i tryckluften. De möjliggör även kontinuerlig övervakning med datalagring. Vissa märken känner dock igen fukt som olja och ger därför ett falskt resultat, så se till att du får en PID av hög kvalitet.

Gaskromatografi

Den ultimata teknik du kan använda är gaskromatografi; en process som ofta används i analytisk kemi för att testa renheten hos ett visst ämne såsom i det här fallet tryckluft. Det här är den enda metod som kan användas för att säkerställa att du uppfyller även de strängaste kraven på luftkvalitet. 

Hur mäter man partiklar i tryckluften?

Laserteknik

Partiklar räknas optiskt, t.ex. med laser. Denna laser avläser en provmängd luft. Det är dock mycket viktigt att få ett korrekt prov, särskilt när en mycket hög luftkvalitet måste uppnås (ISO 8573-1 klass 1).