Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

säkerhet Tryckluftsguiden Gaskompressorer Väte Väte

Vanliga säkerhetsproblem med komprimerad vätgas

Alla bränslen utgör en viss grad av fara och väte är inget undantag. Förekomst av bränsle är en av de tre ingredienserna som behövs för att orsaka en explosion. Eftersom de andra två – syre och en antändningskälla (till exempel en gnista eller värme) – måste finnas på samma plats, är detta en risk som kan minskas och till och med elimineras. 

 

Förvaringstank för vätgas

Med andra ord finns det absolut ingen risk för explosion om du håller bränslet borta från syre och/eller en antändningskälla. Med detta sagt, det är det sant att en blandning av väte och luft är mycket explosiv. Och försiktighetsåtgärder måste beaktas vid förvaring och hantering av gasen.  

Är väte farligt?

Eller vad gör väte säkrare än alternativen?

Kanske är det på grund av vätebombernas förödande kraft som många tror att den här gasen är särskilt farlig. 

I verkligheten har väte inget att göra med en vätebomb, eftersom vätebomber är kärnvapen och kärnkraft är inte aktuellt när väte används som gas. 

Det motsatta är dock sant. När det gäller bränslen är vätgas säkrare än de konventionella alternativ som används idag på grund av vissa specifika egenskaper som väte har. Det är dock fortfarande viktigt att vara försiktig eftersom området ovanför H2-ventilationen är en riskzon. 

1. En titt i säkerhetsdatabladet för vätgas visar varför. Det är den lättaste gasen av alla, ja, ännu lättare än luft.
Det leder till att vätgas avleds snabbt när den släpps ut i luften och inte stannar kvar för att bilda en potentiellt explosiv blandning i motsats till andra allmänt använda bränslen som fordonsgas (CNG). Detta är extremt viktigt i händelse av läckage av väte. 

2. Vätgas är giftfri vilket gör den mycket säkrare för människor än många andra bränslen. 

3. Vätgas antänds emellertid lättare än andra bränslen. Det beror på att små nivåer i luft också kan vara mycket explosiva. Dessutom kräver den lägre antändningsenergi än andra bränslen som t.ex. bensin eller naturgas. 

4. En annan potentiell säkerhetsrisk är att vätgasens flammor nästan är osynliga.

5. Slutligen, eftersom dess låga omgivningstemperaturdensitet resulterar i en låg energi per enhetsvolym, bör gasen förvaras vid ett mycket högt tryck.

! Precis som med andra bränslen medför hantering av vägas vissa risker.  

! Tack vare dess kemiska egenskaper kan du minimera riskerna med vätgas genom att hantera den på ett ansvarsfullt sätt.

Säkerhet för anläggningar med komprimerad vätgas

”Säkrare” innebär dock inte 100 % säker, vilket är anledningen till att vätgas fortfarande måste hanteras med försiktighet. En annan titt på säkerhetsdatabladet för vätgas visar att det också har vissa egenskaper som kräver vissa tekniska kontroller för att minimera eventuella risker. 

Vätgas kan till exempel antändas lättare eftersom det har ett brett intervall av brandfarliga koncentrationer i luften. Den antändningsenergi som krävs är lägre än för andra bränslen som t.ex. bensin eller naturgas. 

Därför är det viktigt att förvara gasen i lämpliga behållare, förhindra vätgasläckor och säkerställa ordentlig ventilation

Eftersom dess låga nästan är osynlig när den antänds, kräver alla processer med vätgas speciella flamdetektorer.  

Slutligen bör vätgas förvaras vid påfallande högt tryck eftersom dess låga omgivningstemperaturdensitet ger låg energi per volymenhet. Det är dock viktigt att notera att denna lagring under högt tryck, när den utförs på rätt sätt, fortfarande kan vara säkrare än att lagra komprimerad eller flytande naturgas.

Bästa praxis för säkerhetsproblem med vätgas

Det finns alltid potentiella faror vid hantering av bränsle och det finns inget perfekt skydd. Genom att följa bästa praxis, uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder och använda kvalitetsutrustning, kan du dock minimera din oro för säkerhetsproblemen med komprimerad vätgas.  

 

Läs mer

Kostnadsfri säkerhetsguide tillgänglig för hämtning

Hämta din kostnadsfria PDF-checklista för säkerhetsbild för vätgasanläggningar