Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Kompressorstyrenheter och hur du förbättrar tryckluftssystemets effektivitet

Atlas Copco Smarta fabriker Kompressorteknik

Oavsett bransch är effektiv drift av tryckluftssystem avgörande för att minska driftskostnaderna och säkerställa stabil drift. Här spelar kompressorstyrenheter en viktig roll för att uppnå höga prestanda och effektiv drift av tryckluftssystem. I den här guiden kommer vi att utforska kompressorstyrenheter, deras typer och deras betydelse för att maximera effektiviteten hos tryckluftssystem. 

Kompressorstyrenheter

Elektronikon® Nano™-styrenhetsknappar

Kompressorstyrenheter avser de verktyg som gör att du kan övervaka och justera hur mycket energi dina luftkompressorer använder. De är som de reglage och omkopplare som hjälper dig att hantera uteffekten för varje kompressor. Detta är viktigt eftersom det gör att du kan anpassa lufttillförseln efter behoven i ditt system, vilket sparar energi

 

Kompressorkontrollsystem å andra sidan är de hela konfigurationer som omfattar flera kompressorer som samverkar för att tillföra luft till en fabrik eller anläggning. Dessa system använder ett nätverk av styrenheter som förbinder de enskilda kompressorstyrenheterna. Tänk på det som en kommunikationskedja mellan kompressorerna.

 

Dessa kontrollsystem fattar beslut om när kompressorer ska startas eller stoppas, justerar deras effekt och de kan till och med ändra deras varvtal. 

Den viktigaste skillnaden är att kompressorstyrenheter fokuserar på justeringar av enskilda kompressorer, medan kompressorsystem inbegriper samordning av flera kompressorer så att de samverkar effektivt. Båda är viktiga för att spara energi och säkerställa att systemet fungerar smidigt. 

Systemstyrning och val av kompressortyp är de viktigaste faktorerna som påverkar systemets prestanda och effektivitet. Kompressortekniken har utvecklats till att omfatta start/stopp, pålastning/avlastning, moduleringskontroll av inlopp och andra kontroller, medan elmotorer och styrenheter har utvecklats för att uppfylla behovet av exakt styrning. Det finns särskilda metoder för styrning av flera kompressorer i ett system som består av kompressorer med fast varvtal och drivning med variabelt varvtal (VSD).

Typer av kompressorstyrenheter

Det finns flera typer av kompressorstyrenheter tillgängliga, bland annat:

1. Start/stopp-styrenheter

Start/stopp-kontrollsystemet slår på och stänger av motorn som driver kompressorn som svar på utloppstrycket och är bäst lämpat för cykler med låg belastning inom ett intervall på 25 hk och under. 

2. Styrenheter för pålastning/avlastning

Styrning av pålastning/avlastning är lämpligt för nästan alla typer av kompressorer och kräver lagringsbehållarvolym, och gör att kompressorn avlastas vid avlastningstryckbörvärdet och återgår till full kapacitet när det lägre belastningstrycket har uppnåtts.  

3. Modulerande inloppsstyrenheter

Genom modulering, även kallat modulering av inloppsventilen, matchas kompressorns kapacitet med luftförbrukningen genom strypning av luftinloppet när trycket stiger. Den här metoden kan dock orsaka försämrad delbelastning och kräver att luftbehållaren har betydande lagringskapacitet.  

4. Dubbel styrning

Dubbel styrning är en kombination av modulering och styrning av pålastning/avlastning för att skapa förbättrad delbelastning och minska lagringsbehållarvolymen.  

5. Styrning genom drivning med variabelt varvtal (VSD)

VSD-styrning justerar kompressormotorns varvtal så att det exakt matchar kraven för luftförbrukningen. Detta ger bättre energieffektivitet och delbelastning eftersom kompressorn kan drivas med varierande varvtal för att uppfylla kraven. 

6. Nätverksstyrenheter

Nätverksstyrenheterna skapar en kommunikationskedja mellan de inbyggda kompressorstyrenheterna och koordinerar kompressorfunktionerna för att optimera luftförbrukningen. 

Vikten av kompressorstyrenheter

Elektronikon® Nano™-styrenhetsknappar

Kompressorstyrenheter är nödvändiga för att säkerställa att luftkompressorer drivs med hög effektivitet utan några haverier

 

Moderna luftkompressorstyrenheter är mycket avancerade system med hög processeffekt, och de har avancerade anslutningsalternativ på grund av behovet att styra komplexa tryckluftssystem. Givare och elektriska komponenter utgör kontrollsystemet, som möjliggör övervakning och justering av motorns uteffekt. 

PLC:er och HMI:er används för automatiska processer, och variationer i medbringarens hastighet kan påverka kompressorns uteffekt. Kompressorkontrollsystem har förmågan att modulera inloppsventilen, strypa gasintaget och bibehålla ett visst tryck, vilket säkerställer att kompressorns uteffekt uppfyller förväntningarna. Automatiska säkerhetsstopp kan initieras i händelse av komponentfel eller osäkra arbetsförhållanden. Nätverksanslutna styrenheter används i branscher som behöver fler än en kompressor, där en kompressor fungerar som huvudenhet och de andra som underordnade enheter. 

Styrmetoder för kompressorer

Effektiviteten hos en luftkompressor beror till stor del på vilken styrmetod som används, och det finns flera metoder tillgängliga för olika typer av kompressorer. 

 

För oljeinsprutade skruvkompressorer är modulering av inloppsventilen, även kallat modulering, en styrmetod som matchar kompressorns kapacitet med luftförbrukningen genom strypning av luftinloppet när trycket stiger. Den här metoden kan dock orsaka försämrad delbelastning och kräver att luftbehållaren har en betydande lagringskapacitet.

Styrning av pålastning/avlastning, å andra sidan, är lämpligt för nästan alla typer av kompressorer och kräver lagringsbehållarvolym, och gör att kompressorn avlastas vid avlastningstryckbörvärdet och återgår till full kapacitet när det lägre belastningstrycket har uppnåtts.

 

Styrning genom drivning med variabelt varvtal varierar motorns och kompressorelementets varvtal genom en frekvensdrivning för att ge ett nästan proportionellt flöde/effektförhållande vid delbelastning.

 

För centrifugalkompressorerär avblåsningsventilen och shuntventilen de traditionella alternativen för styrning av luftbehov och överbelastning medan avlastningskontrollen minskar energiförbrukningen till 10 till 20 % av energiförbrukningen vid fullast. 

Vanliga frågor om kompressorkontrollsystem

Vad är kompressorkontrollsystem?

Kompressorkontrollsystem är system som möjliggör övervakning och justeringar av luftkompressorernas uteffekt, vilket säkerställer stabil drift och energieffektivitet.

Hur fungerar kompressorkontrollsystem?

Kompressorkontrollsystem använder givare och elektriska komponenter för att övervaka och justera motorns uteffekt, vilket säkerställer att kompressorns uteffekt uppfyller förväntningarna.

Vilka är fördelarna med kompressorkontrollsystem?

Kompressorkontrollsystem ger flera fördelar, inklusive stabil drift, energieffektivitet och automatiska säkerhetsstopp vid komponentfel eller osäkra arbetsförhållanden.

Vilka faktorer bör man ta hänsyn till när man väljer ett kompressorkontrollsystem?

Vilken typ av kontrollsystem som krävs beror på luftbehovet och vilken typ av kompressor som används. Ett enkelt kontrollsystem kan vara tillräckligt för ett system med en kompressor och ett stabilt behov, medan ett mer komplext system med flera kompressorer, varierande behov och olika slutanvändningsområden kan kräva ett omfattande kontrollsystem.

Hur kan kompressorkontrollsystem optimeras för effektivitet?

Kompressorkontrollsystem kan optimeras för effektivitet genom att välja lämplig styrmetod för den typ av kompressor som används och säkerställa att systemet underhålls och övervakas på rätt sätt.

Kontakta oss idag

Om du har frågor om kompressorstyrenheter eller behöver hjälp med hur du optimerar tryckluftssystemets effektivitet kontaktar du Atlas Copco idag.

Vårt expertteam kan hjälpa dig att välja rätt kompressorkontrollsystem för dina behov och se till att ditt system fungerar effektivt, tillförlitligt och kostnadseffektivt.

Läs våra senaste e-böcker

Smart checklist

Hur smart är ditt tryckluftssystem?

30 januari, 2023

Ta en titt på de smarta alternativ som finns och kontrollera vilken innovativ teknik som redan är integrerad med tryckluftssystemet och vad som fortfarande kan förbättras.

Ebook compressor connectivity

E-bok – Uppkoppling

1 december, 2023

Kompressoruppkoppling omfattar den senaste tekniken för att möjliggöra en verkligt smart produktion. I den här e-boken får du lära dig vad anslutningsbarhet innebär med avseende på tryckluftsutrustning och hur du kan få nya anslutningsfunktioner att fungera för dig.

Atlas Copco Innovation eBook Cover 800x600

E-bok om innovation

26 oktober, 2023

I den här e-boken upptäcker du fördelarna med att välja Atlas Copco som din innovativa tryckluftspartner – till exempel energibesparingar, ökad tillförlitlighet och smidig integrering med Industri 4.0.

Upptäck mer

Utility icon - Air

Tryckluftsguiden

En samling artiklar som förklarar allt du behöver veta om tryckluft, kompressorer, luftbehandling och de omgivande systemen.