Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Luftbehandling Service Luftkvalitet Tryckluftsguiden

Instrumentluftskvaliteten och vikten av omgivningsförhållanden

Av alla de föroreningar som kan hota ditt tryckluftssystem är fukt den vanligaste. Den kan inte bara skada din utrustning, till exempel genom korrosion, utan även slutprodukter som den kommer i kontakt med – särskilt livsmedel och farmaceutiska produkter. 

För att skydda ditt system och uppnå den instrumentluftskvalitet som krävs måste du behandla luften ordentligt genom att avlägsna eller minska den fukt som den innehåller. 

Omgivningsförhållanden för tryckluftens kvalitet

Lyckligtvis finns det olika luftbehandlingsmetoder och typer av torkar, luftfilter och vattenavskiljare som kan få jobbet gjort. De hjälper dig att effektivt minska fukthalten och uppnå nödvändig instrumentluftskvalitet.

Men de många alternativa lösningarna kan göra att det känns svårt att välja rätt luftbehandlingsutrustning samtidigt som du naturligtvis vill minimera din energiförbrukning och hålla nere investerings- och driftskostnaderna.  

För att starta urvalsprocessen bör du först fastställa dina krav, dvs. hur mycket luft du behöver och vilken kvalitetsklass den ska klara. Observera att även om din tillämpning inte ställer något kvalitetskrav, bör du ändå överväga luftbehandling eftersom det skyddar systemet mot vattenpartiklar och korrosion.

Om du är osäker gällande ovanstående kan du kontakta en specialist för att diskutera dina krav och din nuvarande utrustning. Gällande det senare kan du granska tabellen nedan. Där visas de olika luftkvalitetsklasserna i enlighet med ISO 8573-1 (utg. 2010). Den här standarden visar tillåten föroreningsnivå för fasta partiklar, vatten och olja för de olika klasserna.

Tabell över luftkvalitetsklasser för ISO 8573-1 2010.

Tabell över luftkvalitetsklasser för ISO 8573-1 2010

Vikten av daggpunkten för instrumentluftskvaliteten

Även om föroreningsnivåerna för fasta partiklar och olja är självförklarande, kräver förmodligen den som gäller vattenföroreningar ett förtydligande för icke-experter. I detta fall avgörs luftkvaliteten av tryckdaggpunkten (PDP). Ju lägre PDP, desto mindre fukt finns i systemet vilket förbättrar ISO 8573-1-klassningen. 

Tryckdaggpunkten är den temperatur vid vilken vattenånga kondenseras och omvandlas till vatten vid det aktuella arbetstrycket, dvs. den beskriver vatteninnehållet i tryckluften. 

När du känner till din PDP kan du välja typ av primär torkutrustning och den optimala torkningsmetoden. Med vissa tekniklösningar kan du inte nå de lägsta tryckdaggpunkterna. Men det kanske inte heller är nödvändigt och det är därför det är så viktigt att känna till sina specifika krav och den manöverluftskvalitet som krävs. 

Vikten av omgivningsförhållanden för instrumentluftskvaliteten

Det finns en även en annan variabel som ofta förbises och det är omgivningsförhållandena. 

Först och främst, ju mer du måste kyla luften, desto mer kondensat ansamlas. Om den omgivande luften som komprimeras är mycket varm måste du använda mer energi och mer kvalificerad utrustning för att uppnå önskad tryckdaggpunkt. 

Använda omgivningsförhållandena för att fastställa rätt PDP

Du kan även använda dina omgivningsförhållanden för att fastställa vilken PDP du behöver (eller för att hitta rätt lösning om det inte finns någon definierad PDP). 

För detta ändamål bör du konsultera ANSI/ISA-7.0.01-1996 och använda den som vägledning. Den är den globalt erkända standard som styr olika element av instrumentluftskvaliteten. Detta inkluderar förhållandet mellan omgivningsförhållanden och den lägsta PDP som krävs för instrumentluft. 

Det innebär specifikt att tryckdaggpunkten (uppmätt vid torkens utlopp måste den vara minst 10 °C (18 °F) under den lägsta temperatur som någon del av instrumentsystemet utsätts för. Dessutom ska PDP inte överstiga 4 °C (39 °F) vid ledningstrycket.

Diagrammet nedan visar förhållandet mellan omgivningstemperaturen och PDP och kan användas som vägledning.  

Förhållandet mellan omgivningstemperatur och tryckdaggpunkt

Förhållandet mellan omgivningstemperatur och tryckdaggpunkt

Som diagrammet ovan visar är en av de första saker du bör göra är att säkerställa att omgivningstemperaturen som din tryckluftsutrustning utsätts för, är så låg som möjligt. 

Men även om det inte finns någon specifik PDP är det viktigt att komma ihåg att det alltid är bra att minska fukten eftersom det minskar korrosionen och förhindrar att det bildas fria vattendroppar som skadar din tryckluftsutrustning och dina slutprodukter. 

När du har gjort jobbet med att ta reda på önskad PDP kan våra experter göra sitt jobb och ge dig råd om vilken utrustning och metod du ska använda för att inte bara uppnå ditt luftkvalitetsmål för instrumentluften, utan även hur du ska göra det så effektivt som möjligt.