Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Använda spillvärme för högre effektivitet 

Technologies Energiomvandling

Spillvärme är ett fascinerande fenomen som uppstår i olika processer där energi omvandlas för praktiska ändamål. Låt oss berätta varför den är viktig och hur vi kan utnyttja den effektivare. 

Hantering och användning av spillvärme har fått större uppmärksamhet. Flera branscher och andra delar av samhället strävar efter att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser.  

 

Observera att metoderna för hantering av spillvärme kan variera. Detta beror på regionala policyer, industrisektorer och tillgängligheten för lämplig teknik.  

Allt fler inser betydelsen av spillvärme och är intresserade av att använda den för hållbar energi. Detta har lett till att den används mer, och det är en anda som omfattar flera olika branscher. 

Återanvändning av spillvärme kan ge betydande fördelar vad gäller energieffektivitet och kostnadsbesparingar. De lämpligaste alternativen för återanvändning av spillvärme i ditt specifika fall beror på faktorer som din typ av industriella processer, temperaturen på och den mängd spillvärme som genereras samt den omgivande infrastrukturen. Det finns flera sätt att effektivt återanvända spillvärme i branschen, beroende på den specifika kontexten och behoven i din verksamhet.  

Exempel på värmeomvandling

spillvärme, genomskinliga glasflaskor för medicin, livsmedel och drycker rengörs för hygienisk användning med varmt vatten i den automatiska tvättmaskinen för glasflaskor vid tillverkningen. innovativ teknik och industriellt koncept

Här är några vanliga alternativ för återanvändning av spillvärme:   

 • Processuppvärmning
  Spillvärmen som genereras kan användas för olika uppvärmningsprocesser inom dina industriella aktiviteter. Du kan till exempel använda värmen till förvärmning av förbränningsluft, vattenuppvärmning eller drift av absorptionskylare för kylning.  
 • Uppvärmning av lokaler
  Du kan använda spillvärme för att värma upp kontorsutrymmen, lagerlokaler eller andra inomhusytor. Det är användbart om anläggningen behöver uppvärmning under kalla månader.  
 • Vattenuppvärmning 
  Använd spillvärme för att förvärma vatten för olika ändamål, exempelvis rengöring, sanitet eller andra industriella processer som kräver varmvatten.  
 • Fjärrvärme 
  Om din anläggning ligger nära bostadsområden eller kommersiella områden kan du överväga att integrera spillvärmen i ett fjärrvärmesystem. Överskottsvärme kan användas för att värma närliggande byggnader, vilket sparar energi och pengar på uppvärmning och varmvatten. 
 • Elkraftsframställning
  Tekniker som t.ex. organiska Rankinecykelsystem kan omvandla spillvärme med höga temperaturer till elektrisk energi.  
 • Tillämpningar för torkning
  Industrier som kräver eliminering av fukt kan använda spillvärme för torkning, till exempel i livsmedelsbearbetning och pappersproduktion.  

Vi kan nu med nya metoder fånga upp och återanvända den här spillvärmen för bland annat ovannämnda användningsområden. Flera branscher vill nu utnyttja spillvärme för bättre energieffektivitet och hållbarhet. 

Värmeomvandlingssystem

Det är möjligt att med hjälp av olika system omvandla denna spillvärme till användbar värme för industriella processer. 

 

 • Energiomvandlingssystem
  Värme- till ström- eller energikonverteringssystem används för att fånga upp spillvärme som genereras under elproduktion eller industriella processer. Dessa system genererar elektricitet och/eller användbar värme, vilket maximerar den totala energieffektiviteten. Spillvärmen används normalt för uppvärmning, kylning eller andra industriella processer inom samma anläggning. Värmepumpar, ångkompressorer och en organisk Rankinecykel är exempel på sådana system. 
 • Energiåtervinningssystem
  Branscher implementerar ofta energiåtervinningssystem för att fånga upp spillvärme och överföra den till ett annat medium, t.ex. vatten eller luft, som sedan kan användas för andra användningsområden som varmvatten för duschar, matarvatten i försteget till värmepannor eller uppvärmning.

Förnybar energi som används i kraftsystem tillsammans med återvinning och omvandling av spillvärme kan förbättra energihanteringens övergripande tillförlitlighet och effektivitet. 

 

Industriell spillvärme kunde inte längre vara en outnyttjad resurs. Genom att anamma system för energiomvandling, energiåtervinning och integrering av förnybar energi kan vi göra spillvärme till en tillgång.  

Relaterade artiklar