Đóng

Cơ hội cho sinh viên

Thực tập hoặc làm luận văn là một cách tuyệt vời để tìm hiểu chúng tôi và áp dụng kỹ năng của bạn vào một công ty công nghiệp toàn cầu, nơi ý tưởng phát triển. Đây là cơ hội để bạn học hỏi kinh nghiệm làm việc trong cuộc sống, thực hiện công việc có ý nghĩa và học hỏi từ các đồng nghiệp trong một công ty được định hình bởi sự đổi mới không ngừng.                      

Atlas Copco cung cấp cơ hội cho sinh viên

Chúng tôi có cơ hội trong tất cả các lĩnh vực, từ bán hàng và tiếp thị đến kỹ thuật, phát triển phần mềm và tài chính cùng nhiều lĩnh vực khác. Để tìm xem cơ hội thực tập nào hiện đang có sẵn, vui lòng truy cập trang tổng quan về công việc (tìm "internship" trong ô từ khóa).

Viết luận văn của bạn với chúng tôi

Nếu bạn muốn kết hợp lý thuyết với thực hành và có đam mê với đổi mới, viết luận văn với chúng tôi là cách để tiến tới trước. Văn phòng Atlas Copco tại địa phương có thông tin chi tiết về luận văn được cung cấp, nhưng bạn có thể đề xuất một ý tưởng của riêng mình, miễn là nó có liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi. 

Xem câu hỏi văn hóa với các nhân viên trẻ và sinh viên mới tốt nghiệp