Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Lösningar för luftbehandling: oljefiltret

Koalescensfilter är ett måste när du behöver tryckluft av hög kvalitet. Här är en guide för att välja rätt filter.

7 aug 2023

Koalescensfilter – luftrening till krävande tillämpningar

Uppskattad tid för genomläsning: 5 minuter

Oljefilter för att avlägsna luftföroreningar.

Luften vi andas innehåller partiklar som är skadliga för industriella tillämpningar. Dessutom kan tryckluftsutrustning tillföra oljeångor, partiklar och aerosoler. Dessa föroreningar kan, även om de är mikroskopiska, ha en skadlig och kostsam inverkan på känslig utrustning med tryckluft. Därför är det viktigt att använda luftbehandlingsmetoder som till exempel ett oljefilter.

Partiklar är små bitar av fasta material som damm, smuts eller små metallbitar som orsakas av korrosion i rören. De kan skada slutprodukten. Aerosoler är små vätskedroppar i tryckluft som skapas av smörjmedel, t.ex. olja. Om de inte tas bort kan de skada produkter och människor. Ångor består av vätskor i tryckluftssystemet. Dessa omfattar smörjmedel som omvandlas till gas.

Oavsett bransch är luftbehandling viktig. Ett oljefilter är oftast ett bra val. Vissa tillämpningar är mindre känsliga, som vid pumpning av däck, men det är ändå bättre att inte påverka slutprodukten. Naturligtvis är korrekt filtrering och behandling ett krav vid tillämpningar som livsmedel och medicin.

Titta på den här videon om du vill veta mer om nästa generations filtreringslösningar

Oljefilter för tryckluft av hög kvalitet

Filter som avlägsnar partiklar från tryckluft

Om du behöver ren tryckluft av hög kvalitet behöver du ett filtreringssystem för att eliminera partiklar, aerosoler och ångor. Annars kan luften förorena de produkter den kommer i kontakt med och skada känslig utrustning.

Mängden och typen av filter som behövs beror på tillämpningen och vilken kvalitet som krävs på luften. Ett effektivt sätt att avlägsna aerosoler och partiklar är att installera ett oljefilter. De här filtren producerar renare och torrare tryckluft genom koalescens av små droppar.

När dessa droppar ökar i storlek faller de från filtret och fastnar i en fuktavskiljare med baffelfibrer. Tänk på att inte alla filter tar bort alla föroreningar. Till exempel räcker det inte med endast oljefilter för att effektivt eliminera ångor. Koalescensens effektivitet beror på filtreringsmediet.

Men om du vill ta bort partiklar och aerosoler är de ofta rätt val. Det gäller det innovativa UD+-oljefiltret med många fördelar från Atlas Copco.

UD+-oljefilter: två-i-ett

Det här unika systemet kombinerar filtreringssteg som erbjuds av Atlas Copcos DD+- och PD+-filter. Tack vare sin konstruktion och de medier som används uppnår ett UD+-filter en luftrenhet som motsvarar två konventionella filter.

Den uppfyller inte bara luftkvalitetsstandarderna för många tillämpningar, utan sparar också pengar. Den unika Nautilus-filtertekniken har ett tryckfall som är 40 % lägre än det hos ett konventionellt filter. Detta leder i sin tur till en 40 % högre energieffektivitet.

Eftersom två filtreringskoncept kombineras till ett filter krävs också mindre installationsutrymme. Därför passar oljefiltret UD+ perfekt för tillämpningar i trånga utrymmen. De här oljefiltren kan förbättra slutprodukternas kvalitet samtidigt som effektiviteten förbättras.

Fråga en luftsystemtekniker om den bästa lösningen för dina behov.

Om du behöver hjälp med att välja rätt luftbehandlingssystem för dina behov hjälper vårt team gärna till. Kontakta oss gärna redan idag. Vi finns tillgängliga för att besvara alla frågor du har om oljefilter, torkar och annan utrustning.

Det är viktigt att skydda både din utrustning och slutanvändare från skadliga föroreningar som finns i tryckluftsångorna. Vi vägleder dig gärna. 

Filter spelar en avgörande roll för korrekt behandling av tryckluft. I den här interaktiva e-boken om tryckluftsfilter får du lära dig allt om föroreningar och vilka filter som ger dig optimalt skydd. 

Har du specifika frågor eller vill du diskutera vilket filter som är rätt lösning för ditt företag? Klicka på knappen nedan för att kontakta en expert!

Luftkompressorer UD+ Inlinefilter för kompressorer H

Lösningar för luftbehandling: oljefiltret

explainer icon