Vanliga frågor - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Blue question mark

Har du några obesvarade frågor?

Skicka ett e-postmeddelande till oss!

Vanliga frågor

Vi har försökt besvara så många av de vanligaste frågorna som möjligt, eller så hänvisar vi dig till andra informationskällor som kan hjälpa dig.

Vilka är de viktigaste fördelarna med gasgenerering på plats jämfört med levererad gas?

  • Du sparar upp till 80 % på kostnaden för kvävgas och syrgas jämfört med att köpa kvävgas i bulk 
  • Du når normalt avkastning på investeringen inom 18 månader och produkten har en normal livslängd på över 10 år 
  • Du får konstant tillförsel: du behöver aldrig mer oroa dig för att en leverans inte ska komma fram i tid 
  • Spara utrymme, minimera risker och hantera fel: du behöver inga gastuber/behållare för flytande kväve ute på gården 
  • Enklare administration som sparar tid och pengar med färre leveranser per vecka 
  • Mycket låga driftskostnader: din tryckluftstillförsel används

Är kvävgasgeneratorer säkra?

Ja. Eftersom generatorn inte tillför eller avlägsnar något från den omgivande luften skulle du kunna köra den i ett slutet rum utan att rumsluften påverkades. De undviker även behovet av att förvara och flytta potentiellt farliga högtryckscylindrar på plats.

Innebär en offert samtidigt en mängd möten med ingenjörer eller att jag behöver söka efter massor av fakta och siffror?

Nej, vi behöver fyra saker för att kunna dimensionera och prissätta ett system åt dig:

  1. Det flöde av kvävgas/syrgas som behövs 
  2. Kvävgasens/syrgasens renhetsgrad 
  3. Din tryckluftsmatnings ingångstryck 
  4. Trycket för den kvävgas/syrgas som används i din tillämpning

Varför har inte fler företag generatorer?

Tidigare så var bara lokala gasgeneratorer ekonomiskt hållbara i mycket stora tillämpningar. När utvecklingen gått framåt så gör dagens högeffektiva produkter att generatorerna är ekonomiskt gångbara även för mycket små tillämpningar, och det är allt fler företag som byter till att generera sin egen kvävgas och syrgas.

Kan Atlas Copco leverera och installera ett komplett gasgenereringssystem med tryckluftsförsörjning?

Ja, Atlas Copcos kompressorer kan hantera allt från luftintag till rörledningar. Läs mer i vår typiska installation.

Kvävgas och anskaffning av kvävgas

Kvävgas är en inert gas som kan genereras on-site (egenproducerad kvävgas) eller köpas in på flaska eller tank. Klicka och läs mer om olika metoder för anskaffning av kvävgas och de fördelar och nackdelar som följer med olika alternativ.

what is nitrogen

Vad är kvävgas?

Kvävgas (eller nitrogen) är en inert gas finns i luften runt omkring oss. Den används i en rad industrier och applikationer och är en av världens vanligaste industrigaser.

an illustration about compressed air in the atlas copco air wiki.

Hur får man kvävgas?

Industrier och fabriker som använder sig av kvävgas kan producera den själva, eller köpa den på flaska eller tank. Olika lösningar för med sig olika för- och nackdelar.

Vad är membranteknik?

I kvävgasgeneratorer utrustade med membranteknik används många små fibrer för att fånga upp och separera kvävgasmolekylerna från luftens övriga beståndsdelar.

a thumbnail for the psa article.

Vad är PSA-teknik?

I kvävgasgeneratorer utrustade med PSA-teknik används en adsorbent som blandas i luften för att fånga upp och separera de olika molekylerna som finns i luften.