Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Grön produktion

Så fungerar framtidssäker teknik

Marknaden för grön teknik må vara ung, men den har redan fångat många investerares uppmärksamhet. Allt fler inser hur klimatförändringar och användning av naturresurser skadar miljön.

Vad är framtidssäker teknik?

I ett framtidssäkert tekniksystem används teknik och vetenskap till att utveckla produkter och tjänster för att begränsa klimatförändringarna. Modern teknik handlar om att använda produkter och tjänster som gör verksamheten bättre och samtidigt sparar pengar.
Det innebär lägre energiförbrukning, att mindre avfall produceras och att skador på miljön minimeras.


Målet med den framtidssäkra tekniken är att skydda miljön, återställa tidigare skador och bevara jordens naturresurser. Klimatsmarta lösningar är även en blomstrande bransch där det görs enorma investeringar.

Exempel på framtidssäker teknik

Så kallad grön teknik består av olika metoder och idéer som skyddar miljön och använder resurser på ett hållbart sätt för att minimera skadorna på planeten. Klimatförändringar och koldioxidutsläpp är globala problem.
 

Många arbetar hårt för att åtgärda lokala miljöproblem. Vissa försöker skydda specifika ekosystem eller utrotningshotade arter, medan andra strävar efter att spara knappa naturresurser genom att hitta mer hållbara alternativ.

Förnybara energikällor

grön tillverkning

Många företag arbetar med att ersätta fossila bränslen genom att skapa alternativa rena energikällor som inte producerar koldioxidutsläpp. Solenergi och vindkraft är nu bland de mest driftekonomiska energikällorna.

Andra alternativ, som geotermisk energi och tidvattenenergi, har ännu inte fått stor spridning.

Biogas

Biogasanläggning

Biogas hyllas som en framtidssäker teknik tack vare dess klimatsmarta egenskaper. Den produceras genom rötning, dvs. nedbrytning av organiskt material som matavfall eller djurgödsel.


Till skillnad från fossila bränslen är biogas förnyelsebart, minskar metanutsläppen och återanvänder befintligt material, vilket gör den till ett utmärkt alternativ till konventionell naturgas.

Väte

Vätgasproduktion

Grönt väte, som produceras genom att sönderdela vatten med hjälp av förnybar el, har mycket stor potential.

Det kan användas i flera olika sektorer: bränsleceller för ren transport, energilagring för att balansera elnät och även som ett utsläppsfritt bränsle för tung industri.

Elbilar

elfordon

Enligt Environmental Protection Agency står transporter nästan för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. Biltillverkare strävar efter att minska utsläppen genom att göra motorerna mer bränsleeffektiva eller genom att byta till eldrift.

Elfordon behöver dock en hel del innovation inom andra områden, till exempel laddningsbara batterier med hög kapacitet och infrastruktur för laddningen. Dessutom begränsar beroendet av fossila bränslen i många kraftnät fortfarande fördelarna med elfordon.

 

Lantbruk

Sapling growing on soil in farmer's hands and plant growth factor icon, afforestation, and forest conservation concept.

Jordbruk och boskapsskötsel har stor miljöpåverkan – från de höga kostnaderna för land- och vattenanvändning till de ekologiska konsekvenserna av bekämpningsmedel, gödningsmedel och djuravfall. Därför finns det stor potential för framtidssäker teknik inom jordbruksområdet.


Ekologiskt jordbruk bidrar till att hålla jorden frisk. Innovationer inom boskapsmatning kan minska metanutsläppen. Köttsubstitut kan minska efterfrågan på boskap.

Återvinning

rPlanet Earth Recycling

Syftet med återvinning är att spara knappa resurser genom återanvändning av material eller att hitta hållbara substitut. Många återvinner vanliga artiklar som plast, glas, papper och metall. I mer avancerad återvinning kan man dock även återvinna värdefulla råmaterial från elektroniskt avfall eller bildelar.

rPlanet Earth: Återvinning på rätt sätt

Med sina hållbarhetsprinciper i fokus valde rPlanet Earth Atlas Copco för att effektivisera sin kväveförsörjning. Tillsammans genomförde vi ett projekt som gav imponerande resultat, vilket du kan se i den här videon.

Avskiljning och lagring av koldioxid

co2 compressor

Koldioxidavskiljning är en uppsättning nya tekniker som syftar till att avlägsna och lagra växthusgaser. Gaserna tas från luften eller från källan.

Industrin kring fossila bränslen har lagt mycket energi på att utveckla den här tekniken, men den har ännu inte uppfyllt förväntningarna. Den största anläggningen för koldioxidavskiljning kan bara avlägsna 4 000 ton koldioxid per år, vilket är betydligt mindre än de totala årliga utsläppen.

Införandet av ny teknik

Framtidssäker teknik är en bred och svår kategori att definiera, men vissa typer har fått stor spridning. 

Flera länder arbetar aktivt med att eliminera engångsplast. Det kräver stora resurser för investeringar i andra alternativ, exempelvis papper, biologiskt nedbrytbar plast eller återvinningsmetoder. Singapore har förbundit sig att uppnå en återvinning på 70 % senast till 2030.
 

Hållbar teknik syftar till att bevara den biologiska mångfalden och jordens resurser. Det kan dock vara svårt att uppnå dessa mål utan att oavsiktligt påverka miljön på andra sätt. I vissa fall innebär en minskning av miljökostnaderna på ett område en negativ påverkan på ett annat område. Det krävs noggrann redovisning för att se om fördelarna är större än kostnaderna.

 

Våra framtidssäkra produkter

I vårt utbud av lösningar finns en mängd framtidssäkra tekniker och produkter

 

 

Läs mer om framtidssäkra system
General cluster - 800x600
Läs mer om framtidssäkra system
Återvinning av spillvärme som framtidssäker teknik
What is waste heat?
Återvinning av spillvärme som framtidssäker teknik