Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng
Bild ovanifrån av en biogasanläggning

Biogaskomprimering och syrgasproduktion i biogasanläggningar

”Det är ett slöseri att slösa med avfall” är ett motto som uttrycker syftet med biogasproduktion, nämligen att utnyttja organiskt material för att skapa en ren och förnybar energikälla. Oavsett om du utforskar möjliga biogaslösningar eller använder en storskalig biogasanläggning består en viktig aspekt av din verksamhet av effektiv användning av system för tryckluft och syrgasproduktion.

Förnybar energiproduktion

System för biogasproduktion bidrar till att drastiskt minska koldioxidutsläppen, vilket främjar en hållbar energiproduktion, minimerar mängden avfall och stödjer en cirkulär ekonomi.

Lägsta möjliga livscykelkostnad

Vi utformar våra produkter för att erbjuda lägsta möjliga livscykelkostnad och på så sätt maximera avkastningen på din investering. Implementeringen av våra system för centrala styrenheter och energiåtervinning resulterar i lägre driftskostnader och koldioxidutsläpp.

Anpassade lösningar för varje biogasanläggning

Vi skapar flexibla och skalbara lösningar som är särskilt utformade för ditt biogasprojekt, vilket säkerställer att de passar perfekt för din verksamhet.

Biogas – framtidens förnybara energi

Reduce CO2 emissions. Carbon free energy.

Biogasanläggningar förändrar energiscenen på samma sätt som litiumjonbatterier driver elbilsrevolutionen. Genom att effektivt omvandla organiskt avfall till värdefull biogas minskar dessa anläggningar koldioxidutsläppen avsevärt och ger en minskad miljöpåverkan.Optimera din biogasproduktion med rätt kombination av extra hållbar utrustning, inklusive luft- och gaskompressorer, torkar, filter och gasgeneratorer. Med fokus på låga livscykelkostnader säkerställer våra installationer en konstant tillförsel av torr och oförorenad luft med hög kvalitet.

 

Trycklufts- och gaslösningar för biogasproduktion

I moderna biogasanläggningar bidrar luft och syre till att omvandla organiskt avfall till användbar biogas.

 Biogasanläggningar använder tryckluft för att blanda organiskt material och syre för att avlägsna svavelväte och förädla biogas.

Vi utformar våra trycklufts- och gaslösningar för att förbättra din verksamhet, öka effektiviteten och minska avfallet, vilket minimerar skadan på miljön.

Upptäck biogaskomprimering i fem steg i den här 1,5-minutersvideon

Biogasproduktion med luft- och gaskompressorer

Översikt över blåsmaskiner och kompressorer inom biogasproduktion

Biogaskomprimering och rening

Gasblåsmaskiner för transport av biogas

ZM-blåsmaskin för biogastillämpningar

Oavsett var biogas kommer från, till exempel rötkammare i avloppsanläggningar, soptippar eller gårdar, kräver biogas transport för komprimering, rening och separation.

 
För den här tillämpningen behöver du en kraftfull gasblåsmaskin. Den behöver kunna hantera rågas utan förbehandling eller rening. Dessutom bör den vara mycket tillförlitlig och hållbar. Våra ZM-blåsmaskiner kan hantera rå biogas, transportera den för rening och producera metan och koldioxid med lågt underhållsbehov.

Komprimering av koldioxid inom biogasproduktion

Visste du att en stor del av biogasen som skapas i den anaeroba rötkammaren består av koldioxid? 

CO2-booster inom biogasproduktion


Nu vet vi alla att koldioxid – när den släpps ut i atmosfären – utlöser oönskade klimateffekter. Därför är det mycket viktigt för biogasstationer att fånga upp denna koldioxid och förbereda den för återanvändning, insprutning i en pipeline för koldioxid eller underjordisk lagring.

Koldioxid behöver vanligtvis komprimeras till ett tryck på cirka 20 bar för att kunna återanvändas.

Med våra oljefria koldioxidkompressorer får koldioxidgasen de önskade trycken. Du behöver en oljefri lösning för att bibehålla koldioxid av hög kvalitet för återanvändning i branscher som livsmedelsindustrin, eftersom den säkerställer den renhet som krävs. Insamling och återanvändning av koldioxid spelar en viktig roll vid övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Atlas Copco har en hel portfölj med koldioxidprodukter som hjälper dig under den här utmanande resan.

 

 

Förädling av biogas till biometan

När vi förädlar biogas till biometan kan vi använda den som bränsle i fordon som drivs med komprimerad naturgas (CNG) eller spruta in den i naturgasnätet. 

GG-gaskompressor inom biogasproduktion

Olika processer som vattenskrubbning, aminskrubbning, membran, PSA (Pressure Swing Adsorption) och kryogenisk destillation förädlar biogas till biometan. För alla de här förädlingsmetoderna krävs en biogaskompressor som pressar och ökar biogasens tryck från rötkammaren till förädlingsprocessen från vanligtvis atmosfäriskt tryck upp till 15 barg. 

 

Du kan göra detta genom att använda Atlas Copcos GG-skruvkompressor. När du förädlar biogasen kan du återinjicera biometan in i gasnätet genom att använda en extra kompressor, beroende på gasnätets tryck. Fordon kan fyllas med biometan på en CNG-tankningsstation genom att den hämtas från gasnätet och kompressorer med utloppstryck på upp till 250 barg används med samma principer för grön elektricitet. Våra CU- eller BBR CNG-kolvkompressorer kan användas för detta. 

 

Syrgasproduktion på plats för biogasanläggningar

3d illustration with water molecule. Abstract molecule microbiology or science background.

Syrgas (O2) används på flera sätt inom biogasproduktion.

En av de skadliga biprodukterna från biogas är svavelväte (H2S), som måste avlägsnas från biogasflödet över anläggningen eftersom det är frätande och kan skada utrustning nedströms.

Syrgasdosering är den mest hållbara och kostnadseffektiva metoden för att avlägsna svavelväte. Syrgasen mikrodoseras i rötkammarens topputrymme där svavlet avlägsnas. Det här gör syreproduktion på plats till den perfekta lösningen för biogasanläggningar.

OGP+ installation - vertical cover image. coverimage

OGP- och OGP+-serierna tillhandahåller syrgaskoncentrationer från 90 % till 95 %. Om din verksamhet endast kräver till exempel 93 % renhet kommer syrgasgeneratorn att leverera detta med en knapptryckning – du behöver alltså inte betala för en högre renhetsgrad än vad som är nödvändigt. Det innebär att syrgas som genereras på plats har en lägre kostnad per enhet än syrgas på flaska eller flytande syre.

Avancerade anslutningsmöjligheter med övervakning och styrning

Det centrala styrsystemet Optimizer 4.0

Med våra avancerade övervaknings-, kontroll- och anslutningsfunktioner kan du optimera prestandan och effektiviteten.

Det centrala styrsystemet Optimizer 4.0 är den perfekta lösningen för att hantera komplexiteten vid styrning av flera kompressorer. Den centrala styrenheten övervakar det varierande luftbehovet dygnet runt. Den väljer automatiskt den mest optimala konfigurationen av flera kompressorer för att köras med lägsta möjliga energiförbrukning.

E-bok om tryckluft och syrgas för biogasproduktion

I den här e-boken biogasproduktion kan du läsa allt om
 

  • produktionsprocessen för biogas
  • tryckluftens roll i biogasproduktion
  • syrgasens roll i biogasproduktion
  • sex fördelar med syrgasframställning på plats
  • vikten av övervakning och underhåll.

Våra rekommenderade luft- och gassystem för din biogasanläggning

  • Koldioxidkompressorer används för att förädla biogas till biometan innan den kan injiceras in i naturgasnätet eller användas som bränsle i fordon som drivs med komprimerad naturgas (CNG). Atlas Copcos GG-kompressorer är den perfekta lösningen för detta.
  • Biogasanläggningar kräver stora mängder syre och gasproduktion på plats med hjälp av en syrgasgenerator. Atlas Copcos OGP-syregeneratorer erbjuder lösningen med den lägsta livscykelkostnaden för biogasproduktion.
  • För att övervaka och hantera flera kompressorer rekommenderar vi att använda ett centralt styrsystem, Optimizer 4.0. En central styrenhet ger bästa möjliga konfigurering av kompressorerna vad gäller energiförbrukning.
  • För fjärrövervakning och larmindikering har vi ett fjärrövervakningssystem, SMARTlink.
  • Våra rörsystem Airnet och Airnet SS passar dig som vill ha en arbetsmiljö fri från kolstål.

Läs mer om våra produkter genom att klicka på någon av produkterna nedan.