Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Vad är digital omvandling?

Tryckluftsguiden Digitalt Trender

Bild på en fabrik mot blå bakgrund

Digital omvandling är en process som innebär att använda digital teknik för grundläggande organisationsförändring. 

Det är det sista steget i en trestegsprocess som börjar med digitalisering, vilket innebär att omvandla analog information till digital. Nästa steg är digitalisering, vilket är den ständigt ökande användningen av digital teknik för att ändra hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Och slutligen är det digital omvandling, vilket är avgörande för att bli ett företag som är kundcentrerat, flexibelt och öppet för förändring. Alla de stegen möjliggörs av digital teknik.

Digital omvandling av tryckluftssystem

Bild på ett kompressorrum med kompressor, tork och luftbehållare
Tryckluft är viktigt för de flesta branscher. För företag i de här branscherna måste kompressorrummet ingå i den digitala omvandlingen, vilket endast är möjligt med ansluten luftutrustning, datainsamling och -information och en expertpartner. Användning av digital teknik i tryckluftssystem kan leda till ökad verksamhetseffektivitet som resultat av analys av stora datamängder och förebyggande underhåll.

Effekten av digital omvandling

De tre stegen: digitalisering, digitalisering och digital omvandling
Genom den digitala omvandlingen av tryckluftssystem kan anläggningar aktivt övervaka tryckluftsförbrukningen i realtid. Den här omedelbara åtkomsten till värdefulla data och värdefull information möjliggör optimering av tryckluftssystem och en innovativ underhållsmetod. Genom att använda smart teknik för att fatta bättre beslut och vidta omedelbara åtgärder kan anläggningar minska tryckluftsförbrukningen avsevärt, möjliggöra förebyggande underhåll och förbättra hållbarheten.

Digital omvandling av tryckluftssystem är ett viktigt steg för företag för att kunna förbli konkurrenskraftiga i dagens digitala tidsålder. Det är viktigt att välkomna den digitala omvandlingen för att öka verksamhetseffektiviteten och ligga steget före konkurrenterna.

Relaterade artiklar