Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

ISO 22000-certifiering

Certifierade kompressorsystem för livsmedelsindustrin

Livsmedel Klass 0

Vi har som första tryckluftstillverkare fått ISO 22000-certifiering för vår oljefria produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien. Det innebär att vi har implementerat samma förfaranden som används av framstående livsmedelsföretag. 

 

Förenklad certifiering

Våra Z-kompressorer och tillhörande torkar och filter är ISO 22000-certifierade, vilket underlättar för din egen ISO 22000-certifiering.

Experttjänster

Kontakta våra experter inför din ISO 22000-certifiering. När ISO 22000-standarden revideras kan vi hjälpa dig med uppgraderingen.

Insyn och säkerhet

Din oljefria luftkompressorutrustning har utformats och monterats i en kontrollerad, ren och säker miljö. Vi har ett öppet och dokumenterat system för hantering av livsmedelssäkerhet på plats.

Kriterier för ISO 22000-certifiering

ISO logo Lloyds registe

ISO 22000 spelar en avgörande roll när det gäller att garantera kvalitet och insyn i livsmedelsbearbetning och produktionsanläggningar, inklusive foderanläggningar. ISO 22000 bemöter tre primära säkerhetsrisker inom livsmedelstillverkningen: biologiska, kemiska och fysiska. 

De viktigaste komponenterna i ISO 22000-certifieringen syftar till att åtgärda dessa risker genom att identifiera och åtgärda dem. För att certifieras enligt ISO 22000 måste företaget bland annat:

  1. ha ett dokumenterat system för livsmedelssäkerhet 
    för att hantera processerna genom hela anläggningen
  2. instifta förutsättningsprogram
    för att säkerställa en hygienisk miljö
  3. utnämna en ansvarig för HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
    som identifierar, förebygger och eliminerar risker.

Precis som framstående livsmedelsföretag

Under 2015 mottog vi ISO 22000-certifieringen för vår oljefria produktionsanläggning som tillverkar oljefria luftkompressorer, blåsmaskiner och luftbehandlingsprodukter i Antwerpen i Belgien. För att efterleva standarden har vi infört HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) och samma säkerhetsrutiner som används av framstående livsmedelsföretag.
ISO 22000 är en vidareutveckling av kvalitetssäkringscertifieringen ISO 9001 och riktar sig mot verksamheter i livsmedelsindustrin som vill införa system som konsekvent tillhandahåller säkra livsmedel. Enligt standarden måste verksamheten visa sin förmåga att kontrollera hot mot livsmedelssäkerheten.