Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Egenproducerad kvävgas med PSA-teknik är en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning

För många industrier inom exempelvis livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin är en tillförlitlig källa till syrgas av avgörande betydelse. För att säkerställa tillgången på syrgas kan företagen välja att köpa in gas på flaska eller tank från något av de stora gasbolagen. Men det finns en annan mer kostnadseffektiv lösning som sparar både pengar och miljö: egenproducerad syrgas! 

Är du inte bekant med egenproducerad syrgas? Konceptet fungerar på samma sätt som egenproducerad kvävgas där gasgeneratorer med PSA-teknologi används för att separera syrgasmolekylerna i luften från andra ämnen (som exempelvis nitrogen, koldioxid och vattenånga). Resultatet blir syrgas med den renhet som krävs i den specifika applikationen. Med en egen syrgasgenerator säkerställer du ett tillförlitligt syrgasflöde där risken för leveransförseningar elimineras samtidigt som kostnaderna för transport och säkerhet försvinner.

Hur fungerar gasframställning med PSA-teknik?

Egen syrgasframställning är det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla syre på ett säkert sätt:

  1. 100 % tillgänglighet utan avbrott i produktionen som orsakas av leveransförseningar eller felaktiga leveranser.
  2. Med en egen syrgasgenerator så producerar du gas med den kvalitet du behöver. Syrgas som köps från gasbolagen har ofta en renhet som överstiger de behov som finns i applikationen, något som bidrar till onödigt höga produktionskostnader.
  3. En syrgasgenerator tar förhållandevis liten plats och när du slutar med syrgas på flaska eller tank så frigörs yta som kan användas för andra ändamål.
  4. Syrgasgeneratorer är enkla att integrera i anläggningens tryckluftssystem och kan i regel servas av samma tekniker som tar hand om kompressorn, något som sänker underhållskostnaderna.
  5. Med en egen syrgasgenerator blir det enkelt att budgetera för det kommande året, några oförutsedda kostnader kopplade till exempelvis prisökningar uppkommer inte. 

Förutom de monetära vinsterna kommer även bolagets koldioxidavtryck att minska (tack vare de reducerade transporterna av syrgas med lastbil) samtidigt som säkerheten i anläggningen ökar tack vare minskad användning av högtryckscylindrar och tankar.

 

Syrgasframställning on-site bidrar positivt till företagets resultat, ökar säkerheten på arbetsplatsen och minskar miljöpåverkan. Kontakta vår syrgasspecialist för att få veta vilken lösning som är lämplig för just din anläggning och hur stora besparingar som följer med en sådan lösning:

 

Niclas Caldegren

☎ 072-544 95 31

✉ niclas.caldegren@atlascopco.com

Syrgasgeneratorer

Läs gärna mer: