Fördelar med egenpoducerad syrgas - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Egenproducerad kvävgas med PSA-teknik är en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning

För många industrier inom exempelvis livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin är en tillförlitlig källa till syrgas av avgörande betydelse. För att säkerställa tillgången på syrgas kan företagen välja att köpa in gas på flaska eller tank från något av de stora gasbolagen. Men det finns en annan mer kostnadseffektiv lösning som sparar både pengar och miljö: egenproducerad syrgas! 

Är du inte bekant med egenproducerad syrgas? Konceptet fungerar på samma sätt som egenproducerad kvävgas där gasgeneratorer med PSA-teknologi används för att separera syrgasmolekylerna i luften från andra ämnen (som exempelvis nitrogen, koldioxid och vattenånga). Resultatet blir syrgas med den renhet som krävs i den specifika applikationen. Med en egen syrgasgenerator säkerställer du ett tillförlitligt syrgasflöde där risken för leveransförseningar elimineras samtidigt som kostnaderna för transport och säkerhet försvinner.

Hur fungerar gasframställning med PSA-teknik?

Egen syrgasframställning är det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla syre på ett säkert sätt:

  1. 100 % tillgänglighet utan avbrott i produktionen som orsakas av leveransförseningar eller felaktiga leveranser.
  2. Med en egen syrgasgenerator så producerar du gas med den kvalitet du behöver. Syrgas som köps från gasbolagen har ofta en renhet som överstiger de behov som finns i applikationen, något som bidrar till onödigt höga produktionskostnader.
  3. En syrgasgenerator tar förhållandevis liten plats och när du slutar med syrgas på flaska eller tank så frigörs yta som kan användas för andra ändamål.
  4. Syrgasgeneratorer är enkla att integrera i anläggningens tryckluftssystem och kan i regel servas av samma tekniker som tar hand om kompressorn, något som sänker underhållskostnaderna.
  5. Med en egen syrgasgenerator blir det enkelt att budgetera för det kommande året, några oförutsedda kostnader kopplade till exempelvis prisökningar uppkommer inte. 

Förutom de monetära vinsterna kommer även bolagets koldioxidavtryck att minska (tack vare de reducerade transporterna av syrgas med lastbil) samtidigt som säkerheten i anläggningen ökar tack vare minskad användning av högtryckscylindrar och tankar.

 

Syrgasframställning on-site bidrar positivt till företagets resultat, ökar säkerheten på arbetsplatsen och minskar miljöpåverkan. Kontakta vår syrgasspecialist för att få veta vilken lösning som är lämplig för just din anläggning och hur stora besparingar som följer med en sådan lösning:

 

Niclas Caldegren

☎ 072-544 95 31

✉ niclas.caldegren@atlascopco.com

Syrgasgeneratorer

Läs gärna mer: