Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Dina verkliga kostnader för luftad behandling av avloppsvatten

Lästid: 4 minuter

När du köper en produkt som använder elektricitet motsvarar det du betalar i butiken inte den totala ägandekostnaden. Det här gäller särskilt när det gäller kostnader för ditt avloppsreningssystem, och i synnerhet de blåsmaskiner du installerar. Vi illustrerar det här genom att gå igenom alla utgifter du måste tänka på. 

Total ägandekostnad

Den största kostnaden för luftad avloppsvattenrening är blåsmaskinerna som matar luftningen. Även om ordet kostnad ofta används för själva köpet finns det många fler faktorer som bidrar till den totala ägandekostnaden för en blåsmaskin.

Investeringskostnader

För det första har du kapitalutgiften, det vill säga det du betalar för själva blåsmaskinen. Här finns det många alternativ. Traditionell teknik som lobblåsmaskiner är ofta billigare att köpa in. 

Installation

Operatör

Operatör

När du installerar en enhet kan du stöta på en del oväntade kostnader. Det är inte alla blåsmaskinstillverkare som erbjuder ett komplett paket. Saker som inloppsfilter, utloppskompensatorer, ljuddämpare och frekvensomvandlare måste ibland köpas separat.

 

Förutom delar som saknas kan du även behöva förhålla dig till utrymmesproblem. Din nya utrustning kanske inte passar in i det befintliga blåsmaskinsrummet. Ofta är de enda alternativen att välja en utomhuskåpa eller att bygga ut det nuvarande blåsmaskinsrummet. En användningsklar lösning är det enklaste sättet att se till att alla delar som behövs för driften ingår i erbjudandet och de mått som beskrivs i erbjudandet.

 

Att programmera en PLC, extern VSD och SCADA-systemet för anslutning till dina nya enheter ökar dessutom installationskostnaden ytterligare.

Energi

Luftningsblåsmaskiner står för 80 % av energiförbrukningen på en anläggning för behandling av avloppsvatten. Eftersom de står för en så stor andel av budgeten är det viktigt att enheten är energieffektiv.

 

Enhetens energieffektivitet går hand i hand med dess hållbarhet. Att minska koldioxidavtrycket är inte bara bra för miljön, det ställs också allt större krav på det i olika myndighetsbestämmelser. Därför måste du räkna in dina utsläpp i beslutet.

 

Här är ett exempel: Ett avloppsreningsverk driver tre lobblåsmaskiner på 200 kW. Alla körs kontinuerligt med maximal belastning. Om du skulle byta ut dem mot tre turboblåsmaskiner med magnetlager på 140 kW skulle du kunna spara ungefär 900 ton CO2 per år. Det motsvarar att plantera 40 000 träd. 

Underhåll

För att hålla enheten i toppskick krävs regelbundet underhåll. Precis som när du investerar i energieffektivitet så betalar sig investeringar i underhåll i framtiden. En uppskattning av serviceintervallen för vissa komponenter ger dig en uppfattning om hur mycket service dina enheter behöver.

Den integrerade utrustningen för styrning och övervakning för respektive enhet kan dock hjälpa dig att schemalägga underhållet vid rätt tidpunkt. Med ett underhållsavtal får du dessutom bättre överblick över dina servicekostnader.

Tillförlitlighet: din försäkring för framtiden

Det finns ytterligare en faktor som inte genererar intäkter men heller inte kan förbises: sinnesro.

När något går fel på en anläggning för behandling av avloppsvatten kan konsekvenserna vara förödande och mycket dyra. På industriella anläggningar för behandling av avloppsvatten kan de innebära nedstängning och straffavgifter om vattnet inte behandlas enligt specifikationerna.

 

I mindre allvarliga fall kan du snabbt behöva hyra blåsmaskiner. Även om de kan vara på plats inom 24 timmar är de bara en kortsiktig lösning på grund av kostnaden.

 

Många förbiser sådana kostnader i det ursprungliga köpbeslutet.

Du kanske betalar lite mer för tillförlitligheten den dag du köper in den nya tryckluftsutrustningen. Men eftersom blåsmaskinen är ryggraden i luftningssystemet kommer du att tacka dig själv i framtiden.

 

Alla de här faktorerna gör beslutet svårare när du ska investera i en ny blåsmaskin: ska du hålla kapitalutgifterna så låga som möjligt nu eller sänka driftskostnaderna senare? 

Hur viktiga är kapitalutgifterna för dig?

Den första frågan du måste ställa dig är: vad ska mina blåsmaskiner ha för drifttid? Om du ska byta ut filterspolningssystemet handlar det förmodligen om en installation som bara används vissa timmar på dagen. Det låga antalet drifttimmar kan premiera en lösning där den initiala kapitalinvesteringen är låg. Om du ska byta ut luftningsinstallationen kommer blåsmaskinerna förmodligen köras dygnet runt. Med ett sådant antal drifttimmar måste du även ta hänsyn till driftskostnaderna.

 

Här har vi ett verkligt exempel som visar alla kostnader du behöver räkna in när du ska välja den modell som passar bäst för dig.

 

Anta att du driver en liten anläggning för behandling av avloppsvatten med kapacitet för 30 000 personer. Du har installerat två blåsmaskiner på 37 kW och ytterligare en som reserv. Låt oss anta att de körs 6 000 timmar per år, vilket innebär att den totala energiförbrukningen är 440 000 kWh. Förutsatt en energikostnad på 0,1 euro/kWh blir totalsumman 44 000 euro.

 

Det här förutsätter att du inte ville sänka kostnaderna för den initiala investeringen och bestämde dig för en mindre effektiv blåsmaskin. I så fall kan energikostnaderna vara 30 % högre. Det innebär 13 000 euro mer per år bara för elektriciteten. Om du ska använda blåsmaskinerna i 10–15 år är driftskostnaden då 200 000 euro högre.