Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Trender inom behandling av avloppsvatten för en effektivare anläggning

Lästid: 2,5 minuter

Moderna avloppsreningsverk handlar om effektivitet. Tyvärr byggdes många anläggningar för flera decennier sedan och de blir allt dyrare att driva. Därför kanske du letar efter ett sätt att uppgradera reningsverket enligt de senaste standarderna. Du kan sänka driftskostnaderna genom att byta till ny teknik, som luftning med bubblor.

Betydelsen av ett effektivt luftningssystem

Nu ska vi titta närmare på varför det är så viktigt med effektivitet nu. Å ena sidan är det bara bra att förbruka så lite ström som möjligt och hålla nere kostnaderna. Det här gäller särskilt när energipriserna är höga och försörjningen är osäker. Å andra sidan kräver myndigheter allt mer effektivitet och att alla företag gör sitt till för att minska koldioxidutsläppen

Effektivitet kan dock aldrig uppnås på bekostnad av tillförlitligheten. Det är helt enkelt för viktigt med luftningen på anläggningar för avloppsvatten.

Skillnaden mellan ytluftning och luftning med bubblor

wastewater treatment plant

Som vi sade tidigare byggdes många avloppsreningsverk under det senaste århundradet. Det innebär att de måste uppgraderas. I vissa fall kräver inte moderniseringen någon större investering. I andra fall kan det krävas stora kapitalinvesteringar för att uppfylla dagens standarder gällande effektivitet. På 1970-talet, 80-talet och 90-talet var energin till synes oändlig och kostnaden var låg. Det är därför många avloppsreningsverk använder ett mekaniskt luftningssystem. Det var en kostnadseffektiv lösning på den tiden, men inte särskilt effektiv: syreöverföringen till vattnet är mycket begränsad.

När energikostnaderna skjuter i höjden har allt fler avloppsreningsverk sökt sig till en annan teknik: luftning med (små) bubblor. Tack vare direktinsprutningen av luft/syre i vattentanken är det ett mycket mer kostnadseffektivt sätt att få luften dit den behövs. 

Att installera ett luftningssystem med små bubblor är en stor investering, men att välja ett system som fungerar med utlöst syre betalar sig i långa loppet. Om du väljer en energieffektiv blåsinstallation kan du sänka driftskostnaderna ännu mer.

Avloppsreningsverk 4.0

Ett annat bra sätt att sänka driftskostnaderna är att utnyttja de många fördelarna med Industry 4.0.

När allt fler mått och parametrar ingår i styrningen, driften och till och med modelleringen av avloppsvattenanläggningen är det en bra idé att koppla samman alla olika källor och system.

 

Ju högre datakvalitet, desto bättre beslut kan du fatta kring hur anläggningen ska hanteras. Givare uppströms kan till exempel fastställa anläggningens luftningsbehov. Många system tar redan hänsyn till faktorer som tidpunkten på dagen och förväntad nederbörd. Att ha sådana data tillgängliga kan vara värt mycket.

 

Ditt tryckluftssystem kan också hjälpa till att göra jobbet mer effektivt. I dag finns det många tekniker för fjärrövervakning och fjärrstyrning, både för enskilda enheter och för hela installationen. Sådana tekniker kan anslutas till ditt SCADA-system vilket både förenklar beslutsprocessen och optimerar driften.

Dra nytta av biogasproduktion och värmeåtervinning

Oavsett om du använder biogas som produceras på plats eller matar in den i systemet så har tryckluften en roll här också. Blåsmaskiner och kompressorer för biogas är effektiva lösningar för att avlägsna oönskade gaser och komprimera dem för återinförande i nätet.

Även mycket effektiv tryckluftsutrustning använder dock energi och genererar värme. Med en enhet för energiåtervinning kan värmen som produceras användas någon annanstans, till exempel för att värma upp byggnader. I en effektiv hantering av avloppsvatten får ju inte någonting gå till spillo.