Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
Oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

Skruvblåsmaskinen ZS VSD ger effektivare reningsverk i Münster i Tyskland

I installationen för behandling av infiltrationsvatten i avfallsanläggningen i Münster förser den oljefria ZS VSD-skruvblåsmaskinen från Atlas Copco aeroba bakterier med luft.

Smart AIR-lösningar Hantering av avloppsvatten Blåsmaskiner Klass 0 oljefri Roterande skruv

ZS VSD-skruvblåsmaskin förser bakterier med oljefri luft

Reningsverk i Münster, Tyskland
Tekniken med lågt underhållsbehov och den integrerade frekvensomvandlaren var de avgörande faktorerna vid beslut om användning av den energieffektiva ZS 55+ VSD. Installationen har behandlat infiltrationsvatten från två centrala soptippar i 15 år, varav den ena fortfarande är i drift. ”En av de två soptipparna har redan stängts”, förklarar chefen Christian Lüke. ”Men vattnet kommer att fortsätta sippra genom under en lång tid, vilket vi behöver behandla i avloppsreningsverket innan den slutliga reningen.” Hushållsavfallet som finns där innehåller flera decennier av läkemedel, halvtomma behållare med olja eller färg, trots avfallssortering. ”Vissa ämnen hittar hit trots alla ansträngningar till avfallssortering”, säger Lüke.

Jag känner ingen lukt alls här”, kommenterar besökaren när han kommer in till installationen för behandling av infiltrationsvatten i avfallsanläggningen i Münster.

visitors of the plant

Arbetstryck upp till 1,2 bar

ZS-serien med oljefria skruvblåsmaskiner är konstruerad för volymflöden på omkring 250 till strax under 4 600 m3/h och ett arbetstryck på upp till 1,2 bar. Den integrerade varvtalsregleringen (drivning med variabelt varvtal, VSD) i maskinen i Münster anpassar sig automatiskt till exakt aktuellt luftkrav. Varvtalet på de gamla blåsmaskinerna kunde bara regleras med externa frekvensomvandlare. ZS 55+ producerar volymflöden på upp till 1 680 m3/h och lämpar sig för tryckökningar på mellan 0,3 och 1,2 bar. Det leriga, bruna vattnet syns från bryggorna över bassängerna. Reningsbassängerna dit infiltrationsvattnet först pumpas är sex till sju meter djupa. Münster använder en energibesparande process för uppströms denitrifiering som görs i bassängens första femtedel där anaeroba bakterier är aktiva och inte behöver syre. Avloppsvattnet rinner i ett bräddavlopp till den aeroba nitrifieringen. Det nominella trycket för luftning är ca 0,86 bar. ”Vi behöver 0,6 till 0,7 bar bara för att kompensera för vattenpelarens tryck”, förklarar Rasch, ”och ytterligare 0,2 bar för att fylla luftningsrörens membran.” Under tiden används Atlas Copcos ZS VSD-skruvblåsmaskin kontinuerligt i installationen. En av de två roterande rotorlobblåsarna slås på om det finns ett stort behov av luft. Den tredje blåsmaskinen används som reserv och byts ut växelvis mot den andra gamla enheten.

Fördelarna med drivning med variabelt varvtal

Lüke Müster

Direktdrivningen och den integrerade frekvensomvandlaren var de avgörande faktorerna, säger Christian Lüke om beslutet att förvärva ZS 55+ VSD när en av de tre gamla blåsmaskinerna fick dyra motorskador.

Christian Lüke , chef på avloppsreningsverket i Münster i Tyskland

De äldre maskinerna kräver mer underhåll på grund av kilremsdrivningen mellan motorn och växeln, jämfört med Atlas Copcos skruvblåsmaskin där motorn och kompressorelementet utgör en enhet, säger Lüke. Motorn med variabelt varvtal och skruvelementet är flänsmonterade direkt på växelhuset. ”Bakterierna överlever i högst en halv dag utan luftning”, påpekar ingenjören, ”så vi måste vara säkra på att blåsmaskinen fungerar helt tillförlitligt.” Den nya kompressorn uppfyller det kravet, vilket garanterar ett kontinuerligt flöde av oljefri tryckluft.