Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

De oljefria skruvblåsmaskinerna ZS VSD ökar energieffektiviteten med 10% hos tyska avloppsreningsverket Versmold

Två oljefria ZS 55+-skruvblåsmaskiner med variabelt varvtal (VSD) från Atlas Copco levererar energieffektiv tryckluft för behandling av avloppsvatten i reningsverket i Versmold i Tyskland. Som ett resultat av VSD-funktionens effektivitet har anläggningen uppnått energibesparingar på 10%, vilket innebär lägre avloppshanteringsavgifter för kunderna.

Industriell avloppsrening och avloppsrening för hushåll

Kompressorrum, Versmold
Anläggningen renar runt 3 000 000 m³ avloppsvatten varje år. 60% av detta är industriellt avloppsvatten och resten är hushållsavloppsvatten från staden Versmold. Utmärkande för anläggningen är den höga andelen industriella kunder från köttbearbetningsindustrin, som genererar höga föroreningar i varierande grad och fosfatmängder över genomsnittet – vilket är en utmaning för anläggningen att hantera. Rengöringstekniken, mättekniken, processtyrningssystemet och tryckluftstekniken måste snabbt kunna känna av föroreningshalten i avloppsvattnet och agera i enlighet med den. Nitrifiering och denitrifiering sker samtidigt i två luftningsbassänger. Under de aeroba nedbrytningsprocesserna förses den biologiska processen först med syre via plattluftarna. Under den efterföljande anaeroba fasen blandas bara innehållet i tanken. Varje tank förses med syre via de tre blåsmaskinerna.

Vid testets slut kunde vi faktiskt fastställa att blåsmaskinen från Atlas Copco var 10% effektivare än våra andra maskiner.

Khosrow Ghobadi , Anläggningschef vid avloppsreningsverket i Versmold

Testkörning bekräftar energieffektivitet

Kontrollfunktionen tas i varje enskilt fall över av en oljefri ZS 55+ VSD-skruvblåsmaskin med variabelt varvtal (VSD) från Atlas Copco. De två maskinerna, som arbetar tillsammans med två blåsmaskiner från en annan tillverkare, levererar tryckluft på mellan 1 500 och 3 500 m³/h, med ett målövertryck på 500 mbar till högst 600 mbar. Volymflödet anpassas automatiskt efter det exakta luftbehovet genom drivning med variabelt varvtal. ”Blåsmaskinerna från Atlas Copco är kompakta och det är inte nödvändigt att göra fler ändringar”, hälsar anläggningschefen Khosrow Ghobadi. ”Maskinen är enkel att koppla till processtyrningssystemet, vilket vi gjorde lätt utan problem. Inledningsvis var dock bara en av de två tankarna utrustad med en ZS+-blåsmaskin, eftersom vi endast ville kontrollera om den utlovade effektivitetsökningen kunde uppnås”, säger Ghobadi med ett leende. ”Vid testets slut kunde vi faktiskt fastställa att blåsmaskinen från Atlas Copco var 10% effektivare än våra andra maskiner.” Det var då den andra skruvblåsmaskinen från Atlas Copco köptes in. ”Båda maskinerna har körts problemfritt under de två senaste åren”, sammamfattar Ghobadi. ”Det enda vi behöver göra är att utföra rutinunderhåll.”

Blåsmaskiner Klass 0 Kompressorteknik oljefri Roterande skruv Oljefri luft Oljefria kompressorer