Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Generatorer och energilagring
Produkter
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Produkter och lösningar
Lösningar
Kompressorer
Produkter och lösningar
oil-lubricated air compressors
Lufttorkar
Produkter och lösningar
Desiccant air dryers
Refrigerated air dryers
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Gasgenerator
Marina kompressorer
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Service och reservdelar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar
Borrmaskiner
Bearbetande verktyg
Produkter och lösningar
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Service
Produkter och lösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter och lösningar
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Hammers
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Pumps
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Belysningsmaster
Mobila kompressorer
Produkter och lösningar
Large mobile air compressors
Mobila kompressorer
Large mobile air compressors
Large mobile air compressors
Small and easy to transport versatile towable compressor
The electric compressor range
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Generatorer och energilagring
Produkter och lösningar
Produkter och lösningar

De oljefria skruvblåsmaskinerna ZS VSD ökar energieffektiviteten med 10% hos tyska avloppsreningsverket Versmold

Två oljefria ZS 55+-skruvblåsmaskiner med variabelt varvtal (VSD) från Atlas Copco levererar energieffektiv tryckluft för behandling av avloppsvatten i reningsverket i Versmold i Tyskland. Som ett resultat av VSD-funktionens effektivitet har anläggningen uppnått energibesparingar på 10%, vilket innebär lägre avloppshanteringsavgifter för kunderna.

Industriell avloppsrening och avloppsrening för hushåll

Kompressorrum, Versmold
Anläggningen renar runt 3 000 000 m³ avloppsvatten varje år. 60% av detta är industriellt avloppsvatten och resten är hushållsavloppsvatten från staden Versmold. Utmärkande för anläggningen är den höga andelen industriella kunder från köttbearbetningsindustrin, som genererar höga föroreningar i varierande grad och fosfatmängder över genomsnittet – vilket är en utmaning för anläggningen att hantera. Rengöringstekniken, mättekniken, processtyrningssystemet och tryckluftstekniken måste snabbt kunna känna av föroreningshalten i avloppsvattnet och agera i enlighet med den. Nitrifiering och denitrifiering sker samtidigt i två luftningsbassänger. Under de aeroba nedbrytningsprocesserna förses den biologiska processen först med syre via plattluftarna. Under den efterföljande anaeroba fasen blandas bara innehållet i tanken. Varje tank förses med syre via de tre blåsmaskinerna.

Vid testets slut kunde vi faktiskt fastställa att blåsmaskinen från Atlas Copco var 10% effektivare än våra andra maskiner.

Khosrow Ghobadi , Anläggningschef vid avloppsreningsverket i Versmold

Testkörning bekräftar energieffektivitet

Kontrollfunktionen tas i varje enskilt fall över av en oljefri ZS 55+ VSD-skruvblåsmaskin med variabelt varvtal (VSD) från Atlas Copco. De två maskinerna, som arbetar tillsammans med två blåsmaskiner från en annan tillverkare, levererar tryckluft på mellan 1 500 och 3 500 m³/h, med ett målövertryck på 500 mbar till högst 600 mbar. Volymflödet anpassas automatiskt efter det exakta luftbehovet genom drivning med variabelt varvtal. ”Blåsmaskinerna från Atlas Copco är kompakta och det är inte nödvändigt att göra fler ändringar”, hälsar anläggningschefen Khosrow Ghobadi. ”Maskinen är enkel att koppla till processtyrningssystemet, vilket vi gjorde lätt utan problem. Inledningsvis var dock bara en av de två tankarna utrustad med en ZS+-blåsmaskin, eftersom vi endast ville kontrollera om den utlovade effektivitetsökningen kunde uppnås”, säger Ghobadi med ett leende. ”Vid testets slut kunde vi faktiskt fastställa att blåsmaskinen från Atlas Copco var 10% effektivare än våra andra maskiner.” Det var då den andra skruvblåsmaskinen från Atlas Copco köptes in. ”Båda maskinerna har körts problemfritt under de två senaste åren”, sammamfattar Ghobadi. ”Det enda vi behöver göra är att utföra rutinunderhåll.”

Blåsmaskiner Klass 0 Kompressorteknik oljefri Roterande skruv Oljefri luft Oljefria kompressorer