Energieffektiva skruvblåsmaskiner hos Northumbrian Water - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Energieffektiva skruvblåsmaskiner hos Northumbrian Water

Northumbrian Water, en ledande leverantör av vatten- och avloppstjänster i nordöstra England, har valt Atlas Copcos ZS-skruvblåsteknik för att minska energiförbrukningen och minimera servicekostnaderna vid reningsverket i Newton Aycliffe, i grevskapet Durham.

ZS-skruvblåsmaskiner, utomhusinstallation_Northumbrian Water
Företaget, som tidigare har tilldelats utmärkelserna ”Queen’s Award for Enterprise: Sustainable Development” och ”Water Company of the Year”, behöver en konstant, tillförlitlig luftförsörjning på omkring 480 mbar för aerob behandling av avloppsvatten vid anläggningen i Newton Aycliffe. Den här processen använder bakterier för att bryta upp avloppspartiklar och kräver att stora mängder luft blåses in i luftningsbassängerna, för att önskad nivå av löst syre ska kunna bibehållas i det inneslutna avloppsvattensystemet – en biologisk process som typiskt använder upp till 70 % av energin som förbrukas på anläggningen. Inom vattenindustrin sprids nu den ändrade uppfattningen att den utbredda lobblåskonstruktionen inte längre uppfyller dagens krav på låga koldioxidutsläpp och att operatörerna kan göra stora energibesparingar genom att konventionell lobblåsutrustning byts ut mot innovativ skruvteknik.

Atlas Copcos ZS-skruvblåsmaskiner har hjälpt oss att sänka vår energiförbrukning med 20%, så vi bestämde oss för att byta ut alla våra vanliga lobblåsmaskiner mot Atlas Copcos skruvblåsmaskiner.

Alan Harle , Ingenjören på Northumbrian Water som utförde de jämförande testerna.

Jämförande prestandatest, skruvteknik jämfört med lobteknik

Northumbrian Waters luftningsbassäng
Northumbrian Water beslutade att byta ut en lobblåsmaskin mot Atlas Copcos ZS-skruvblåsteknik. När den nya ZS-blåsmaskinen hade installerats utförde Northumbrian Water ett jämförande prestandatest mellan de befintliga lobblåsmaskinerna och Atlas Copcos ZS-teknik. Det visade sig att den befintliga lobblåsmaskinen förbrukade cirka 19% mer kraft med samma resultat. Baserat på de här testresultaten och ständiga tillförlitlighetsproblem med lobblåsmaskinerna beslutade man att byta ut ännu en lobblåsmaskin mot en oljefri, roterande ZS90-VSD-skruvblåsmaskin med lågt tryck från Atlas Copco. Blåsenheten omfattar ett komplett paket baserat på en enkel intern princip: precisionsdrev upprätthåller ett exakt spel mellan två samverkande torra skruvelement som aldrig vidrör varandra. Ingen smörjning krävs i kompressionsrummet och specialkonstruerade tätningar förhindrar att olja från rotorlagren tränger in i kompressionskammaren. Inloppsluften komprimeras mellan rotorerna och deras hus och oljefri, pulsationsfri luft med ett tryck på cirka 480 mbar levereras med ett flöde på över 4 000 m3/tim, beroende på processbehovet.

Övertygande resultat: lobteknik byttes ut i hela kundens anläggning

Northumbrian Water har nu lagt en tredje beställning hos Atlas Copco för att byta ut de två återstående lobblåsenheterna som är installerade på reningsverket i Newton Aycliffe mot ytterligare två ZS 90-skruvblåsmaskiner. Alan Harle, ingenjören på Northumbrian Water som utförde de jämförande testerna, kommenterade: ”Ur ett driftsmässigt perspektiv har Atlas Copcos ZS-blåsmaskiner presterat väl, särskilt i jämförelse med befintliga blåsmaskiner, och vi är mycket nöjda med den förbättring på 20% som vi redan har kunnat se. Slutresultatet återstår att se och att NWL har valt att byta ut alla blåsmaskiner mot enheterna från Atlas Copco säger en hel del.”

Blåsmaskiner Klass 0 Kompressorteknik oljefri Roterande skruv Oljefri luft Smart AIR-lösningar Hantering av avloppsvatten