Energieffektiv skruvblåsmaskin för avloppsreningsverk - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Energieffektiv skruvblåsmaskin med VSD-teknik minskar energikostnaderna i avloppsreningsverk

I konventionella avloppsvattenaktiverade slamanläggningar livnär sig miljoner bakterier på organiskt avfall och bryter ner avfallet till koldioxid, kvävgas och vatten. Eftersom bakterierna behöver syre blåses stora mängder luft ner i luftningsbassängerna. Luftningssystemet står vanligen för upp till 70 procent av energiförbrukningen i en typisk anläggning för biologisk behandling av avloppsvatten. Atlas Copcos ZS+-blåsmaskiner levereras i ett helt integrerat paket, inklusive drivning med variabelt varvtal (VSD) som matchar kundens luftbehov, vilket minskar energikostnaden för de här anläggningarna som är i drift kontinuerligt.

Blåsmaskiner Industrier Hantering av avloppsvatten

Titta på videon nedan: