Våra lösningar

Nanium sparar pengar genom att återvinna värmen från sina kompressorer

Atlas Copco och Nanium SA, en halvledartillverkare i Vila do Conde i Portugal, har haft ett framgångsrikt samarbete inriktat på hållbar produktivitet i sexton år. Till en början valde Nanium att använda Atlas Copcos oljefria kompressorer i kombination med tork- och filtreringssystem för att få högkvalitativ luft. Carlos Costa, Director of Infrastructure Management på Nanium, säger: ”Atlas Copco hade stor erfarenhet av anläggningar för halvledarfabriker med extremt höga krav när det gäller tillförlitlighet och luftkvalitet.”

Halvledare Lösningar för energiåtervinning Kompressorteknik Oljefria kompressorer

“ Valet grundades på möjligheten att kunna låta utrustningen arbeta vid full belastning, samtidigt som kompressorn med variabelt varvtal gör att du kan anpassa tryckluftsproduktionen efter anläggningens förbrukning. Det är så du når hög energieffektivitet och optimala arbetsförhållanden för kompressorerna ”

Carlos Costa , Director of infrastructure management hos Nanium

Oljefria luftkompressorer för förbättrad energieffektivitet

Företaget valde kompressorer för att förbättra energiförbrukningen i anläggningen. Nanium har för tillfället fem stycken oljefria, vattenkylda roterande skruvkompressorer installerade på anläggningen – tre stycken ZR 300, en ZR 315 VSD med drivning med variabelt varvtal (Variable Speed Drive, VSD) och en ZR 400. Tryckluften används nästan uteslutande i renrummen, i direktkontakt med produkterna under tillverkningen. Därför är var och en av dem kombinerade med en varmregenererad adsorptionstork, eller BD-tork, för att få en högkvalitativ daggpunkt (PDP < -40°C). För att leva upp till Naniums stränga krav är det också viktigt att inte använda olja och att ha ett lågt antal partiklar enligt ISO 8573-standarden, klass 0.

Minskar gasanvändningen med 90%: ER 900

Utöver de fem kompressorerna har Nanium nyligen förvärvat en ER 900-enhet, ett värmeåtervinningsystem för oljefria, vattenkylda kompressorer.

ER 900 återvinner värme från kompressorerna i form av varmvatten. För att kunna leva upp till Naniums krav ändrade vi företagets kompressorer så att de släpper ut kylvattnet vid ca 80°C. Det varma vattnet pumpas till en värmeväxlare, vars sekundära krets cirkulerar returvattnet till värmepannan. Resultatet är att gasbehovet för primär energi minskar drastiskt.
”Det gjorde att vi i stort sett kunde sluta använda våra värmepannor med gasbrännare, vilket resulterade i en enorm minskning av koldioxidutsläpp, och även en minskning av energiräkningen”, säger Costa. Det har i sin tur minskat förbrukningen av naturgas i anläggningen med ungefär 90 procent. Dessutom är energin som kompressorerna förbrukar billigare eftersom de spelar en viktig roll i värmeåtervinningssystemet.

Optimal kompressordrifttid

Samarbetet mellan de två företagen handlar inte bara om utrustning, utan också om Atlas Copcos underhållsservice för utrustningen. Costa berömmer den för att den hållit ”våra kompressorer i arbete dygnet runt i femton år utan större problem och med betydande besparingar."