Tillförlitliga kompressorer och torkar till extrema driftförhållanden i Sydvaranger Gruve

Service Oljesmorda kompressorer Kompressorteknik Oljefria kompressorer Gruvindustri Varmregenererade adsorptionstorkar

Temperaturen i den avsides belägna norska järnmalmsgruvan Sydvaranger kan sjunka till -35 °C på vintern. För att hålla verksamheten igång förlitar sig gruvan på lufttorkar, oljeinsprutade roterande skruvkompressorer och oljefria kompressorer från Atlas Copco. Sydvaranger hade tre huvudsakliga motiveringar när de valde Atlas Copco som leverantör: ”tillförlitlighet, låg livscykelkostnad och energieffektivitet”.

Järnmalmsgruvan i Sydvaranger är belägen längst upp i nordöstra Norge, cirka 400 km norr om Polcirkeln. Einar Berg, anläggningens Senior Mining Advisor, förklarar varför väderförhållandena utgör anläggningens största utmaning: ”Somrarna är ljusa och varma, men vintertid kan temperaturen sjunka ända ner till minus 35°grader.”

BD-adsorptionstork, det tillförlitliga valet vid extrema temperaturer

De extrema temperaturförhållandena krävde högsta möjliga tillförlitlighet och ledde till beslutet att använda Atlas Copcos lufttorkar, oljeinsprutade skruvkompressorer och oljefria kompressorer i gruvan.
”Sydvaranger Gruve har valt BD-torkarna till anläggningen som ger dem ren och torr luft med en garanterad daggpunkt på minst -40 °C”, säger Rune Mjørud Hansen, distriktschef för Atlas Copco Compressor Technique Scandinavia.”Tryckluft är hjärtat i produktionen men om luften fryser avbryts produktionen.”

Investeringar i kvalitet och energieffektivitet

Arnfinn Mentyjærvi, underhållschef på gruvan berättar att Sydvaranger hade tre huvudsakliga skäl för att välja Atlas Copcos utrustning – ”tillförlitlighet, livscykelkostnad och energieffektivitet”.
”Man kan välja att titta på prislappen eller på den totala kostnaden”, säger Mentyjærvi. ”Vi bestämde oss för att investera i kvalitet. Genom våra erfarenheter från tidigare gruvproduktion visste vi att vi kan lita på utrustning från Atlas Copco, och att reservdelstillgången är god.”
Även energieffektivitet har blivit allt viktigare inom gruvindustrin: ”Tillgången till elektricitet är inte obegränsad och detta har skapat ett extra fokus på att använda energieffektiv utrustning.”
Samtidigt som kompressorer inte är de största energiförbrukarna vid Sydvaranger Gruve, ledde de minimerade driftskostnaderna till överlägsen produktivitet.

“ Avgörande betydelse fick lågt tryckfall och dynamisk kontroll med daggpunktsberoende omkoppling. Med våra frekvensreglerade, oljefria kompressorer ZR400VSD som tillhandahåller exakt tryckkontroll, är det inte ovanligt med energibesparingar på uppåt 35 % ”

Arnfinn Mentyjærvi , Underhållschef Sydvaranger

Serviceavtal som gäller dygnet runt

Sydvaranger Gruve har tecknat avtal med Atlas Copco om dygnet runt-service, och 20 medarbetare finns på plats för att utföra underhåll, service och reparationer på borraggregatet. Einar Berg berättar att samarbetet fungerar mycket väl. ”Vi håller dagliga möten för att planera och justera underhållsarbetet enligt produktionen”, säger han. ”Det ger en uppskattad flexibilitet, och vi har haft mycket få problem.”