Luftrenare för andningsluft – BAP(+) - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Luftrenare för andningsluft – BAP(+)

Kvalitetsluft är av avgörande betydelse inom många industrier, men det är framförallt viktigt i tillämpningar för inandningsluft, till exempel vid läkemedelstillverkning och sprutmålning.

Kontakta oss +46 87439500

Absolut renhet

BAP(+)-enheterna tar luft från valfri typ av kompressor och omvandlar den till extremt ren andningsluft.

Enkel installation

Alla BAP(+)-luftrenare för andningsluft levereras förmonterade och testade för att installationen ska bli så enkel som möjligt.

Trygghet i verkliga förhållanden

Vi testar och utsätter BAP(+) för de högsta koncentrationer som angetts av myndigheter världen över.

Tar liten plats

BAP-seriens utformning gör att du kan utnyttja utrymmet på bästa sätt. Det förenklar installationen och minskar kostnaden avsevärt.

Efterlevnad av internationella bestämmelser

Våra luftrenare för andningsluft uppfyller ett flertal standarder och föreskrifter, till exempel OSHA Grade D, CSA Z180.1-00, CGA G7.1-1997, EN 12021, BS 4275, ISO 14971, OHSAS 18001, Europeiska farmakopéns krav och andra internationella standarder för andningsluft.

Suverän luftkvalitet

Våra BAP(+)-luftrenare för andningsluft är konstruerade för att skydda mot ett flertal föroreningar som kan finnas i ett tryckluftsmatat system för andningsluft. Det kan handla om föroreningar som gaser, olja, ångor, fasta partiklar och mikroorganismer. BAP-serierna uppfyller standarder för internationell andningsluft och garanterar en säker arbetsmiljö.

Hämta

Säker arbetsmiljö överallt

BAP-serien uppfyller standarder för internationell andningsluft och garanterar en säker arbetsmiljö för ett flertal olika tillämpningar, bland annat

  • stålsandsblästring
  • tankrengöring
  • tunnelgrävning
  • läkemedelstillverkning
  • sprutmålning
  • offshore/marin tillämpning
  • asbestsanering
  • högtryckspåfyllning av tuber