Våra lösningar

OSS olje-/vattenseparator

En olje-/vattenavskiljningslösning för tillämpningar med lågt flöde som tar hand om olja i kompressorkondensat på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontakta oss

OSS – Atlas Copcos minsta olje-/vattenavskiljare. Hur fungerar det?

Dessa animationer förklarar funktionsprincipen för OSS olje-/vattenavskiljare och visar dess funktioner och fördelar.

Loading...

OSS olje-/vattenavskiljare är specifikt utformad för att användas med kompressorer med ett lägre flöde.

Ekonomisk lösning

Med vår OSS slipper du anlita ett dyrt externt företag för uppsamling och behandling av kondensat.

Tar liten plats

Den kompakta och lätta konstruktionen gör OSS särskilt lämplig där utrymmet är begränsat.

Rent vatten

Efter separation är olja-i-vattenkoncentrationen lägre än 15 ppm, vilket gör att du på ett säkert sätt kan släppa ut det återstående rena kondensatvattnet i avloppssystemet.

100 % återvinningsbar

Allt material i OSS är 100 % återvinningsbart och kan därmed bytas ut helt vid slutet av dess livslängd.

Enastående prestanda

Kapaciteten för avancerade absorptionsmedier som används i OSS ger optimal vattenrenhet.

Enkel installation och enkelt byte

Standardfäste för vägg ger lätt åtkomst och utbyte.

Tillförlitligt ren

Vår OSS erbjuder absorptionsbaserad kondensatbehandling för oljeinsprutade kolv- och roterande skruvkompressorer under 30 l/s, torkar och vattenavskiljare. Denna olje-/vattenavskiljare använder ett nytt, avancerat filtermedium som tar bort oljespill till koncentrationer under 15 ppm. Det finns en provtagningssats (tillval) som kan användas för att verifiera oljekoncentrationen vid OSS-utloppet.

Hämta

Brochure

Enkel och effektiv OSS-absorption


  1. Kondensat kommer in i OSS via inloppsanslutningen upptill. 
  2. Tryckavlastningsspalter i det övre locket släpper in kondensat under tryck i separatorn. 
  3. Vid förfiltreringen pressas blandningen av olja och vatten genom ett filtermedium baserat på polypropylen som absorberar och samlar upp oljan – men inte vattnet. 
  4. Under efterfiltreringen absorberas den återstående oljan av ett avancerat filtermedium. 
  5. En ventil hindrar separatorn från att tömmas helt när flödet passerar genom utloppsanslutningen. 
  6. Rent kondensat kommer ut från utloppet i princip helt utan oljerester. Därmed kan kondensatet släppas ut i avloppet.