Våra lösningar

1630114600: Roto Inject Fluid NDURANCE

Mineralbaserad kompressorolja speciellt framtagen för att skydda din roterande GA- eller GX-skruv.

Begär en offert

Hög beständighet mot oxidation

Skyddar kompressorn mot oxidering, vilket leder till längre bytesintervall: upp till 4 000 timmar eller 1 år

Utmärkta tätnings- och slitageegenskaper

Konstant oljefilm skyddar rotorerna och lagren under drift, vilket förhindrar metallkontakt med kritiska delar.

Skydd mot korrosion

Säkerställer att smörjmedlet behåller sina ursprungliga egenskaper efter att det separerats från vatten.
Det håller även vatten borta från oljekretsen, vilket förhindrar korrosion på metalldelarna.

Specifikationer för Roto Inject NDURANCE-olja

Kompressorolja – Roto Inject NDURANCE

Oljetyp: mineralbaserat smörjmedel
Bytesintervall: 4 000 timmar eller 1 år
Miljö: omgivningstemperatur från 0 °C till +30 °C
Utrustning: Atlas Copcos enstegs oljeinsprutade skruvar
Kompatibilitet: GA- och GX-kompressorer
Kapacitet
5l : 1630 1146 00
20l : 1630 0918 00
209l : 1630 0919 00
1000l : 1630 1442 00

Download the Oil Specification Sheet