Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tillverkare av originalutrustning
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik

Luftkompressorfilter och separatorer

Undvik skador och prestandaförluster i dina kompressorer och vakuumpumpar. Håll damm och smuts borta med originalfilter och separatorer.

Kontakta oss

Varför ska du använda Atlas Copcos orginal-oljeseparatorer?

Atlas Copcos originalseparatorer säkerställer lågt tryckfall och effektiv avskiljning och är jordade mot statisk elektricitet.

Loading...

”Vi vill inte riskera produktionen genom att använda icke-originalfilter. Vår kompressor måste hållas i drift på ett smidigt och effektivt sätt.”

Utöka livslängden

Högkvalitativ filtrering håller kompressorn igång

Förhindra kontaminering

Särskilda filtrerelement håller olje- och luftkretsar rena

Sänk oljeförbrukningen

Låg oljerest håller oljeförbrukningen till ett minimum

Maximera livslängden på kompressorn eller vakuumpumpen

Damm och smuts kan orsaka skador och bidra till försämrad kapacitet för rotorerna och rotorhusen. Särskilda filterelement och hög filtreringseffektivitet säkerställer anläggningens drifttid. Våra filter är framtagna för att klara av högt driftstryck och har längre servicelivslängd tack vare sin höga smutshållande kapacitet och temperaturhärdighet.

Vad är risken med att använda icke-originalfilter?

Alternativa filter är ofta utformade för att kunna användas i flera olika maskiner, men till priset av eftergifter gentemot specifikationerna. En komponent som är utformad att fungera i alla typer av modeller kan orsaka tryckfall, ökad energiförbrukning och haverier. Endast Atlas Copcos luft- och oljefilter ger garanterad prestanda för utrustningen.

Fortsätt att få ut så mycket som möjligt av utrustningen

Originalfilter och orginalseparatorer garanterar bästa möjliga resultat.
Kontakta din Atlas Copco-representant idag.

Atlas Copcos originalluftfilter

För längre livslängd på utrustningen.

Loading...