Kompressorfilter och separatorer - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Luftkompressorfilter och separatorer

Undvik skador och prestandaförluster i dina kompressorer och vakuumpumpar. Håll damm och smuts borta med originalfilter och separatorer.

Kontakta oss +46 87439500

Skydda ditt tryckluftssystem

Ren olja är avgörande för kompressorns prestanda. Ta inga risker – använd originaloljefilter.

Loading...

Utöka livslängden

Högkvalitativ filtrering håller kompressorn igång

Förhindra kontaminering

Särskilda filtrerelement håller olje- och luftkretsar rena

Sänk oljeförbrukningen

Låg oljerest håller oljeförbrukningen till ett minimum

Maximera livslängden på kompressorn eller vakuumpumpen

Damm och smuts kan orsaka skador och bidra till försämrad kapacitet för rotorerna och rotorhusen. Särskilda filterelement och hög filtreringseffektivitet säkerställer anläggningens drifttid. Våra filter är framtagna för att klara av högt driftstryck och har längre servicelivslängd tack vare sin höga smutshållande kapacitet och temperaturhärdighet.

Vad är risken med att använda icke-originalfilter?

Alternativa filter är ofta utformade för att kunna användas i flera olika maskiner, men till priset av eftergifter gentemot specifikationerna. En komponent som är utformad att fungera i alla typer av modeller kan orsaka tryckfall, ökad energiförbrukning och haverier. Endast Atlas Copcos luft- och oljefilter ger garanterad prestanda för utrustningen.

Fortsätt att få ut så mycket som möjligt av utrustningen

Originalfilter och orginalseparatorer garanterar bästa möjliga resultat. Kontakta din Atlas Copco-representant idag.

Atlas Copcos originalluftfilter

För längre livslängd på utrustningen.

Loading...