Sự nghiệp

Ngày đầu tiên của bạn ở Atlas Copco có thể là ngày bắt đầu cho chuyến hành trình suốt đời. Chúng tôi cung cấp những công việc thử thách đa dạng từ phát triển sản phẩm đến tiếp thị và bán hàng, phục vụ tất cả các ngành khác nhau.