Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Renovera en kompressor med åldersrelaterade problem eller köpa en helt ny maskin?

Om din kompressor har sett bättre dagar och kanske sjunger på sista versen, eller om den inte längre uppfyller dina krav, så kan det vara dags att undersöka vilka andra lösningar som är möjliga och hur du går tillväga för att byta ut din gamla kompressor mot en ny. Att investera i en kompressor kräver eftertanke och det är viktigt att titta på flera olika parametrar innan en nyinvestering görs. 

Behöver jag byta ut min kompressor?

old compressor

Äldre maskiner är ofta dyra i drift.

Låt oss göra jämförelsen med en bil. När du först kommer hem med din nya bil finns det inga bekymmer i världen och tanken att köpa en ny slår dig inte ens. De första åren är räkningarna från verkstaden begränsade både till antalet och beloppet, men allt eftersom tiden går blir problemen fler och servicekostnaderna ökar. Tillslut kommer du till en punkt då det inte längre känns meningsfullt att lägga mer pengar på reparationer och du börjar titta efter nya lösningar. Precis så fungerar det med kompressorer. Det kommer en dag då det helt enkelt inte är lönt att behålla den gamla maskinen. Prestandan och driftsäkerheten har gått ned, energieffektiviteten är låg jämfört med nya modeller som finns på marknaden och underhållskostnaderna är onödigt höga. Då är det dags att titta på en ny lösning! I den här artikeln tittar vi på några av de viktigaste indikatorerna som visar att det är dags för ett kompressorbyte.

Tryckfall

Line Filter Cartridge movie screen

Mättade filter kan orsaka tryckfall.

Ofta är kompressorer inställda på ett högre tryck än vad som egentligen krävs med hänsyn taget till de maskiner och verktyg som använder tryckluften. Detta beror på tryckfall som uppkommer i systemet. Tryckfall i en tryckluftsanläggning kan bero på en rad olika problem som bör åtgärdas utan fördröjning. Operatörerna är oftast de första som märker att något är fel eftersom trycket i systemet inte räcker till för att driva utrustningen nedströms. Det kan också vara så att kvalitetskontrollen reagerar eftersom produkterna inte håller den kvalitet som förväntas och krävs.

Innan du överväger att byta kompressor på grund av tryckfall bör du ha full förståelse för hur ditt tryckluftssystem är uppbyggt och att det inte finns några andra parametrar som bidrar till problemet. Finns det kanske ledningsfilter som inte fått service på länge och som är helt mättade? Eller är det så att rörsystemet är skadat, felkonstruerat eller underdimensionerat med avseende på kapacitet och behov? Det är inte ovanligt att maskinparken uppgraderas utan hänsyn till rörsystemet.

Om det inte finns några problem med vare sig utrustningen nedströms, filtren eller rörsystemet så är det troligt att kompressorn är för liten för den aktuella anläggningen. Kanske har produktionsvolymen stigit sedan kompressorn köptes in? I så fall har flödesbehovet ökat och tryckfallen uppkommer eftersom kompressorn inte har kapacitet att producera den luftvolym som krävs till det tryck som krävs.

För att kartlägga luftbehovet och de tryckfall som uppstår i systemet går det att göra olika typer av mätningar. Ofta är en enkel mätning (AIRchitect) tillräcklig, men ibland finns det behov av att göra en komplett energianalys (AIRScan) för att få bästa möjliga underlag för ett beslut. 

Driftavbrott

En av de tydligaste indikatorerna på att du har problem med din kompressor är oplanerade driftstopp. Ett stopp kan bero på hög omgivningstemperatur, överhettning eller något annat. Är det fråga om höga temperaturer så kan orsaken vara smutsiga filter som måste bytas ut eller igensatta kylare som måste blåsas ut. Det kan också vara så att stoppen orsakas av ett större fel som inte kan åtgärdas med en enklare service. Då är det viktigt att överväga kostnaderna för att åtgärda felet mot kostnaden för en helt ny maskin. Kanske är det så att det ligger  företagets bästa intresse att titta på en ny kompressor?

Haverier

Kompressorer är precis som alla andra maskiner och med tiden så kommer de till slutet av sin livslängd. Till de större ingrepp som behöver göras på äldre maskiner hör byte av kompressorelement och motor. Är det fråga om större maskiner där varken motor eller element bytts ut tidigare så är det oftast värt att investera i en sådan renovering, medan en mindre maskin kan vara bättre att byta ut. Beslutet måste grundas på en jämförelse mellan kostnaden för nödvändiga reparationer och kostnaden för en ny maskin. Vid jämförelsen bör hänsyn tas också till drift- och underhållskostnader. Nya maskiner är i regel mycket mer energieffektiva och billigare att underhålla och återbetalningstiden på en ny maskin kan därför bli mycket kort. Samtidigt kan det vara så att företaget av någon anledning måste vänta med kapitalinvesteringar och att en operationell kostnad kan vara enklare att få igenom vid just den tidpunkten då beslutet ska fattas. Det kan också råda osäkerhet om framtida behov och produktionsförändringar, något som kan tala för att behålla den gamla kompressorn ytterligare en tid. 

Att byta ut en kompressor kan bli stressigt och ofta kan brådskande beslut vara nödvändiga på grund av driftavbrott eller rena haverier. Men låt dit inte ryckas med – alla investeringsbeslut ska vara välgrundade och ta hänsyn till dina behov både idag och i framtiden. Kontakta en av våra tryckluftsspecialister så hjälper vi dig att fatta ett beslut som är rätt för just ditt företag. 

Luftkompressorer