Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Grön produktion

Vad bör man tänka på när man väljer en grön kompressor?

När ditt företag bestämmer sig för att ställa om till grönt och byta till en miljövänlig kompressor har ni redan gjort det viktigaste och mest fördelaktiga valet. I syfte att maximera dina besparingar och minimera den totala ägandekostnaden finns det emellertid fortfarande många saker som måste beaktas.   

Även om justeringar kan göras efter det inledande kompressorköpet innebär dessa retroaktiva förändringar vanligen högre kostnader. Det innebär att det är viktigt att du gör rätt val från början.     

Håll investeringskostnaderna nere

Den totala ägandekostnaden för en kompressor utgörs av kostnaden för att köpa den och kostnaden för att köra den under dess livslängd. Miljövänliga kompressorer har vanligtvis en högre prislapp men mycket lägre driftskostnader, vilket sparar pengar på lång sikt. Faktum är att den inledande investeringen endast utgör en liten andel av den totala ägandekostnaden, medan energikostnaderna utgör den stora delen av den. 

Samtidigt som miljövänliga kompressorer handlar om effektivitet är det viktigt att välja rätt modell. Det innebär att köparna först måste vara medvetna om sina tryckluftsbehov.
 
Börja med att ställa följande frågor: 

  • Hur stort är flödesbehovet och vilket arbetstryck behövs för vilka applikationer? 
  • Ska kompressorn köras konstant eller intermittent? 
  • Hur viktig är luftkvaliteten? 
  • Varierar luftbehovet eller är det stabilt? 

Svaren på de här frågorna avgör den perfekta storleken på kompressorn, om en varvtalsstyrd modell är bättre (för varierande luftbehov) och om en kolvkompressor är tillräcklig (för intermittent användning och begränsat luftbehov) eller om en skruvkompressor behövs. 

Om luftkvaliteten är viktig är en oljefri kompressor rätt val. Om tillämpningen kräver torr luft bör en tork integreras.  

Alla dessa val visar varför det är viktigt att ha svaren i förväg. En lufttork kan t.ex. installeras retroaktivt, men det skulle vara dyrare. 

Håll driftskostnaderna nere

beräkna kostnaderna

När du har valt en miljövänlig kompressor som passar dina behov är nästa uppgift att sänka driftkostnaderna ytterligare. Du har många olika alternativ. Tänk på att det inte bara är den utgående luftens renhet som räknas, utan även kvaliteten på insugsluften.
Ju renare luften är, desto bättre är det. Om kompressorn t.ex. är placerad i ett område där insugsluften är förorenad eller dammig tar sig dessa partiklar in i utrustningen. Då behövs filter för att hålla dem borta från tryckluftsflödet. Varje filter bidrar till underhållsfakturan och leder till ett tryckfall, dvs. ökar dina energikostnader.
Därför är det viktigt att placera kompressorn på en plats där sådana luftföroreningar hålls på ett minimum. Omgivningstemperaturen är också viktig. En ökning på 5 °C minskar kompressorns prestanda med 2 %. Den effektivitetsförlusten ökar dessutom med tiden. 

Ett annat sätt att optimera kompressorns effektivitet är att minska trycket i distributionssystemet med 1 bar,  vilket sparar 7 % i elkostnader. Om dina applikationer kan köras med lägre tryck är det här en mycket enkel åtgärd att vidta för att sänka elräkningen ännu mer. Ett effektivt sätt att göra detta är att använda en central styrenhet för alla kompressorer och torkar. Det gör att operatören kan ställa in den perfekta maskinkombinationen och minska energiförbrukningen. En sådan styrenhet kan också kombineras med teknik för digital uppkoppling som gör att du kan övervaka ditt tryckluftssystem var som helst och optimera det efter behov.

Låt inte värmen gå till spillo

Kompressorer genererar värme. De flesta företag låter värmen avledas så snabbt som möjligt för att hålla nere omgivningstemperaturen. Men det finns ett annat sätt: I stället för att låta den gå till spillo kan du installera ett energiåtervinningssystem som återanvänder upp till 90 % av den energi som krävs för att köra en kompressor. 

Så låt inte bara värmen försvinna ut i tomma intet. Använd den istället för att värma upp en byggnad, vatten eller ånga. 

Låt en expert hjälpa dig att välja en miljövänlig kompressor

Det är mycket att hålla reda på, men om du följer råden ovan kan du snabbt få se dina koldioxidutsläpp och din elräkning krympa samtidigt.

Om du behöver hjälp med att välja en miljövänlig kompressor eller att optimera den kan du kontakta våra experter som gärna hjälper dig.