Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Därför är blåsmaskinens flödeshastighet viktig vid luftning

Lästid: 3,5 minuter

Som operatör av en anläggning för avloppsvatten kanske du redan vet att alla blåsmaskiner är olika. Ett av de viktigaste besluten du måste fatta är därför vilken lösning som är optimal sett till just dina behov. Det kan vara svårt att jämföra olika lösningar, särskilt eftersom varje blåsmaskinstillverkare rapporterar flödes- och lufttryckdata på sitt eget sätt. 

Rätt flöde och tryck i din luftningsprocess

Det första du måste göra är att definiera luftningsprocessens optimala flöde och lufttryck. Genom att fastställa de här behoven kan du få tillräcklig luftningskapacitet när efterfrågan är som högst och en smidig och effektiv process när driften är mer normal.

Om du räknar fel gällande blåsmaskinens luftflöde och skaffar underdimensionerad utrustning kan inte anläggningen uppfylla reningskraven. Det innebär att du kan behandla mindre vatten eller, ännu värre, att du får ett utflöde som inte uppfyller standardkraven. Om du å andra sidan skaffar en för stor blåsmaskin slösar du energi eftersom den antingen startar och stannar ofta eller körs i avblåsningsläge. 

Byta ut eller bygga ut befintlig utrustning

WWT application activated sludge

Om du byter ut en befintlig enhet räcker det oftast inte att kontrollera den gamla enhetens dataskylt. Den ursprungliga kapacitetsberäkningen (när anläggningen byggdes) säger något om den teoretiska luftflödeshastigheten. Under tiden kan kapacitetsbehovet ha ökat.

För en befintlig anläggning återger skylten sällan verkligheten. Du måste ta reda på om du behöver ha en ny modell med samma motoreffekt och flöde eller om du behöver en annan storlek. Samma sak gäller om du behöver lägga till ny utrustning: Att skaffa samma storlek för att matcha de befintliga enheterna är vanligtvis ett ineffektivt sätt att öka kapaciteten.

Du kan beräkna flödeshastigheten exakt med hjälp av en EPC eller dina interna processtekniker. Vissa blåsmaskinstillverkare kan också erbjuda en tryckluftsgranskning som hjälper dig att uppskatta vilket flöde som behövs.

Ytterligare faktorer som påverkar jämförelsen

När du har definierat flödeskapaciteten i din luftningstillämpning kan du börja jämföra olika lösningar. Det här kan vara ännu svårare. Olika leverantörer av blåsmaskinslösningar använder olika sätt att rapportera flöde och tryck. Eftersom luftflödeshastigheten är en så viktig faktor när du ska välja rätt lösning är det viktigt att du jämför äpplen med äpplen

Olika sätt att mäta och rapportera flöde

Du måste till exempel avgöra om du har att göra med ett inloppsflöde eller ett levererat flöde. Dessutom finns det många olika enheter för att ange flödeskravet, vilket kan göra det svårt att jämföra olika flöden. 

Vissa anger ett volymflöde (den volym vätska som flödar per tidsenhet) medan andra anger ett massflöde (den vätskemassa som passerar per tidsenhet). Den första typen av flöde mäts i enheter som kubikfot per minut (cfm), kubikmeter per minut (m3/min) eller kubikmeter per timme (m3/h) och den andra i enheter som Nm³/h eller kg/h. 

Vissa mått beror på inloppsförhållanden och andra på fördefinierade referensförhållanden. Är ditt standardreferensförhållande till exempel Nm³ vid 0 °C eller 20 °C? Det här kan ha stor betydelse (cirka 8 %) när det gäller flöde och effekt.  

Sedan måste du räkna in förluster vid inloppsfiltret. Vissa användningsklara blåsmaskiner levereras med inbyggda filter medan andra maskiners filter måste monteras på plats. Precis som valet av filter kan det här påverka vilket tryckfall du måste beakta när du beräknar blåsmaskinens luftflödeshastighet.  

En annan faktor är flödestoleransen. Det här är det flödesområde som blåsmaskinen förväntas leverera. Vanligtvis är den 4 %. Med ett flöde på till exempel 1 000 m3/h kan det faktiska flödet alltså vara 960–1 040 m3/h. Om ditt flöde är mycket kritiskt bör dock toleransen vara 0 %, vilket innebär att blåsmaskinen levererar ett flöde på minst 100 % av det nominella värdet. 

Jämför äpplen med äpplen

Som du ser finns det många olika sätt att rapportera flödesdata. Det viktigaste här är att du jämför äpplen med äpplen.

När det gäller att byta ut din blåsmaskin kan du gå miste om en hel del besparingar om du byter mot exakt samma maskin. Se till att du fastställer precis vilken kapacitet du faktiskt behöver innan du bestämmer dig för en viss typ av blåsmaskin. 

Checklista för jämförelse av blåsmaskiners prestanda

 • Vilken flödeshastighet och vilket lufttryck behöver jag i min process?
 • Hur rapporteras flödet?
  •  Inlopp eller levererat flöde? 
  • I vilken enhet rapporteras det? 
  • Inloppsförhållanden eller fördefinierade referensförhållanden? 
  • Måste jag beakta några tryckfall?
  • Vad har processen för flödestolerans?