Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view
Stäng

Utforma ett system för luftningskontroll: tips och trick

En bra styrmekanism hjälper dig att säkerställa att en konstant och exakt mängd luft tillsätts i vattnet. Enkel styrning av dina blåsmaskiner hjälper dig att uppnå en effektivare process. Men innan du börjar titta på de olika kontrollalternativen är det en bra idé att tänka på behoven i ditt system. 

Vad du bör tänka på när du utformar ditt styrsystem

Är upplöst syre den enda parameter du bör ta hänsyn till?

I så fall kan det räcka med en enkel processtyrenhet. Om du även överväger andra parametrar för utflödeskvalitet behöver du ett mer avancerat kontrollsystem .

Kommer du att programmera blåsmaskinerna i en kaskadsekvens?

Att programmera blåsmaskinerna så att de aktiveras en efter en när behovet ökar är ett populärt sätt att installera ett luftningssystem. Du kommer sannolikt att arbeta med flera enheter och programmera dem så att nästa blåsmaskin börjar arbeta när den föregående har inte längre uppfyllt flödeskraven. Även om det krävs mer programmering för att välja en annan konfiguration ger det bättre kontroll över din process.

Hur kan du garantera redundans om en blåsmaskin inte är tillgänglig?

operatören visar smart link-formulär på datorskärmen från scada-systemet i kontrollrummet

Som vi noterade ovan är tillförlitlighet och en konsekvent tillförsel av luft avgörande för operatörer av avloppsreningsverk. Det innebär att ditt tryckluftssystem behöver någon form av redundans om en fläkt blir otillgänglig. Oavsett om det beror på någon typ av problem eller underhåll måste styrenheterna säkerställa att hela driften inte blir lidande om en fläkt går sönder.

Vill du använda standby-fläkten för att balansera drifttimmar?

Vissa företag föredrar att bara ha en särskild blåsmaskin i reserv. Men med rätt reglage kan du även rotera vilken av dina blåsmaskiner som är reservenhet. Detta utjämnar drifttimmar och minskar slitaget och därmed det underhåll som krävs.

Hur maximerar du effektiviteten för den installerade utrustningen?

Rätt konstruktion garanterar inte bara att dina blåsmaskiner fungerar på ett tillförlitligt sätt. Det säkerställer också att du kör blåsmaskinerna så effektivt som möjligt. Varje blåsmaskin har en optimal driftspunkt där den körs med högsta effektivitet. Ju längre bort från denna punkt, desto mindre effektiv blir processen. Avancerade centrala styrenheter väljer en kombination av blåsmaskiner som kan arbeta så nära denna optimala punkt som möjligt. Detta minimerar utsläpp och energikostnader.  

Hitta de styrningsalternativ du behöver

Frågorna ovan hjälper dig att definiera rätt layout när det gäller antalet blåsmaskiner du behöver för din anläggning och per bassäng. Naturligtvis är det mer komplext än så. Har du frågat dig själv:

  • Hur byter du blåsmaskin mellan olika bassänger?
  • Hur kommer du att få plats med en planerad anläggningsutökning? 
  • Vilka data vill du ska vara tillgängliga och övervakas i SCADA-systemet?
  • Vilken automatisk rapportering ska genereras regelbundet?

När du har ställt dig själv de här frågorna och kommit fram till de optimala svaren för din verksamhet kan du ta nästa steg i din systemdesign. Ett av följande steg är att titta på styralternativen för dina luftningsenheter. Det finns olika alternativ och styrningsnivåer tillgängliga. Med alternativen för enhetskontroll, fjärrövervakning och centralstyrning kan du bättre styra luftningssystemet.