Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Pålitliga maskiner

Beprövad prestanda och tillförlitlighet i många lågtrycks- och vakuumtillämpningar med luft och gas över hela världen.

Anpassade efter dina behov

I flera olika steg och med ett brett utbud av tillbehör och konfigurationer kan vi anpassa ZM-sortimentet efter dina specifika behov.

Enkelt underhåll

Underhållet av ZM centrifugalblåsmaskiner och utsugningsmaskiner sker snabbt och enkelt så att du sparar tid och pengar.

ZM kundanpassade centrifugala luft- och gasblåsmaskiner och utsugningsmaskiner

Oavsett om du behöver luft-, gas-, tryck- eller vakuumversionen, ger ZM-centrifugalmaskinen med flera steg den kvalitet du behöver. I tusentals installationer runt om i världen utgör våra oljefria centrifugalmaskiner med flera steg en tillförlitlig tryckluftskälla. ZM-enheterna skräddarsys och anpassas med olika typer av funktioner och tillbehör för att uppfylla just dina behov. Med de olika alternativ som finns har du möjlighet att minska dina driftkostnader genom enkelt underhåll och maximera effektiviteten.

Broschyrer

Brochure

Tekniska specifikationer

Kapacitet FAD l/s

47 l/s - 18 880 l/s

Kapacitet FAD

170 m³/h - 68 000 m³/h

Arbetstryck

0,14 bar(e) - 1,7 bar(e)

Installerad motoreffekt

4 kW - 2 600 kW