Roterande trumtorkar MGD, MD och ND - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Roterande trumtorkar MGD, MD och ND

Tryckluftstork 200-4000 l/s

Kontakta vår expert +46 87439500

Minska energikostnaderna

MDG, MD och ND roterande trumtorkar har läckluftfri konstruktion som eliminerar det tryckluftsspill som blir vid användning av tvåtornstorkar. Även lågt tryckfall

Ökad effektivitet

ND-styrenheten för roterande torkar förvaltar omsorgsfullt värmeeffekten för att uppnå önskad prestanda. Smart och effektiv uppvärmning

Smart AIR-lösning

En fullständig, energieffektiv lösning kräver ett integrerat system av luftkompressorer, filter, torkar och styrenheter. Vårt sortiment av tryckluftsprodukter är helt optimerat för att samverka.

Minimala utrymmeskrav

Kompakt och utrymmessnål, särskilt i jämförelse med oljesmorda system som kräver filtrering

Skyddar vår miljö

Inget skadligt freon eller CFC:er i MD/ND roterande trumtorkar. 95 % av alla komponenter är återvinningsbara.

Livsmedelsstandard

ISO 22000-certifiering för vår oljefria produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien. Systemet för hantering av livsmedelssäkerhet är tillämpligt på alla Z-seriens oljefria luftkompressorer av klass 0, samt tillhörande torkar och filter.

Mer om ISO 22000

Energieffektiva roterande trumtorkar

En tork för kompressionsvärme av trumtyp erbjuder ett energieffektivt sätt att framställa torr luft. Den är det optimala valet för oljefria skruv- eller centrifugalkompressorer. Den använder värmen som genereras i kompressionsprocessen för att regenerera torkmedlet. Denna värme brukar gå till spillo i teknik med tvåtornstorkning. Våra roterande trumtorkar undviker helt tryckluftsförluster. För att uppnå mycket låga daggpunkter behövs bara minimala energimängder.

  • Roterande MDG-trumtorkar 450 l/s – daggpunkter från –40°C/F och lägre
  • Roterande MD-trumtorkar från 200 till 4 000 l/s – daggpunkter på −25 °C/−13 °F 
  • Roterande ND-trumtorkar från 300 till 4000 l/s – daggpunkter på −45 °C/−49 °F 
  • En VSD-version av torken (drivning med variabelt varvtal) finns tillgänglig för att matcha de oljefria VSD-kompressorerna med lägre energiförbrukning

Kundberättelser