Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Lösningar
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Luftmotorer
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Lösningar
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Lösningar
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Minska energikostnaderna

MDG, MD och ND roterande trumtorkar har läckluftfri konstruktion som eliminerar det tryckluftsspill som blir vid användning av tvåtornstorkar. Även lågt tryckfall

Ökad effektivitet

ND-styrenheten för roterande torkar förvaltar omsorgsfullt värmeeffekten för att uppnå önskad prestanda. Smart och effektiv uppvärmning

Smart AIR-lösning

En fullständig, energieffektiv lösning kräver ett integrerat system av luftkompressorer, filter, torkar och styrenheter. Vårt sortiment av tryckluftsprodukter är helt optimerat för att samverka.

Minimala utrymmeskrav

Kompakt och utrymmessnål, särskilt i jämförelse med oljesmorda system som kräver filtrering

Skyddar vår miljö

Inget skadligt freon eller CFC:er i MD/ND roterande trumtorkar. 95 % av alla komponenter är återvinningsbara.

Livsmedelsstandard

ISO 22000-certifiering för vår oljefria produktionsanläggning i Antwerpen i Belgien. Systemet för hantering av livsmedelssäkerhet är tillämpligt på alla Z-seriens oljefria luftkompressorer av klass 0, samt tillhörande torkar och filter.

Mer om ISO 22000

Energieffektiva roterande trumtorkar

En tork för kompressionsvärme av trumtyp erbjuder ett energieffektivt sätt att framställa torr luft. Den är det optimala valet för oljefria skruv- eller centrifugalkompressorer. Den använder värmen som genereras i kompressionsprocessen för att regenerera torkmedlet. Denna värme brukar gå till spillo i teknik med tvåtornstorkning. Våra roterande trumtorkar undviker helt tryckluftsförluster. För att uppnå mycket låga daggpunkter behövs bara minimala energimängder.

  • Roterande MDG-trumtorkar 450 l/s – daggpunkter från –40°C/F och lägre
  • Roterande MD-trumtorkar från 200 till 4 000 l/s – daggpunkter på −25 °C/−13 °F 
  • Roterande ND-trumtorkar från 300 till 4000 l/s – daggpunkter på −45 °C/−49 °F 
  • En VSD-version av torken (drivning med variabelt varvtal) finns tillgänglig för att matcha de oljefria VSD-kompressorerna med lägre energiförbrukning
Brochures

Digital broschyr

Kundberättelser

Home of industrial ideas - male

​Våra idéer formar framtidens industri

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.