Our solutions
Atlas Copco Rental
Solutions
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Resources
Atlas Copco Rental
Resources
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Industriverktyg och monteringssystem
Kompressorteknik
Solutions
Kompressorteknik
Kompressorteknik
Kraftutrustning
Solutions
Produkter
Kraftutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Produkter
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning
Lätt anläggnings- och rivningsutrustning

Upptäck och reparera tryckluftsläckor med RePress

Åtgärda luftläckor utan stilleståndstid i ditt tryckluftssystem

Kontakta oss

Sätt stopp för att bokstavligen blåsa bort pengar

Loading...

Ingen stilleståndstid

Tryckluftssystemet kan förbli helt trycksatt

Snabb reparation

Du behöver inte demontera delar av tryckluftsnätverket

Kostnadsbesparingar

Sätt stopp för att bokstavligen blåsa bort pengar som beror på luftläckor

Åtgärda tryckluftsläckor och spara pengar

Visste du att upp till 20 % av energiförbrukningen i tryckluftssystemet kan gå förlorad på grund av luftläckage? Det är mycket pengar som bokstavligen blåser bort.
Den tillförlitliga ultraljudsläcksökaren som är en del av Atlas Copcos AIRScan-tjänster genererar en omfattande rapport som visar de uppskattade besparingarna.

Ingen stilleståndstid i tryckluftssystemet

När tryckluftsläckorna har identifierats är nästa steg att reparera dem. Vanligtvis betyder detta att luftnätet måste göras trycklöst. Reparationsarbetet måste utföras utanför normal arbetstid eller så måste produktionen stoppas.
Tack vare RePress från Atlas Copco åtgärdas läckor medan tryckluftsnätet är trycksatt och utan att ledningar eller kopplingar behöver tas isär.

Sätt stopp för att bokstavligen blåsa bort pengar

RePress är en snabb, kostnadsbesparande och hållbar lösning för läckor i luftsystemet.
Boka tid för läckagedetektering och -reparation och börja spara pengar!
Kontakta din Atlas Copco-representant idag.

Med RePress repareras luftläckor i tre enkla steg: