Upptäck och reparera tryckluftsläckor med RePress - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Upptäck och reparera tryckluftsläckor med RePress

Åtgärda luftläckor utan stilleståndstid i ditt tryckluftssystem

Kontakta oss

Sätt stopp för att bokstavligen blåsa bort pengar

Loading...

Ingen stilleståndstid

Tryckluftssystemet kan förbli helt trycksatt

Snabb reparation

Du behöver inte demontera delar av tryckluftsnätverket

Kostnadsbesparingar

Sätt stopp för att bokstavligen blåsa bort pengar som beror på luftläckor

Åtgärda tryckluftsläckor och spara pengar

Visste du att upp till 20 % av energiförbrukningen i tryckluftssystemet kan gå förlorad på grund av luftläckage? Det är mycket pengar som bokstavligen blåser bort.Den tillförlitliga ultraljudsläcksökaren som är en del av Atlas Copcos AIRScan-tjänster genererar en omfattande rapport som visar de uppskattade besparingarna.

Ingen stilleståndstid i tryckluftssystemet

När tryckluftsläckorna har identifierats är nästa steg att reparera dem. Vanligtvis betyder detta att luftnätet måste göras trycklöst. Reparationsarbetet måste utföras utanför normal arbetstid eller så måste produktionen stoppas.Tack vare RePress från Atlas Copco åtgärdas läckor medan tryckluftsnätet är trycksatt och utan att ledningar eller kopplingar behöver tas isär.

Sätt stopp för att bokstavligen blåsa bort pengar

RePress är en snabb, kostnadsbesparande och hållbar lösning för läckor i luftsystemet.Boka tid för läckagedetektering och -reparation och börja spara pengar!Kontakta din Atlas Copco-representant idag.

Med RePress repareras luftläckor i tre enkla steg:

RePress – Identifiera och reparera tryckluftsläckor