Livscykelkostnaden är viktigare än investeringskostnaden - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Livscykelkostnaden är mycket viktigare än investeringskostnaden för en kompressor

Har du någonsin funderat på varför priset på olika kompressorer av samma storlek kan variera ganska kraftigt? Eller har du tänkt tanken att den lite billigare maskinen kanske är lika bra ändå? Den rätta frågan som du ska ställa dig är om du har köpte det ekonomiskt med fördelaktiga alternativet över tid.

LCC Compressor

Investeringskostnaden är toppen på isberget

Om du känner dig osäker på och funderar på en här typen av frågor så kan du föreställa dig ett isberg där toppen syns över vattenytan, men där större delen befinner sig dolt i havet. Den bit av isberget som du ser är i det här fallet den initiala investeringskostnaden samt kostnader för regelbundet underhåll och service (inklusive reservdelar och arbete). Det finns dock andra kostnader som du inte ser, men som du måste ta i beaktande vid en bedömning av vilken maskin du bör välja till din anläggning. Det är dessa kostnader som oftast utgör den största delen av livscykelkostnaden för en kompressor.

Att förstå livscykelkostnaden

total cost of ownership

Kompressorns totala ägandekostnad

Livscykelkostnaden (LCC), även kallad total ägandekostnad, är den kostnad du betalar för att köpa, installera, underhålla och använda utrustningen under dess totala livslängd. Denna kostnad är relevant när du ska jämföra erbjudanden från olika leverantörer som uppfyller de krav (inklusive säkerhetskrav) som gäller för din applikation. Enligt vår erfarenhet så kan livscykelkostnaden delas upp i tre olika poster där energin står för den absolut största delen: Energikostnad ~ 76% Investeringskostnad ~ 14% Underhållskostnad ~ 10% Av detta följer att en kompressor eller tork med en förhållandevis låg inköpskostnad kan bli mångdubbelt dyrare än en maskin med en förhållandevis hög investeringskostnad. Med en livslängd på 10–12 år så kommer den mer energieffektiva kompressorn att ha den lägsta livscykelkostnaden alla dagar i veckan.

Olika typer av energikostnader

Det finns olika typer av energikostnader som påverkar inte bara vinsten, anläggningens effektivitet utan också slutproduktens kvalitet. Att analyser och minimera energikostnaden utifrån olika perspektiv är därför nödvändigt.

  • Energiåtgång vid pålastat läge: den energi som förbrukas för att generera tryckluft vid visst tryck med önskat flöde.
  • Energiåtgång vid avlastat läge: den energi som förbrukas kompressorn är igång men inte producerar någon tryckluft (tomgång).
  • Förluster vid avblåsning: tryckluft som går till spillo när kompressorn går in i viloläge och blåser av för att minska interntrycket i kompressorn.
  • Tryckfall: för varje 1 bar(e) som trycket måste ökas på grund av tryckförluster i systemet förbrukas 7% mer energi.
  • Luftläckage: otäta kopplingar och hål i rörsystemet kan leda till förluster upp till 30 % av den tryckluft som produceras, något som leder till stora förluster.

Av ovan följer att du ska köpa en kompressor som drar så lite energi som möjligt när den är i drift, som snabbt kan ställa sig i stand by (minimera tomgångskörning) och som är väl anpassad till applikationen i fråga (du ska exempelvis inte välja en maskin som blåser av varje gång den stannar i en applikation där luftbehovet varierar). Du ska också tänk på att tryckfallen i systemet och över eventuell kringutrustning ska vara så låga som möjligt samtidigt som läckorna minimeras