Kolvgaskompressorer HX och HN - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Kolvgaskompressorer HX och HN

Våra oljefria kolvgaskompressorer i HX-/HN-serien erbjuder extremt tillförlitliga lösningar för en mängd olika tillämpningar och hjälper dig att hålla kostnaderna under kontroll med låga underhållskrav. HX- och HN-gaskompressorer hanterar gaser som luft, kväve, CO/CO2, metan, väte och argon. Förutom standardpaket kan de anpassas för att uppfylla just dina processkrav

Kontakta vår expert på kolvgaskompressorer

Certifierat oljefri

Säkra din process med bästa möjliga luft- och gaskvalitet. Oljefri teknik som uppfyller klass 0 enligt ISO-standarden. Oljefri tillförsel är inte bara viktigt när gas kommer i kontakt med förbrukningsbara slutprodukter – det eliminerar också de negativa effekter som olja kan ha på dina processer och din utrustning.

Mer om klass 0

Helt anpassningsbar enligt dina tillämpningsbehov

Vi kan uppfylla kraven på gassammansättningens kompatibilitet och inloppstryck med helt anpassade delar och material. Välj komponenter (ventiler, kolvstångspackningar, cylindrar) enligt din gastyp och fukthalt, eller välj en standardiserad konfiguration.

Hanterar många gaser och tillämpningar

Möt en av de mest mångsidiga kolvkompressorerna i branschen: HX/HN-kompressorer hanterar luft, kväve, helium, väte, argon, CO/CO2, biometan, naturgas, komprimerad naturgas för nätinsprutning osv.

Kompressordrift dygnet runt

Kolvgaskompressorerna HX/HN ökar din produktivitet utan avbrott och kan arbeta effektivt och kostnadseffektivt under svåra platsförhållanden med minimalt underhåll och långa renoveringsintervall

Upp till 8 000 timmar/år servicefri

Använd en maskin som får jobbet gjort utan att misslyckas. Gaskompressorerna HX/HN har en horisontell och balanserad konstruktion som är säker och avger mindre vibrationer flera tusen timmar per år utan serviceåtgärder. Låg kolvhastighet och låga mellanstegstemperaturer bevarar också de inre delarna av maskinerna, enligt riktlinjerna i API 618

Teknisk beskrivning av kolvgaskompressorerna HX och HN

Industriluft- och gastillämpningar

Kolvgaskompressorerna HX och HN för högt tryck hanterar kompressionslösningar i kraftverk, olje- och gasanläggningar, kemiska anläggningar och industriella processer över hela världen. Våra mångsidiga gaskompressorer HX/HN har många funktioner och drivs av en energieffektiv, horisontell och balanserad konstruktion. Vid hantering av gaser som luft, kväve, CO/CO2, metan, väte och argon har de rollen som:

 • Bränslegasbooster
 • Högtrycksluftförsörjning för luftseparationsenheter
 • Kvävebooster inom många branscher som metall, livsmedel och dryck

Vår flexibla HX/HN-konstruktion kan användas för en mängd olika tillämpningar och branscher.
Ta reda på mer om våra HX-/HN-lösningar för luft med medelhögt tryck.

Uppfyller industriella standarder

Kolvgaskompressorerna HX och HN är certifierade enligt de största internationella standarderna, inklusive:

 • CE/PED
 • ASME
 • SQRL
 • GOST
 • IEC/CE
 • UL/CSA
 • ATEX Zones 2, 3
 • PED-modul D och H
 • andra koder eller standarder på begäran

Oljefritt oavsett förhållanden

Oljefri kompression med PTFE-kolvringar och långa distansstycken skyddar gaskvaliteten. Det är en viktig tillgång, eftersom även minsta lilla förorening av olja är oacceptabel och kan leda till höga risker i många tillämpningar. Gaskompressorerna HX och HN med högt tryck arbetar under krävande förhållanden utomhus, inomhus, i raffinaderier, i öknar (höga inloppstemperatur) och i sandiga miljöer.

Justerbar flödeshastighet

För att säkerställa maximal flexibilitet i din drift justerar en mängd olika reglersystem, som tillvalet drivning med variabelt varvtal och en mekanism för pålastning/avlastning av ventiler, flödeshastigheten efter maskinens faktiska användning. Dessutom finns våra experter här för att hjälpa dig att välja kompressoralternativ som uppfyller dina specifika behov.