Mobila kompressorer - Atlas Copco Sweden
Our solutions
Kompressorteknik
Solutions
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Solutions
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Solutions
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Mobila kompressorer

Compressor Types Compressors Compressed Air Wiki Other Compressors

Tryckluftsguidens artiklar belyser till övervägande del stationära kompressorer. Det finns dock även mobila kompressorer. De används i en mängd olika applikationer, från byggarbeten och vägunderhåll till bärgningsarbeten. Nästan alla mobila kompressorer är dieseldrivna.

Vad är mobila kompressorer och vad används de till?

en mobil kompressor används när tryckluft behövs på plats
Nästan alla mobila kompressorer är dieselmotordrivna, oljeinsprutade skruvkompressorer. Mycket små och mycket stora mobila kompressorer finns ibland med elmotorer. Oljefria mobila kompressorer tillverkas endast av världens ledande tillverkare och de används till servicearbeten inom processindustrin, infrastruktur och inom offshoreindustrin. Mobila kompressorer användes till en början mest på byggarbetsplatser och vid terrängborrning, men nu används de i många fler tillämpningar och processer: vägunderhåll, rörledningsarbeten, bergförstärkning, sandblästring, bärgningsarbeten m.m. Mobila kompressorer är normalt paketerade som fristående tryckluftsenheter med integrerad luftbehandlingsutrustning som tillval (efterkylare, vattenavskiljare, filter, eftervärmare, smörjoljesystem etc.). De kan också utrustas med extrautrustning, exempelvis 5 till 10 kVA elgeneratorer 230/400 V, kallstartsutrustning, antistöldenheter, spillfria chassin osv.). För större effektbehov finns transportabla dieseldrivna generatorer som är uppbyggda på liknande sätt som mobila kompressorer.

Bullernivåer och avgasemissioner

Moderna dieseldrivna kompressorer har mycket låga bullernivåer tack vare omfattande lagstiftning, däribland EU-direktivet 2000/14/EG om bulleremission från maskiner som används utomhus. De här maskinerna kan därför användas utan negativ inverkan i tätbebyggda områden och områden nära sjukhus, osv. Det ljuddämpande höljet är i allmänhet en stålkonstruktion med enkelvägg, men även stålkonstruktioner med dubbla väggar och även höljen i hållbar polyetylen har nu introducerats. Dessa inkluderar särskilda ljudskärmar och stora mängder ljudabsorberande skum. De senaste två decennierna har bränsleekonomin förbättrats avsevärt genom införandet av mycket effektiva kompressorelement och effektivare dieselmotorer. Detta är särskilt värdefullt vid exempelvis brunnsborrning där kompressorn arbetar intensivt under långa tidsintervall. Dessutom kan moderna kompressorer utrustas med programvara som optimerar bränsleförbrukningen och som är överlägsen konventionella styrsystem för motor/kompressor-kontroll, till exempel FuelXpert och DrillAirXpert. Sedan införandet av särskild lagstiftning för avgasemissoner i USA, Europa och andra länder väljs oftare dieselmotorer som uppfyller de senaste kraven på avgasemission: EURO III introducerades mellan 2006–2013, EURO IV från 2014 och US Tier 4 mellan 2008 och 2015.

Mobila kompressorer och flexibel drift

Medan stationära industrikompressorer installeras till ett fast tryckluftsnät måste moderna mobila kompressorer vara tillräckligt flexibla för att kunna användas i en mängd olika applikationer i olika miljöer sett till omgivningstemperatur, luftfuktighet, arbetstryck, höjd och belastningscykler. Andra krav som gäller mobila kompressorer är hög driftsäkerhet, goda serviceegenskaper, liten miljöpåverkan med avseende på buller- och utsläppsnivåer, kompakta yttermått och låg totalvikt.Vid drift i klimat med medelhög till hög luftfuktighet, i synnerhet när pålastnings-/avlastningsprofilen innehåller belastningscykler med högt tryck eller långa avlastningsperioder, kommer en del av vatteninnehållet i atmosfären att kondenseras i kompressorns oljekrets. Detta inverkar negativt både på de smorda kompressorkomponenterna och på själva oljan. En så liten mängd som 1 % vatten i oljan minskar lagrens livslängd med 40 %. De senaste mobila kompressorerna kan utrustas med ett elektroniskt system för kontroll av oljetemperaturen för att skydda kompressorns livslängd.

Relaterade artiklar

Relaterade produkter