Våra lösningar
Atlas Copco Rental
Solutions
Uthyrningspark
Atlas Copco Rental
Kvävgasgeneratorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljefria luftkompressorer
Oljefria luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Uthyrningspark
Oljesmorda luftkompressorer
Oljesmorda luftkompressorer
Tillbehör
Betjänade branscher
Atlas Copco Rental
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Betjänade branscher
Industriverktyg och monteringssystem
Solutions
Industrier
Industriverktyg och monteringssystem
Flygindustri
Industrier
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Flygindustri
Tung utrustning och maskiner
Industrier
Produkter
Industriverktyg och monteringssystem
Bearbetande verktyg
Produkter
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Bearbetande verktyg
Borrningslösningar
Tryckluftstillbehör
Produkter
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Tryckluftstillbehör
Service
Industriverktyg och monteringssystem
Atlas Copcos servicelösningar
Service
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Atlas Copcos servicelösningar
Kompressorteknik
Solutions
Reservdelar och service
Kompressorteknik
Atlas Copco rental

Kvävgasgeneratorer från Atlas Copco

Atlas Copco erbjuder kvävgasgeneratorer som passar kunder med både små och stora behov. Kunder som väljer att producera sin egen kvävgas med hjälp av en kvävgasgenerator från Atlas Copco säkerställer en kontinuerlig, kostnadseffektiv och säker drift i sin anläggning.

Offertförfrågan Kontakta vår gasspecialist

Kvävgas (nitrogen) inom industrin

Kvävgas (nitrogen) används inom en rad industrier och applikationer. Inom livsmedelsindustrin är användningen av kvävgas (nitrogen) en välkänd och beprövad metod för att förlänga hållbarheten på förpackade livsmedel. Kvävgas är också vanligt vid själva framställningen av en mängd livsmedel. Andra vanliga applikationer där kvävgas (nitrogen) är en given del i produktionsprocesserna är laserskärning, metallbearbetning, avgasning av vatten, brandsäkring, lödning av elektronikkomponenter och 3D-printing. Oavsett applikation är en säker, energieffektiv och pålitlig försörjning av kvävgas avgörande för er framgång.

Egenproducerad kvävgas är är säkrare, billigare och mer driftsäkert än gas på flaska eller tank

Företag som konsumerar kvävgas inom ramen för sin produktion är oftast (och ibland smärtsamt) medvetna om att kväve på flaska eller tank kostar medför en hel del administration och vissa besvär. Kvävgascylindrar är skrymmande och tar mycket golvyta i anläggningen. Eftersom de är tunga och innehåller gas under högt tryck är de också en ständigt närvarande säkerhetsrisk. Hyran kopplad till flaskor och tankar är hög och dessutom tillkommer kostnaden för transporter. Kort sagt så påverkar kontrakten med gasbolagen både plånboken och miljön. Lösningen kan vara en egen kvävgasgenerator, där den kvävgas du behöver genereras på plats i din egen anläggning. Atlas Copco drivs av innovation och en vilja att erbjuda våra kunder en oöverträffad lösning oavsett behov:

 • Kvävgasgeneratorer med membranteknik
  I en membrankvägasgenerator passerar tryckluften genom membran som består av paket med ihåliga fibrer. Fibrerna fångar upp kvävgasen men släpper igenom övriga gaser. Resultatet är kväve med en renhet om 95-99,5%. Membrankvävegeneratorer i serien NGM/NGM+ är stabila och flexibla produkter med hög driftsäkerhet. De är ideala för brandskydd, däckpumpning och paketering. Tack vare låga driftskostnaderna får du en överlägsen avkastning på din investering.
 • Kvävgasgeneratorer med PSA-teknik
  I en PSA -kvävgasgenerator blandas tryckluften med en adsorbent som fångar kvävemolekylerna och adsorberar övriga ämnen. Resultatet är kväve med en renhet upp till 99,999% vid generatorns utlopp. PSA-kvävgasgenerator i serien NGP/NGP+ är att föredra i tillämpningar med högt ställda krav på hög flödeskapacitet och hög renhet. Till vanliga applikationer hör paketering av mat, förvaring av frukt och plastformning.
 • Skids för kvävgas
  En skid för kväve med högt tryck är ett bra alternativ till flytande kväve eller flaskpaket. Skid-lösningen ger möjlighet till förvaring av kväve och du kan därför förfoga över din genomsnittliga kväveförbrukning istället för att alltid ha den maximala förbrukningen tillgänglig. Det sparar inledande investeringskostnader och minskar dina driftskostnader drastiskt. Atlas Copcos unika skid-lösning förenar ett litet utrymmesbehov, enkel installation, hög tillförlitlighet och överlägsen energieffektivitet.
 • Pålitliga kompressorer
  Kväveproduktion på plats kräver en mycket tillförlitlig och effektiv tryckluftslösning. Genom sin långa erfarenhet har Atlas Copco lett teknikutvecklingen inom tryckluftsindustrin i årtionden. Vi har ett komplett sortiment av oljesmorda kompressorer och oljefria kompressorer som passar olika typer av applikationer och behov.

Egenproducerad kvävgas är bra för miljön

Kunder som väljer att producera sin egen kvävgas med hjälp av en kvävgasgenerator minskar sitt klimatavtryck och når enklare sina miljömål. Detta eftersom behovet att producera och transportera gasflaskor försvinner. Vid transport av kvävgas på flaska måste gasen omvandlas till flytande form, något som kräver stora mängder energi. Dessutom transporteras flaskorna i regel med lastbilar som drivs av fossila bränslen, något som bidrar till ökade koldioxidutsläpp.

Läs mer om fördelar och nackdelar med kvävgas på flaska eller tank jämfört med egengenererad kvävgas.

Med hjälp av generatorer från Atlas Copco kan du enkelt och billigt utvinna kvävgas ur komprimerad luft

Våra kvävgasgeneratorer är pålitliga, enkla att drifta och enkla att underhålla.

Klicka och läs mer om våra produkter.

Kvävgasgeneratorer från Atlas Copco - följ med till våra kunder!

Vill du se hur en kvävgasgenerator från Atlas Copco fungerar i verkligheten? Följ med till olika kunder verksamma inom olika industrier.