Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Specialty Rental Solutions
Lösningar
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Oljetätade vakuumpumpar
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

När Sävar Metall investerade i utrustning för laserskärning valde de en kvävgasgenerator från Atlas Copco

Med en kvävgasgenerator från Atlas Copco sparar företaget 40% jämfört med att köpa gas på tank från ett av de stora gasbolagen. Dessutom sparar man på miljön genom att undvika de transporter som gas på tank för med sig.

Tredje generationen Söderlund driver en familjeägd koncern med fokus på trä- och metallprodukter för offentliga miljöer
Sävar Metall ingår i en mindre familjeägd koncern med fokus på bearbetade trä- och metallprodukter för industriellt bruk. Historien tar sin början år 1937 när de fyra bröderna Söderlund grundade ett snickeri i hemgårdens hönshus, Sävar Snickerifabrik. Tanken var att man skulle tillverka det som trakten behövde i termer av kök, möbler och andra träarbeten. Konceptet var framgångsrikt och med tiden flyttade man till större lokaler och anställde fler personer. Under 1980-talet skiftade fokus till offentliga miljöer och företaget blev en viktig leverantör av laboratorieutrustning. Många kunder efterfrågade totallösningar där leverantören kunde erbjuda ett komplett laboratorium med kundspecifika lösningar avseende möbler, metallarbeten, ventilation och el. För att positionera sig bättre på marknaden och för att kunna nå ut till en större kundkrets beslutade sig andra generationen Söderlund för att starta Sävar Metall. Sävar Metall has sedan starten 1985 fokuserat på tillverkning av de plåtdetaljer som behövs i en modern laboratoriemiljö. Största kunden är Sävar Snickeri, men man säljer även till andra kunder som är i behov av laserskuren och bockad plåt. För att ytterligare stärka sin position som leverantör av utrustning till offentliga miljöer beslutade sig de nuvarande ägarna – Fredrik, Ulf och Mikael som representerar andra och tredje generationen Söderlund – för att köpa upp det Umeåbaserade företaget SSC Öhns Snickeri. Med uppköpet, som genomfördes i mars 2017, följde nya produkter och kunnig personal. Dessutom etablerade man en koppling till SSC Skellefteå en av Nordens ledande leverantörer av projektanpassade snickerier.

Sävar Metall använder en kvävgasgenerator från Atlas Copco vid tillverkning av metalldetaljer

T.v. En kundanpassad laboratorielösning från Sävar Snickeri. T.h. En vångingssäng med trä- och metalldetaljer från Sävar Snickeri.

Tre företag – en fabrik – en kompressorcentral
Idag befinner sig de tre bolag som numera ingår i Söderlunds bolagsstruktur under samma tak i en nyrenoverad fabrik i Sävar. Den tryckluft som krävs för att styra de produktionsmaskiner som används i olika applikationen tas från en gemensam kompressorcentral. Huvudkompressorn är en GA55VSDFF, en energieffektiv skruvkompressor från Atlas Copco med varvtalsstyrning. Då produktionen i fabriken stannar av om tryckluften försvinner har man även en mindre skruvkompressor GA45, som kan gå in om luften från huvudmaskinen försvinner under en kortare period.

Reservkompressorn klarar luftförsörjningen till snickeridelen, men vid bearbetning av metaller krävs ett högre tryck. Vi är därför mycket noga med att serva huvudkompressorn (och all annan utrustning som vi har) regelbundet. För att allt ska bli rätt har vi valt att skriva ett förebyggande underhållsavtal med Atlas Copco. När det kommer en pall med reservdelar vet vi att det är dags för service. Teknikern hör alltid av sig för att boka in en tid som passar oss. Det funkar bra!

Mikael Söderlund, delägare Sävar Snickerifabrik

Kundanpassade lösningar i metall görs med hjälp av en laserskärningsmaskin
De metaller som bearbetas av Sävar Metall skärs med hjälp av en lasermaskin som företaget köpte in för några år sedan. Laserskärning är en termisk skärmetod som är vanlig inom industriell produktion. Oftast är det metallplåt av olika kvalitéer och tjocklekar som skärs. Det finns olika typer av laserskärningsmaskiner och Sävar Metall har en av de vanligaste och mest populära modellerna - en fiberlaser. En fiberlaser skär snabbt, kräver lite underhåll och är energieffektiv, tre faktorer som är viktiga i en modern fabrik.

Season's greetings 2015 - innovation nitrogen for in laser cutting

Sävar Metall använder en fiberlaser för tillverkning av legodetaljer i metall.

Assistgaser
I laserskärning använder man sig av så kallade assistgaser. Dessa gaser används för att blåsa bort det smälta materialet under skärningen. Vissa gaser har också egenskaper som gör att man kan skära material som man annars inte skulle kunna skära. Hos Sävar Metall använder man sig av två olika assistgaser, nitrogen (kvävgas) och oxygen (syrgas). Även komprimerad luft används vid laserskärningen, men då endast för att kyla av skärhuvudet.
  • Nitrogen är en inert gas och genom att använda den för avblåsning av restprodukter undviker Sävar Metall de missfärgningar som kan uppstå då smält metall reagerar med syret i den omgivande luften. Dessutom påverkas skärhastigheten positivt av nitrogen.¶
  • Syre är en mycket reaktiv gas och vid skärning med hjälp av syre skapas en exotermisk reaktion som ökar hettan och kraften på laserstrålen. Den ökade effekten ger Sävar Metall möjligheter att skära flera typer av material och också tjockare material (upp till 20 mm). Koppar kan till exempel endast skäras ned hjälp av syre.¶

Kvävgas från Atlas Copco ger besparingar på 40% per år hos Sävar Metall
De gaser som används i produktionen av metallprodukter kan köpas från något av de stora gasbolagen eller genereras på plats. Vilket alternativ som är det mest lönsamma beror på den gasvolym som konsumeras. Sävar Metall konsumerar endast mindre mängder syrgas och att investera i en egen syrgasanläggning har inte varit aktuellt. Nitrogen konsumeras däremot i större volymer och vid inköpet av lasermaskinen gjorde företaget en noggrann jämförelse av kostnaderna för egenproducerad kvävgas och kvävgas på tank från ett av de stora gasbolagen. I ett första steg utvärderade Sävar Metall kapaciteten hos den befintliga kompressorn och möjligheterna att använda den för att mata kvävgasgeneratorn med luft. Utvärderingen gjordes tillsammans med Bystronic (leverantörern av lasermaskinen) och ITSAB (Atlas Copcos samarbetspartner i norra Sverige). Gemensamt kom man fram till att kompressorns kapacitet inte utgjorde någon begränsning för att producera egen kvävgas. I ett andra steg jämförde man den totala kostnaden för egenproducerad kvävgas med den totala kostnaden för kvävgas på tank. Under den beräknade avskrivningstiden för investeringen i en egen kvävgasanläggning blev kostnaden densamma per kubikmeter gas. Därefter sjönk kostnaden för den egenproducerade kvävgasen med 40%, vilket gjorde att priset per kubikmeter gas blev en hel krona billigare om företaget valde att använda egenproducerad gas.

Olja i luften påkallade nya filterlösningar
Efter att den nya kvävgasanläggningen installerats fick Sävar Metall problem med olja som förorenade linsen i lasermaskinen. Oljan kom från en booster som används för att fylla den egenproducerade gasen på flaska. Det visade sig att filtret som satt mellan boostern och flaskpaketet saknade automatisk tömning och att olja från boostern följde med gasen då filtret blev överfullt. För att lösa detta installerade Atlas Copcos samarbetspartner ITSAB filter med automatisk tömning. I samband med att filtren innan flaskpaketet byttes ut ändrade man även filterlösningen direkt efter kompressorn. En kombination av UD-filter, QD-filter och PDP-filter installerades för att undvika att aerosoler, vattenånga och partiklar förorenar den tryckluft som används för att kyla lasermaskinens skärhuvud. Idag fungerar anläggningen som den ska och samtliga filter byts med jämna mellanrum.

Det går utmärkt att använda oljesmord teknologi i en applikation för laserskärning. Men det är viktigt att rätt typ av filter kommer på plats från början. Då undviker man att olja, ånga och/eller partiklar förorenar processgasen och de linser som krävs för att lasermaskinen ska kunna fokusera laserstrålen på materialets yta.

Niclas Caldegren, Productspecialist Gas Atlas Copco
generating nitrogen

En något förenklad kvävgasanläggning: kompressorn längst till vänster förser nitrogengeneratorn med tryckluft som passerat genom tork, filter och tank

En alternativ vakuumlösning för bearbetning av trä i CNC-maskiner
Sävar Snickerifabrik och Öhns Snickeri använder CNC-maskiner för att bearbeta trä på olika sätt. Vakuum används vid fasthållning av det material som ska bearbetas. Ofta levereras vakuumpumpen tillsammans med maskinen – antingen integrerad i maskinen eller för placering i direkt anslutning till maskinen. Den CNC-maskin som nyttjas av Öhns Snickeri är en mindre variant med en integrerad vakuumpump. Sävar Snickerifabrik har två större CNC-maskiner som får sitt vakuum från varsin fristående lamellpump.

Problem med buller är vanligt i fabriker där mindre pumpar placeras i direkt anslutning till produktionsmaskinerna. Ofta genererar pumparna också mycket värme och är det en traditionell oljelamellpump är det inte ovanligt att luften förorenas av oljeaerosoler. Ibland påverkas arbetsmiljön mycket negativt av detta och är det en livsmedelsapplikation kan värmeutvecklingen vara negativ för slutproduktens kvalitet. Ett sätt att lösa den här typen av problem är att göra som Sävar Metall – flytta bort pumparna från själva produktionen. Ett annat alternativ för att undvika den här typen av problem är att installera ett centralt vakuumsystem där samtliga produktionsmaskiner drivs av en central vakuumpump som placeras i ett eget rum eller i den befintliga kompressorcentralen. Läs mer om de fördelar som Drömtrappor AB och Outinens potatis AB såg med att byta ut äldre fristående vakuumpumpar mot en GHS VSD+.

Den ena maskinen har en pump som står i en eget rum. Pumpen som matar den andra maskinen har vi ställt utomhus. Problemet är att pumparna låter en hel del när de är igång och för att undvika en konstant ljudmatta har vi valt att flytta bort pumparna från produktionen.

Mikael Söderlund, delägare Sävar Snickerifabrik

Skrivet av Alexandra Calgar

Kvävgasgeneratorer