Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng
blowers we do more

Blåsmaskiner används inom nästan alla industrier världen över

Blåsmaskiner från Atlas Copco tillhandahåller låga och stabila tryck i applikationer i applikationer där pålitlighet, energieffektivitet och luftkvalitet är avgörande

Blåsmaskiner används i applikationer för låga tryck

Blåsmaskiner, eller lågtryckskompressorer som de också kallas, är konstruerade för applikationer som kräver låga tryck mellan 0,3 och 4 bar(e). En mycket vanlig applikation är avloppsrening, där blåsmaskinen används för att skapa de bubblor som krävs för att rena vattnet. En annan vanlig applikation är bulktransport av torra varor inom livsmedelsindustrin och tillverkningsindustrin. 

Genom att välja rätt maskin för rätt applikation kan användaren spara mycket pengar på energi och samtidigt minska sina koldioxidutsläpp. Därför har Atlas Copco introducerat blåsmaskiner som bygger på olika teknologier, var och en specifikt anpassad för att leverera det flöde och tryck som våra kunden behöver.

Här nedan har vi listat ett antal applikationer och tilläpningar där blåsmaskiner från Atlas Copco leder till energibesparingar,  produktivitetsvinster och ett minskat klimatavtryck.

Genomläsningstid: ca 5-8 min

Kommunal och industriell avloppsrening är en mycket vanlig applikation för blåsmaskiner.

Ämnen i pulverform förflyttas ofta med hjälp av blåsmaskiner via så kallad pneumatisk transport.

Vattenrening och flotation: I industriella och kommunala avloppsreningsverk används bakterier för att rena avloppsvattnet i aeroba processer där bakterierna bryter ned de organiska föroreningar som finns i vattnet. För att bakterierna ska överleva krävs en kontinuerlig tillförsel av syre. Syresättningen löses enkelt och energieffektivt med hjälp av blåsmaskiner som kontinuerligt blåser in 100 % ren tryckluft i vattenbassängerna. Blåsmaskiner används även i reningsprocesserna för offentliga simbassänger och i stora akvarier. Där renas vattnet med hjälp av flotation, en process där förorenande ämnen filtreras bort med hjälp av luftbubblor som sprutas in i botten på bassängen och som fångar upp oönskade material på sin väg upp till ytan. Läs mer om tryckluftslösningar för behandling av avloppsvatten

Pneumatiska transporter: I många tillverkningsprocesser används blåsmaskiner för att transportera och förflytta torra material som pulver, flingor, tabletter och chips. En stabil oljefri luftström är avgörande för att säkerställa produkternas kvalitet. Eftersom många pneumatiska transporter sker nära eller direkt på fabriksgolvet är det också viktigt att blåsmaskinerna är tysta och vibrationsfria. Läs mer om pneumatiska transporter

Oljefria blåsmaskiner används för att syresätta vatten och skydda organismer i processer för vattenbruk.

Vid cementtillverkning används blåsmaskiner i en rad processer, däribland pneumatisk transport, blandning och kylning.

Akvakultur (eller vattenbruk): Oavsett om det gäller att garantera vattenkvaliteten, installera ett effektivt utfodringssystem eller flytta levande organismer från en plats till en annan så hanterar vattenbruksindustrin regelbundet applikationer som kräver syresättning av vatten. I många av processerna inom odling av organismer i färsk- eller saltvattenpopulationer hämtas syret från helt ren trycklyft som är certifierad enligt ISO 8573-1 (2010) klass 0. Läs mer om tryckluftsslöningar för akvakultur.

Cementproduktion: I en cementfabrik används blåsmaskiner för att transportera material som används i tillverkningen från en plats till en annan (pneumatisk transport). De används också för att säkerställa att själva tillverkningen är så effektiv som möjligt: förbränningsprocesserna får syre från tryckluft och tryckluft används även som avkylning. I silos används blåsmaskiner för att röra om, torka och lossa bulkmaterial. Läs mer om tryckluftslösningar för cementanläggningar eller ta del av vår digitala cementbroshyr

Oljefria blåsmaskiner används i produktionen av livsmedel och drycker, men också i industriella avloppsreningsverk.

Inom textilindustrin används blåsmaskiner i produktionen och också för att rena vatten som används vid färgning av tyger.

Livsmedelsindustrin och dryckestillverkning: Oljefria blåsmaskiner är en mycket viktig och helt integrerad del i tillverkningen av mat och drycker. Tryckluft med låga tryck används bland annat i processer för tillverkning och bearbetning av kött, kyckling och mjölkprodukter liksom inom bryggeri och dryckesnäringen. I dessa applikationer används blåsmaskiner primärt för pneumatiska transporter av torra material och i den biologiska reningen där förorenat vatten renas med hjälp av bakterier som lever i syresatt vatten. Läs mer om tryckluftslöningar för livsmedelsindustrin.

Textilindustrin: Oljefria blåsmaskiner används i många olika applikationer inom textilindustrin, däribland för rening av vatten som använts under tillverkningen, för pneumatiska transporter och för att med hjälp av luft justera tygfibrernas placering och konstitution. Läs mer om tryckluftslösningar för textilindustrin

Inom gruvindustrin används blåsmaskiner i process som flotation och lakning där metaller separeras från annat material.

I anläggningar där fossila bränslen förbränns används blåsmaskiner för att rena rökgaserna innan de släpps ut.

Gruvindustrin: I gruvor är blåsmaskiner nödvändiga för att säkerställa en god ventilation och en bra luftkvalitet för de anställda. Exempelvis används tryckluft för att få bort metangas i gruvor under jord. Blåsmaskiner används också i anrikningsprocessen där metaller separeras från mindre värdefulla jord- och bergarter genom så kallad flotation. Läs mer om tryckluftslösningar för gruvindustrin

Avsvavling av rökgaser (rökgasrening): I anläggningar där förbränning av fossila bränslen resulterar i utsläpp av svaveldioxid används blåsmaskiner för att avlägsna svaveldioxid från rökgaserna, ett måste för företag som ska efterleva vissa miljömål. Eftersom de flesta anläggningar måste vara i gång dygnet måste de blåsmaskiner som används vara väl dimensionerade, robusta och helt pålitliga med avseende på driftsäkerhet.  

Inom pappersindustrin används blåsmaskiner bland annat för att skära (luftkniv) och torka papper.

Blåsmaskiner används för att förflytta material från och till silos och för att bibehålla materialets kvalitet inuti silon

Torkning, rengöring och kylning: Många företag använder ett kontinuerligt luftflöde med lågt tryck för torkning, rengöring och kylning av produkter, verktyg och arbetsytor. Nytillverkade glasrutor kan exempelvis torkas med tryckluft efter att de rengjorts. Och i fabriker som tillverkar kretskort och andra känsliga elektriska komponenter används tryckluft för att ta bort små dammpartiklar som fastnat på produkten och också för att kyla och torka komponenterna. Ämnen i pulverform och mycket känsliga ämnen som förvaras i tankar kan luftas och torkas med hjälp av tryckluft. Exempelvis kan frön i en silo hållas fritt flytande och helt torra genom tillförsel av tryckluft. Glastillverkaren Verallia i Essen i Tyskland använder tryckluft med ett arbetstryck om 3,5 bar(g) för att kyla av brännarna i smältbehållarna.

Luftning och mixning: Tryckluft kan användas för att säkerställa att de olika ingredienserna i ett sammansatt material blandas på rätt sätt. Hos glastillverkaren Verallia i Essen lagras råmaterial i olika silos och tryckluften används för att reglera hur mycket material som tas från varje silo vid respektive glasblandning. Tryckluft kan även används för att ventilera komposteringsanläggningar och rensdammar ute i naturen. 

Oljeraffinering: Vid förädling av råolja spelar blåsmaskiner en avgörande roll i olika processer där råoljan omvandlas till användningsbara produkter som bensin, fotogen, flygbränsle och dieselolja. Till två av de viktigaste processerna där blåsmaskiner hör är svavelåtervinning och termisk förbränning/oxidation. Läs mer om tryckluftslösningar för oljeindustrin

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner används inom nästan alla industrier världen över

explainer icon