Vad är en blåsmaskin och hur skiljer den sig från en kompressor? - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vad är en blåsmaskin och hur skiljer den sig från en kompressor?

I många industriella applikationer världen över behövs ett arbetstryck som ligger någonstans mellan 0,3 och 4 bar(g). Dessa applikationer kallas ofta för lågtrycksapplikationer och innefattar exempelvis rening av avloppsvatten, pneumatiska transporter, rökgasrening och vattenbruk. De kompressorer som används för att generera tryckluften i dessa applikationer kallas för lågtryckskompressorer eller blåsmaskiner.

Blåsmaskiner, lågtryckskompressorer och ”vanliga” kompressorer från Atlas Copco ser vid en snabb påsyn ganska lika ut – gråa robusta lådor i olika storlekar fyllda med innovativ och energieffektiv teknologi. Men det finns ändå några fundamentala skillnader som du bör känna till om dem. I den här artikeln berättar vi mer om det. 

Genomläsningstid: ca 2 min

Blåsmaskiner används bland annat i applikationer för vattenrening

Kompressorer

En ”vanlig” kompressor är designad för att suga in luftvolymer som komprimeras till ett högre tryck, i de allra flesta fall någonstans mellan 6 och 8 bar(g), ibland ändå upp till 13 bar(g). Oftast används luften för att driva pneumatiska verktyg, maskiner och instrument i industriella processer och applikationer. Atlas Copco erbjuder både oljefria kompressorer och oljesmorda kompressorer som passar i alla industrier och applikationer världen över. 

Blåsmaskiner

En blåsmaskin komprimerar visserligen den luft som sugs in, men inte till samma höga tryck som en kompressor. Trycket begränsas till någonstans mellan 0,1 och 1,5 bar(g) och maskinen används i princip som en stor fläkt, ofta för att skapa ett kontinuerligt luftflöde för blandning, uppvärmning, kylning, ventilation och transport av olika produkter inom industrin. I produktkatalogen kan du se alla blåsmaskiner från Atlas Copco

Lågtryckskompressorer

Lågtryckskompressorer är kompressorer som hamnar i tryckintervallet mellan ”vanliga” kompressorer och blåsmaskiner. De används vanligtvis i applikationer med ett arbetstryck mellan 1 och 4 bar(g), däribland pneumatiska transporter, vattenrening och flotation och glasblåsning. Skruvkompressorerna i Atlas Copcos serie  ZE/ZA är specifikt anpassade för arbetstryck i det här intervallet. Beroende på kraven i applikationen så kan även turbokompressorerna i serien ZH  användas i vissa lågtrycksapplikationer. 

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Det finns olika typer av blåsmaskiner på marknaden, var och en med sina för- och nackdelar beroende på konstruktion och kompressionsteknologi. Det är därför mycket viktigt att analysera kraven och förutsättningarna i den specifika applikationen och utifrån dem bedöma vilken blåsmaskinslösning som är mest fördelaktig. Klicka på länkarna nedan och lär dig mer. 

Blåsmaskiner