Vilken blåsmaskin är rätt för dig? - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Vilken blåsmaskin är rätt för dig?

Klassiska applikationer för blåsmaskiner kräver ett arbetstryck som ligger någonstans mellan 0,3 och 1,5 bar(g). Vilken typ av blåsmaskin eller kombination av blåsmaskiner som bör användas i den specifika applikationen beror på användarens individuella krav och förutsättningar.

Det finns inga givna lösningar för en viss applikation och ofta finns det flera olika lösningar som kan leverera önskat flöde och tryck, var och en med sina egna för- och nackdelar. Vid köpet av en eller flera blåsmaskiner är det därför viktigt att titta på olika lösningar och också ta gänsyn till företagets möjligheter att köpa in och underhålla en viss lösning. En lobblåsmaskin är till exempel billig att köpa in men dyrare att underhålla och mindre energieffektiv i drift. En skruvblåsmaskin är dyrare att köpa in, men återbetalar sig ofta snabbare då underhållet är lägre och energieffektiviteten är högre. I den här artikeln berättar vi mer om det. 

Genomläsningstid: ca 3-5 min

Lobblåsmaskinen är en robust och pålitlig blåsmaskin, tekniken är enkel och inköpspriset är lägre

ZL 2 VSD installation_blower angle

Atlas Copcos lobblåsmaskiner finns i serien ZL

Lobblåsmaskiner (eller rootskompressorer) bygger på en pålitlig, men relativt enkel teknologi som håller priset nere: investeringskostnaden är väsentligt mycket lägre än den för skruvblåsmaskiner och turboblåsmaskiner. Samtidigt gör konstruktionen i sig att de är mindre energieffektiva och lite mer högljudda än andra modeller. Oftast kan endast 90 % av den luft som tas in i maskinen användas för kompression, resterande 10 % försvinner bland annat via återföring av luft mellan loberna. Även underhållet är dyrare, i huvudsak på grund av att den mekaniska kilremsdriften kräver extra underhåll jämfört med direktdrivna modeller. Den totala livscykelkostnaden blir därför högre, trots att den initiala investeringen är låg. Atlas Copcos lobblåsmaskiner finns i ZL-serien. Dessa maskiner är en favorit hos kunder med begränsad investeringsbudget och där flödet och antalet driftstimmar befinner sig i den lägre percentilen.

Skruvblåsmaskinen är en tyst och mycket energieffektiv blåsmaskin, lite dyrare att köpa in men med en låg livscykelkostnad

ZS 4 VSD+ installation_left below

Atlas Copcos skruvblåsmaskiner finns i serien ZS

Skruvblåsmaskiner används i applikationer där arbetstrycket är någonstans mellan 0,3 och 1.5 bar(g). Jämfört med lobblåsmaskinen är den dyrare att köpa in, men i gengäld är den mer energieffektiv och har en snabbare återbetalningstid. Detta tack var en effektivare kompression och en direktdrift där motorn och elementet är en enhet. Direktdriften gör också att maskinen kräver mindre underhåll, något som håller nere kostnaderna över tid. Skruvteknologin är också tystare och har mindre vibrationer, något som är mycket positivt för arbetsmiljön för operatörer och andra. Atlas Copcos skruvblåsmaskiner finns i ZS-serien. Motsvarande teknologi för något högre tryck finns i Atlas Copcos lågtryckskompressorer i ZE/ZA-serien.

En en turboblåsmaskin är dyr att köpa in men har den lägsta livscykelkostnaden i applikationer där flödesbehovet är stort

ZB installation

Atlas Copcos turboblåsmaskiner finns i serierna ZB och ZM

Blåsmaskiner med centrifugaldrift (turboblåsmaskiner) är ytterst pålitliga och energieffektiva, men de är också dyra att köpa in. De är lämpade för applikationer där kontrollområdet är litet och flödesbehovet är stort och stabilt. I sådana miljöer kan turboblåsmaskiner arbeta mer effektivt än en skruvblåsmaskin. Den dyrare investeringen lönar sig om tomgångstiden kan minimeras och maskinen i princip alltid går fullt pålastad med ett högt luftflöde. Det ska noteras att det också finns turboblåsmaskiner med varvtalsstyrning (VSD). En sådan maskin kan vara energieffektiv även i applikationer där flödesbehovet varierar. Attas Copcos turboblåsmaskiner finns i ZB-serien och turboblåsmaskiner med flera steg finns i ZM-serien. Även kompressorerna i ZH-serien kan används i applikationer med låga tryck ned till ca 4 bar(g).

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner