Skruvblåsmaskin - Screw Blower - Atlas Copco Sweden
Våra lösningar
Kompressorteknik
Lösningar
Industriverktyg och monteringssystem
Lösningar
Industries Served
Industriverktyg och monteringssystem
Energiteknik
Lösningar
Produkter
Energiteknik
Energilagringssystem
Produkter och lösningar
Lösningar
Oljefria luft- och kväveboosters
Borrmaskiner
Produkter och lösningar
Uthyrningspark
Produkter och lösningar
Energilagringssystem
Produkter och lösningar

Skruvblåsmaskin (Screw Blower)

Skruvblåsmaskiner levererar stora kontinuerliga volymflöden till hög kvalitet under alla förhållanden. De har ett brett kontrollområde, är enkla att installera och kännetecknas en stabil och energieffektiv drift med låga underhållskostnader

Skruvblåsmaskiner från Atlas Copco bygger på samma energieffektiva teknologi som kompressorer med skruvelement. Tack vare en förfinad och välbeprövad teknik med mycket låga toleranser är blåsmaskiner med skruvteknologi den föredragna lösningen i applikationer där fokus på energikostnader är högt. I den här artikeln berättar vi mer om det. 

Genomläsningstid: ca 4-6 min

En skruvblåsmaskin är energieffektiv maskin med låga driftkostnader och en låg livscykelkostnad

Tipe kompresor. Screw compressor

I en skruvblåsmaskin komprimeras luften genom att två skruvar roterar mot varandra

I en skruvblåsmaskin sugs luften in i ett kompressorhus där två skruvar roterar mot varandra. När utrymmet mellan skruvarna minskar komprimeras luften och trycket stiger ända tills luften släpps ut vid utblåset. Kompressionen är mycket effektiv och andelen ”läckluft” är mycket liten. Skruvblåsmaskiner är därför väsentligt mycket mer energieffektiva än lobblåsmaskiner, ofta upp emot 30 %. Det ska också nämnas att en skruvblåsmaskin är tystare än en lobblåsmaskin, något som inverkar positivt på arbetsmiljön i en fabrik. Beroende på modell och leverantör kan en skruvblåsmaskin arbeta effektivt i ett kontrollområde som sträcker sig från 0,3 till 1,5 bar(g), vilket är bredare än det för en lobblåsmaskin.

Skruvblåsmaskinen är ofta ett givet alternativ i applikationer med fokus på energieffektivitet

Upp till 80 % av de kostnader som en blåsmaskin upparbetar under hela sin livslängd är energikostnader. Att ha en energieffektiv lösning är därför av yttersta vikt och den energieffektiva skruvblåsmaskinen är en given lösning i applikationer där användaren kan acceptera en högre investeringskostnad. I fabriker och verk som driver sina processer med gammal teknologi finns det stora pengar att spara över tid, ofta så mycket som 30 % över maskinens livscykel. Även underhållskostnaderna för en skruvblåsmaskin är lägre (den har direktdrift och inte remdrift som en traditionell blåsmaskin), vilket påverkar livscykelkostnaden positivt. 

Blåsmaskiner (och lågtryckskompressorer) med skruvprofil används i olika applikationer och processer, däribland:

Atlas Copcos skruvblåsmaskiner i ZS-serien

ZS 4 VSD+ installation_easy and compact installation

Atlas Copcos blåsmaskiner i ZS-serien sänker energikostnaderna.

Atlas Copcos skruvblåsmaskiner i ZS-serien är designade för att arbeta effektivt i tryckområdet 0,3 till 1,5 bar(g). De är certifierade enligt ISO 8573-1 (2010) klass 0 och kan således användas i kritiska processer inom exempelvis livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Jämfört med konventionella blåsmaskiner med roterande lober kan en ZS skruvblåsmaskin från Atlas Copco spara upp till 30 % energi. Modeller med varvtalsstyrning (VSD) bidrar till ytterligare energibesparingar eftersom de kan anpassa sitt energiuttag till det aktuella behovet i applikationen. Läs mer om skruvblåsmaskinen ZS 4, ZS 4 VSD och ZS 4 VSD+ i vår digitala broschyr eller ladda ned en broschyr nedan.

ZE 3 OEM_installation outdoor_truck unloading_landscape angle compressor

Lågtryckskompressorerna ZE/ZA används ofta för pneumatiska transporter.

Atlas Copcos lågtryckskompressorer i ZE/ZA-serien

Användare som söker en energieffektiv maskin som kan klara tryck över 1,5 bar(g) kan investera i en maskin från Atlas Copcos ZE/ZA-serie. Dessa maskiner är konstruerade för låga tryck mellan 1 och 4 bar(g), men kallas i regel inte för blåsmaskiner utan för lågtryckskompressorer. Även dessa maskiner komprimerar luften med hjälp av oljefria skruvprofiler, och producerar därför helt ren luft med hög energieffektivitet. Läs mer om lågtryckskompressorn ZE 3S i vår digitala broschyr eller ladda ned en broschyr nedan.

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner ZS ZE ZA