Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Hur kan du modernisera en befintlig blåsmaskinsinstallation?

Att byta ut och/eller uppdatera en äldre anläggning med blåsmaskiner lönar sig i princip alltid. Modern teknologi är mer energieffektiv och erbjuder bättre kontrollmöjligheter, något som sänker energikostnaden och ökar driftsäkerheten i anläggningar där blåsmaskiner används.

Att uppgradera en äldre anläggning är ett stort projekt som måste ta hänsyn till många olika parametrar, inte minst de kostnader som projektet för med sig. Olika lösningar kan uppfylla kraven på flöde och tryck, men investeringskostnaden och livscykelkostnaden kan skilja sig radikalt beroende på typen av blåsmaskin. Rent generellt är det dock så att en modern lösning som är anpassad till flödesbehovet och som styrs och övervakas på rätt sett kan bidra till en bättre lönsamhet och stabilare drift i de flesta fabriker och verk. I den här artikeln berättar vi mer om det.

Genomläsningstid: ca 3-5 min

Oavsett vilken blåsmaskinslösning du har idag så är första steget i ett moderniseringsprojekt alltid en behovsanalys

iitrack - AIRchitect - energy measurement

En AIRchitect-mätning från Atlas Copco är en enkel mätning som ger snabba svar.

Innan en förändring eller uppdatering görs måste behovet i den specifika applikationen analyseras. Detta eftersom den installerade kapaciteten inte alltid bör bytas ut ett-till-ett. Modern teknik har en högre specifik verkningsgrad och genererar alltså mer tryckluft per kWh än äldre maskiner. Det kan också vara så att läckage och feldragna rörledningar ger upphov till olika typer av förluster som bör åtgärdas innan en ny maskin dimensioneras. Därför är det viktigt att en ordentlig luftbehovsanalys görs, helst över flera dagar. Det finns mer eller mindre avancerade analyser där de mest omfattande analyserar hela tryckluftsanläggningen (Atlas Copcos AIRScan) medan de lite mindre endast analyserar luftuttaget från blåsmaskinen (Atlas Copcos AIRchitect). Syftet med en flödesanalys är att få en god uppfattning om hur mycket luft som förbrukas och också om förbrukningen skiljer sig åt mellan olika tidpunkter. Denna information ger en bra grund för att välja en ny blåsmaskin och för att optimera en befintlig installation.

Med hjälp av varvtalsstyrda (VSD) blåsmaskiner kan du sänka dina energikostnader med upp till 30 %

Den energimässigt och tekniskt optimala kombinationen av maskiner beror på det volymflöde som behövs i processen och för att täcka eventuell redundans. I applikationer där flödesbehovet varierar är i regel en varvtalsstyrd (VSD) blåsmaskin att föredra. En sådan maskin anpassar sin hastighet efter luftbehovet och sparar därför mycket energi jämfört med en blåsmaskin som alltid går för fullt oavsett hur mycket luft som förbrukas i produktionen. I vissa applikationer kan den bästa lösningen vara att kombinerar en blåsmaskin med fast varvtal med en blåsmaskin med varvtalsstyrning (VSD). För att maskinerna ska kunna gå så energieffektivt som möjligt måste de ha rätt storlek i förhållande till varandra och de måste också styras med hjälp av ett centralt styrsystem. 

I Atlas Copcos produktsortiment finns både lobblåsmaskiner, skrivblåsmaskiner och turboblåsmaskiner med fast varvtal och med varvtalsstyrning. Hos de maskiner som har varvtalsstyning är förkortningen VSD alltid en del av modellnamnet och de är därför enkla att identifiera. 

Genom att installera ett modernt styrsystem lägger du grunden för en optimal och energieffektiv drift

Service technician looking at compressor monitor.

Med en Optimizer 4.0 kan blåsmaskinerna i installationen styras optimalt

I en optimal lågtrycksanläggning ingår oftast ett styrsystem av något slag. Är det fråga om en äldre anläggning är styrsystemen ofta programmerade för hand och när en ny maskin läggs till kan det vara svårt att identifiera de optimala driftparametrarna för varje maskin, kanske finns inte ens de gamla parametrarna kvar i arkiven. När maskinparken uppgraderas kan det därför vara vettigt att byta ut det befintliga styrsystemet mot ett nytt och modernt system. Atlas Copco erbjuder olika typer av styrsystem, men det mest moderna är Optimizer 4.0 ett system som är konstruerat för att motsvara de högsta kraven på styrning och energieffektivitet.

Genom att övervaka dina blåsmaskiner via SMARTLINK är du alltid uppdaterad om anläggningens status

Smartlink

Med SMARTLINK i mobilen har du full kontroll på din blåsmaskin.

Genom att koppla upp dina blåsmaskiner mot Atlas Copcos fjärrövervakningssystem SMARTLINK skapar du de bästa förutsättningarna för att övervaka din utrustning och säkerställa att driften är optimal vid varje givet tillfälle. SMARTLINK samlar in relevant maskindata och ger dig snabbt information och varningar kopplade till maskinens drift. På så vis får du möjlighet att snabbt avhjälpa eventuella fel som skulle kunna leda till driftavbrott och haverier. Givetvis får du också veta när det är dags för service och också vilken service som just din blåsmaskin behöver. SMARTLINK finns i olika nivåer där grundnivån är gratis för alla våra kunder. Du väljer själv om du vill nyttja tjänsten via din dator eller om du föredrar att få all information till din mobil eller surfplatta. På så vis kan du övervaka dina blåsmaskiner var du än befinner dig i världen.

Alla förändringsprojekt börjar någonstans och kan genomföras stegvis om budgeten är begränsad

Vissa förändringsprojekt måste genomföras i steg eftersom de finansiella förutsättningarna att modernisera hela installationen saknas. I sådana fall är det viktigt att ha en långsiktig plan som de stegvisa investeringarna passar in i. Exempelvis kan ett första steg vara att investera i ett styrsystem som passar inte bara den befintliga installationen utan också de blåsmaskiner som kommer att installeras i framtiden. Ett annat alternativ kan vara att endast byta ut de allra äldsta och minst energieffektiva maskinerna mot en ny blåsmaskin som kan kombineras med lite nyare blåsmaskiner som redan finns i anläggningen. 

Ta ett kommunalt vattenreningsverk som exempel. I dessa verk finns ofta många maskiner från olika leverantörer som köpts in vid olika tidpunkter.  Gemom att byta ut en av dessa mot en nyare och mer energieffektiv maskin som stämmer bättre överens med behovet i den biologiska reningsprocessen tas ett första steg mot en mer optimerad anläggning. Kanske finns det också pengar att investera i ett nytt styrsystem som kan stabilisera och effektivsera driften i anläggningen så som den ser ut idag, men också som den kommer att se ut i framtiden. 

Lär dig mer om blåsmaskiner:

Blåsmaskiner