Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Marknadens mest energieffektiva blåsmaskiner

Vi erbjuder ett komplett produktprogram inom lågtryck och vi kan hjälpa kunder att hitta en optimal lösning oavsett behov och typ av applikation. En blåsmaskin från Atlas Copco kan sänka energikostnaderna med upp till 40%.
ZL 2 VSD installation_left view

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Optimera din installation med luftkompressorns kontrollsystem

Vår senaste centrala styrenhet Optimizer 4.0 stabiliserar ditt system och sänker dina energikostnader.
optimizer 4.0 för luftkompressorer

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Hur säker är er tryckluft? Uppfyller den kraven enligt AFS2017:3?

Atlas Copco har erfaren och specialutbildad personal som genomför riskbedömningar och hjälper företag runtom i landet med AFS2017:3.
Service technician, Safety, Log Out Tag Out

Allt du behöver veta om din process för pneumatiska transporter

Upptäck hur du kan skapa en effektivare process för pneumatiska transporter.
3D images of blowers in cement plant
Stäng

Turboblåsmaskin (Centrifugal Blower)

Turboblåsmaskiner är mycket effektiva i applikationer där trycket är konstant och där flödet är stort och kontinuerligt, det vill säga i applikationer där maskinen kan gå fullt pålastad hela tiden. I applikationer där flödesbehovet är stort, men varierande, är en turbomaskin med varvtalsstyrning (VSD) att föredra eftersom tomgångsförlusterna då minimeras.

Turboblåsmaskiner är i likhet med turbokompressorer designade och byggad för att hantera stora och stabila luftflöden på ett effektivt sätt. Beroende på de kravs om finns i applikationen är det byggda i ett eller flera steg. I den här artikeln berättar vi mer om det.

Genomläsningstid: ca 3-5 min

En turboblåsmaskin är dyr att köpa in men kan tillgodose krav på stora flöden på ett mycket effektivt sätt

Impeller ZH

I en turboblåsmaskin komprimeras luften med hjälp av en impeller.

Turboblåsmaskiner är dynamiska, vilket innebär att det arbetar med ett konstant tryck och ett varierande flöde. I en turboblåsmaskin sugs luften in i centrum av ett roterande hjul med radiella skovlar (en så kallad impeller), varefter centrifugalkraften tvingar luften att förflyttas mot hjulets periferi. Varvtalen är mycket höga jämfört med andra blåsmaskiner och kompressortyper och luften erhåller en mycket hög rörelseenergi som sedan kan förvandlas till tryckenergi via en så kallad diffusor. Turbokompressorer kan komprimera luften i ett eller flera steg beroende på trycket. I en turboblåsmaskin sker kompressionen i regel i ett steg, men det finns även modeller som komprimerar luften i flera steg. Moderna turboblåsmaskiner har motorer med magnetiska lager som är direkt kopplade till axeln. Avsaknaden av växellåda ökar effektiviteten och reducerar underhållskostnaderna. Jämfört med en lobblåsmaskin så kan energiuttaget hos en turboblåsmaskin vara upp till 60 % lägre, samtidigt som underhållskostnaderna är mindre. Även de lite billigare turboblåsmaskinerna med luftlager är cirka 15 % mer energieffektiva än traditionella lobblåsmaskiner, men vid en nyinvestering lönar det sig i regel att investera i en turboblåsmaskin med magnetiska lager eller i en skruvblåsmaskin.

Turboblåsmaskinen kommer till sin rätt i applikationer med ett stort och kontinuerligt flödesbehov

En turboblåsmaskin har en mycket hög investeringskostnad och det är därför viktigt att den köps in för en applikation där den kommer till sin rätt. Det normala arbetstrycket för en turboblåsmaskin är 0,1 till 1,4 bar(g) och beroende på modell kan flödesvolymen uppgå till mer än 40.000 kubikmeter luft i timmen. För riktigt stora flöden är turboblåsmaskiner det enda alternativet, men de kan även användas för mindre flöden. Det viktiga är då att flödet är kontinuerligt så att maskinen kan gå utan tomgångsförluster. Det finns varianter med varvtalsstyrning (VSD), men beroende på reglerområdet kan en skruvblåsmaskin vara ett föredra i applikationer där luftflödet varierar eller inte kan förutses.

Blåsmaskiner med turbodrift används i en rad applikationer och processer, däribland:

  • Jäsning och förpackning i livsmedelsindustrin
  • Ventilation i kommunal och industriell avloppsrening
  • Rökgasrening i koleldade kraftverk
  • Oxidationsluft för processer i den kemiska industrin
  • Metallurgiska processer i masugnar eller inom glasindustrin
  • Kylning av produkter i tillverkningsprocessen, till exempel (PET) syntetiska fibrer

Atlas Copcos turboblåsmaskiner i ZB- och ZM-serien

ZB installation

Atlas Copcos blåsmaskiner i ZM-serien är byggda för stora kontinuerliga flöden.

Atlas Copcos turboblåsmaskiner i ZB-serien är konstruerade för stora flöden med ett arbetstryck från 0,3 bar till 1,4 bar(g). De är kompakt utformade och har den senaste centrifugaltekniken med magnetlager. En integrerad varvtalsstyrning (VSD) gör dem mycket energieffektiva och tack vare en helt oljefri drift enligt ISO 8574-1 (2010) klass 0 kan de användas även i känsliga applikationer inom livsmedelsindustrin, dryckesindustrin och läkemedelsindustrin. Atlas Copco erbjuder även turboblåsmaskiner med kompression i flera steg. Dessa ingår i den så kallade ZM-serien. De är liksom ZB-serien helt oljefria och används bland annat för rening av avloppsvatten, inom gruvindustrin och inom cementindustrin. Läs mer om turboblåsmaskinen ZB 5-6 VSD+ och turboblåsmaskinen ZM 4-6 i vår digitala broschyr eller ladda ned en broschyr nedan.

smart Air solution ZH+ XD

Turbokompressorerna i ZH-serien kan användas även för låga tryck.

Atlas Copcos kompressorer i ZH-serien för låga tryck

I applikationer som kräver ett tryck som överstiger 1,5 bar(g) är en kompressor från Atlas Copcos serie ZH/ZH+ ett alternativ. Dessa maskiner arbetar i ett högre tryckintervall än blåsmaskiner, ibland så högt som 13bar(g) och kallas därför inte för blåsmaskiner. De är dock idealiska för applikationer i det lägre tryckspannet som kräver stora flödesvolymer av helt ren tryckluft enligt ISO 8573-1 (2010) klass 0. Glastillverkaren Verallia i Essen är ett av de många företag som använda turbokompressorer i sina processer. Deras 3,5-barsnät försörjs av fyra turbokompressorer av typen ZH 500+ från Atlas Copco. Tryckluften används framförallt i gjutprocessen, men också för att lossa lastbilar som transporterar råvaror i pulverform och för att blanda dessa enligt specifika recept. I själva tillverkningsprocessen används tryckluften för att kyla av smältbehållarna och som kylluft för brännarna. Läs mer om turbokompressorn ZH+ & ZH i vår digitala broschyr eller ladda ned en broschyr nedan.

Lär dig mer om blåsmaskiner:

ZH ZM ZB